background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Strategier, metoder,HUR du tar dig fram. Läxor skapar onödig stress. Det finns goda exempel på skolor som har gjort enkla och billiga omorganiseringar för att arbeta läxfritt.

Läxor skapar onödig stress

Pernilla Alm Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen. De är, enligt Skolverket, inte obligatoriska för elever att utföra. Trots detta är läxor vanligt förekommande i svenska skolor. Stoppa häxjakten på läxor i skolan. Det är inte för mycket arbete, utan för litet, som har gjort att Sverige är det land som rasar snabbast i världen i internationella mätningar.

Stoppa häxjakten på läxor i skolan

Helena von Schantz Språkläraren Pernilla Alm vill se ett läxförbud i skolan (Brännpunkt 27/12). I gengäld utlovar hon minskad stress, ökad likvärdighet och höjda resultat i Pisa. "Saknas forskning kring hur läxor ser ut" Forskningsresultaten kring läxor är tvetydiga.

"Saknas forskning kring hur läxor ser ut"

Det finns forskning som visa att läxor påverkar studieresultaten på ett negativt sätt och det finns studier som visar att läxor kan fungera. Hur kan det se så olika ut? – Man måste titta på vad forskningen har utgått ifrån. När man ser till hela skolor har man sett ett samband mellan läxor och goda studieresultat för eleverna generellt. Läxor - för föräldrarnas, lärarnas eller elevernas skull? Att diskutera läxor är att diskutera många frågor i en.

Läxor - för föräldrarnas, lärarnas eller elevernas skull?

Vissa vill prata om läxans vara eller inte vara: Är det rätt att tvinga barn och ungdomar att arbeta övertid? Kan vi säga att läxläsning rimmar med kravet att skolan ska vila på vetenskaplig grund? Troll arkivet skrivbar. Strategier som läsare använder för att utveckla karaktärerna. Ankikallman added: troll arkivet skrivbar. Lektionsförslag: Lek med några ord, muntligt och skriftligt. Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Att stötta skrivandet istället för att förenkla nivån ”Tänk dig att du som ambitiös ämneslärare märker att elever kan ditt ämne men stupar på språket.

Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel.

Du sänker därför nivån och förenklar språk och undervisning, men får reda på att det är fel väg att gå. Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen! Jo, jag kallar lektioner som leder till tänkande – Kittla hjärnan!

Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen!

För att göra det måste lektionerna också ha namn och rubriker. Naturligtvis kan vi kalla lektionen för en lektion i NO. Men allvarligt talat – hur kittlar det elevens huvud? Inte heller säger väl hjärnan: – Hej hopp det här låter kul” Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc. Ta en text, vilken som helst, och placera in ordet inte och andra ord som gör att textens innehåll inte längre har ägt rum eller vad som nu kommer att ske med innehållet, läs båda texterna högt och dela innehåll och tankar med eleverna: Lektionen måste modellas och göras gemensamt innan eleverna kan och får välja ut sin text och göra uppgiften där.

Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc

Det gäller att visa och dela med sig till eleverna så att de får se och tänka ihop med undervisande lärare. Att de ska göra utan att veta hur är både svårt och ensamt. Synliggöra frågorna: LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin

Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi. Dessa moment tar lång tid, eleverna måste få möjlighet att sätta ord på, tänka i enskildhet och i gemenskap, få uttrycka sig.

Bildpromenaden sätter ord på allt och skapar fantasi

Det är också absolut viktigt att eleverna får upprepa sig, om någon elev säger något som en annan elev också vill säga – är detta bara upprepning för läraren – inte för eleven. Varje elev har rätt att ta orden i sin mun. Jag har anslaget att eleverna gärna får ta varandras ord, låna och utveckla sina tankar genom det någon annan redan har sagt. Samtal och skrivande - vägar in i läsningen. Maths Games. Webbövningar. Roligt glosförhör - Glosor.eu. Learning English - Home. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Tecken Ord och Sidor. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar.

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv

En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv.

Crossword Puzzle Games - Create Puzzles. Instant Online Crossword Puzzle Maker. Dagens 5 ordarbete. Dagens 5 Läs tyst. Skrivprocessen bedömning. Dagens 5 skrivning. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Skribentens delar. Dagens 5 Läs högt. Dagens 5. Smart läsare. Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi.

Vi har samlat språkstimulerande lekar i en databas dit du kan logga in! Lekarna riktar sig till barn från ett år och uppåt. Genom lek kan du stimulera barnets språkutveckling. Lekarna passar bra för dig som vill ha nya ideér på språkstimulerande lekar och aktiviteter, till exempel i skolan, på dagis, eftis eller hemma om du vill stöda ditt barns språkutveckling. Materialet i lekdatabasen baserar sig på material som tidigare skapats inom språkprojekt på Folkhälsan. Lekarna och materialen i lekdatabasen är möjliga att skriva ut i en utskriftsvänlig version. Slöseri att satsa pengar på verkningslösa läxor. Om mindre än en månad är det val i Sverige. Därför är det hög tid att prata om läxorna. Socialdemokraterna vill avskaffa läxrut och i stället ge läxhjälp åt alla. Även regeringen vill satsa 400 miljoner kronor per år till läxhjälp i skolan. Innan vår regering, hur den än ser ut efter valet i september, rusar i väg och årligen lägger 400 miljoner på läxhjälp i skolan bör de ställa sig några frågor.

Hjälper läxhjälp elever att lära sig mer? Läxor skapar onödig stress. Skolbanken - Unikum. Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar. Du får vara med om du vill, det kostar ingenting att använda Skolbanken eller dess innehåll. Läs mer om Skolbanken » Matriser. Effektiv bedömning – min checklista! Sitter du som jag och rättar och bedömer elevarbeten inför nästa vecka? Det är märkligt att det är ett arbete som jag och många med mig drar sig för. När man väl sitter där och läser, tittar eller lyssnar är det ju oftast jätteinspirerande och man blir både stolt, överraskad och får hjälp med vidare planering. Så vad är det som gör att man drar sig och gruvar sig innan man väl sitter där? Provfri matematik – bedömning i praktiken. Här är matrisen jag använde för att bedöma muntliga (och skriftliga) resonemang som jag skrev om i förra inlägget. Vi bedömer tre aspekter som rör två förmågor i biologi.

Här är matrisen som wordfil: Matris resonemang word och här är den som pdf: Matris resonemang pdf Hoppas den klarar en granskning lik den som Pernilla Lundgren gjorde av en annan matris i grannbloggen… Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. RubiStar Home. Att hålla en IUP levande… Arskursplaneringar_0. Lässtrategier. Övningar kring Barnkonventionen - folkhalsan.fi. Hemläxors nytta inte självklar. Elevledda utvecklingssamtal.

Webbtillämpningar för lärande. Arbeta med lässtrategier och äldre elever. Förstelärare i Svedala. Elevledda utvecklingssamtal. Planering och genomförande av undervisningen. Espresso F-6. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. NCM:s och Nämnarens webbplats. Matematik. Att sätta tydliga mål för varje lektion. Provfri undervisning - Hur du involverar eleverna i bedömningsarbetet. Pedagogiskt ledarskap. Vad är en bra lektion? Öppna frågor. Lektionsobservationer.

Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna. Skrivprocessen7. Skrivprocessen6. Skrivprocessen5. Skrivprocessen3. Skrivprocessen1. Skrivprocessen2. Skrivprocessen4. Helt rätt bok! Grammatikbolaget: Vad är substantiv? Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Olika_slags_fragor. Caroline Liberg m.fl: Att lära sig läsa och skriva handlar om mer än bokstäver!