background preloader

NPF

Facebook Twitter

Sebastian och trollet. Det här är en kort historia som jag skrev under december 2017.

Sebastian och trollet

Den handlar om att ha ont. Gott exempel – Morgonrutiner, minskade krav och visualiserade rutiner gör stor skillnad! Den här Prestationsprinsen är 10 år.

Gott exempel – Morgonrutiner, minskade krav och visualiserade rutiner gör stor skillnad!

Han har började åk4 förra året och tyckte att det var ganska så jobbigt med allt nytt. Han bet ihop och försökte, men det gick inte riktigt bra. Eller det gick faktiskt inte alls bra, i början. Men sen. Temple Grandin shares 4 tips on how to deal with sensory overload in children with autism – Patient Talk. Checklista för god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning. Jag har länge önskat mig en slags checklista för en god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning.

Checklista för god klassrumsmiljö för elever med grav språkstörning

Självklart är det av största vikt att alltid se till den enskilda elevens behov, och hitta de lösningar som fungerar för varje individ, men jag tror ändå att många elever med grav språkstörning kan ha gemensamma behov och därmed vara hjälpta av liknande åtgärder. Det finns också gott om litteratur kring vad språkstörning är, och vad det innebär för inlärningen, men de praktiska metodböckerna är få till antalet. Detta inlägg är ett försök att skapa en sådan checklista, där man med hjälp av punkterna nedan kan se över elevens klassrumsmiljö och lärsituation, och hitta inspiration och ideer för att ytterligare stötta eleven. Ett tips till alla som bedriver undervisning är att filma sig själva i klassrummet. Diagnoser och dataspel en given kombination. Diagnoser och dataspel en given kombination Posted by Felix Gyllenstig Serrao on november 20, 2013 · 1 kommentar Hur kommer det sig att barn och unga med diagnoser som ADHD och de inom autismspektrumtillstånd dras till data- och tvspelens värld?

Diagnoser och dataspel en given kombination

Vad är det som lockar dem? Är det bara verklighetsflykt eller finns det djupare förklaringar? En människa som inte har någon form av diagnos upplever världen på ett annorlunda sätt än vad en person gör som har en diagnos som ADHD eller någon form av autism. I spelens värld är dock dessa föränderliga situationer borttagna. Problemskapande beteenden. Problemskapande beteenden är beteenden som blir till problem för andra.

Problemskapande beteenden

De flesta av oss har mer överseende med att yngre barn bits och slåss när de blir frustrerade och arga. Vi kan t.o.m. se det som en naturlig del av utvecklingen och har lätt för att behålla lugnet när ett litet barn slår oss. Det hänger ihop med att vi tänker att barnet inte kan hållas ansvarigt för sitt beteende. Därför straffar vi sällan små barn heller. Det finns ju ingen mening med det, eftersom att det inte är ett planerat och överlagt beteende. I takt med att barn växer förändras våra förväntningar på dem. Det finns vanliga fällor som de flesta som umgås med barn brukar hamna i. Likaså finns det andra faktorer, som tidpunkt på dygnet men även mat och sömn, som kan öka barnets förutsättningar att kunna hantera krav eller tvärtom sänka barnets förmåga att samarbeta och lösa problem. Andra faktorer som spelar in hur vi bemöter våra barn, är sociala normer och förväntningar.

Habilitering & Hälsa. Tony Attwood och Carol Gray föreslår att man skulle kunna omdefiniera Aspergers syndrom utifrån de karaktäristiska starka sidor som personer med denna diagnos brukar uppvisa.

Habilitering & Hälsa

Vilka förändringar skulle kunna uppstå om man slutar tänka på diagnos och i stället tänker på "upptäckt", undrar de. En diagnos innebär att man uppmärksammar svagheter och problem jämfört med typisk utveckling. Diagnoser finns i diagnosmanualer som DSM-5 eller ICD-10. Om man definierade Aspergers syndrom utifrån starka sidor och talanger skulle det inte finnas i diagnosmanualer längre.

Dokument: Så känner du igen ett särbegåvat barn. Om ett litet barn ritar en väldigt komplicerad figur, så kan det vara ett tecken på särbegåvning.

Dokument: Så känner du igen ett särbegåvat barn

Det berättade psykologen Anita Kullander när hon föreläste om särbegåvade barn på Tekniska museet förra året. Blyg – eller bara högkänslig? Högkänsliga barn uppfattas ofta som blyga.

Blyg – eller bara högkänslig?

(Foto: Poodar Chu/ Unsplash) Att stämpla en högkänslig elev som blyg är att se förbi de eventuella svårigheter som högkänslighet kan föra med sig, menar Nina Eklund Tegar. Att prata konkreta strategier. Inspirerad av det här svaret på hur man kan kompensera för bristande exekutiva funktioner har jag pratat tid med barnen på morgonen.

Att prata konkreta strategier

Så fungerar adhd-medicin. Vad händer i kroppen vid adhd-behandling?

Så fungerar adhd-medicin

De så kallade verkningsmekanismerna är ännu inte helt klarlagda. Men för att göra en lång – och inte färdigutforskad – historia kort; samtliga läkemedel ökar tillgången på viktiga signalsubstanser i hjärnan. Hjärnans frontallob, som kontrollerar mycket av vårt målinriktade beteende, har en särskilt viktig roll i sammanhanget. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger.

NPF

Pragmatisk språkstörning och varför förståelse av sociala regler inte alltid räcker till. Alla elever som ingick i studien hade pragmatiska svårigheter (mätt med skattningsformuläret Children’s Communication Checklist-2; Bishop, 2003). Ungefär hälften av eleverna hade en expressiv språklig förmåga inom eller strax under normalområdet, medan hälften av eleverna hade resultat som tyder på måttlig till grav expressiv språkstörning (mätt med CELF-Expressiv skala). Två mått på pragmatisk/social förmåga ingick i studien: Pragmatisk förmåga i samtal Pragmatisk förmåga i samtal skattades med instrumentet Targeted Observation of Pragmatics in Children's Conversations (TOPICC; Adams et al. 2011).

Eleven får prata med en vuxen kring tre bildserier och fem minuter av konversationen kodas sedan med hjälp av TOPICC (protokollet finns för gratis nedladdning här: www.psych-sci.manchester.ac.uk/scip).