background preloader

NPF

Facebook Twitter

Diagnoser och dataspel en given kombination. Diagnoser och dataspel en given kombination Posted by Felix Gyllenstig Serrao on november 20, 2013 · 1 kommentar Hur kommer det sig att barn och unga med diagnoser som ADHD och de inom autismspektrumtillstånd dras till data- och tvspelens värld?

Diagnoser och dataspel en given kombination

Problemskapande beteenden. Problemskapande beteenden är beteenden som blir till problem för andra.

Problemskapande beteenden

De flesta av oss har mer överseende med att yngre barn bits och slåss när de blir frustrerade och arga. Vi kan t.o.m. se det som en naturlig del av utvecklingen och har lätt för att behålla lugnet när ett litet barn slår oss. Det hänger ihop med att vi tänker att barnet inte kan hållas ansvarigt för sitt beteende. Därför straffar vi sällan små barn heller. Det finns ju ingen mening med det, eftersom att det inte är ett planerat och överlagt beteende. I takt med att barn växer förändras våra förväntningar på dem. Det finns vanliga fällor som de flesta som umgås med barn brukar hamna i. Likaså finns det andra faktorer, som tidpunkt på dygnet men även mat och sömn, som kan öka barnets förutsättningar att kunna hantera krav eller tvärtom sänka barnets förmåga att samarbeta och lösa problem.

Habilitering & Hälsa. Tony Attwood och Carol Gray föreslår att man skulle kunna omdefiniera Aspergers syndrom utifrån de karaktäristiska starka sidor som personer med denna diagnos brukar uppvisa.

Habilitering & Hälsa

Vilka förändringar skulle kunna uppstå om man slutar tänka på diagnos och i stället tänker på "upptäckt", undrar de. En diagnos innebär att man uppmärksammar svagheter och problem jämfört med typisk utveckling. Diagnoser finns i diagnosmanualer som DSM-5 eller ICD-10. Om man definierade Aspergers syndrom utifrån starka sidor och talanger skulle det inte finnas i diagnosmanualer längre. Dokument: Så känner du igen ett särbegåvat barn. Om ett litet barn ritar en väldigt komplicerad figur, så kan det vara ett tecken på särbegåvning.

Dokument: Så känner du igen ett särbegåvat barn

Det berättade psykologen Anita Kullander när hon föreläste om särbegåvade barn på Tekniska museet förra året. På tavlan visade hon en teckning som en treårig flicka hade ritat. Den föreställde en clown och hade ögon, pupiller och rätt antal fingrar på händerna. Blyg – eller bara högkänslig? Högkänsliga barn uppfattas ofta som blyga.

Blyg – eller bara högkänslig?

(Foto: Poodar Chu/ Unsplash) Att stämpla en högkänslig elev som blyg är att se förbi de eventuella svårigheter som högkänslighet kan föra med sig, menar Nina Eklund Tegar. Om skolmiljön var anpassad efter de högkänsligas behov skulle de kunna uträtta storverk. Det kan vara svårt att veta hur man som pedagog ska bemöta ett högkänsligt barn. Högkänslighet är en relativt ny term, och kunskapen kring personlighetsdraget är inte så utbredd. Högkänsliga skippar gärna småpratet De berörda barnen är ofta ovanligt begåvade och ambitiösa, men de störs av kaotiska skolmiljöer. . – Det intressanta var att alla barnen sade samma saker, säger hon.

Att prata konkreta strategier. Inspirerad av det här svaret på hur man kan kompensera för bristande exekutiva funktioner har jag pratat tid med barnen på morgonen.

Att prata konkreta strategier

Vi tog morgonrutinen som exempel vid whiteboarden. Vi pratade om vilka aktiviteter som är en del av den (dvs som finns som bilder på bildschemat över morgonrutinen, som också sitter på whiteboarden), vilka saker som bara är slöseri med tiden och gör att morgonrutinen tar alldeles för lång tid, och vilka saker som kan vara bra fast de inte är med på schemat. Vi kom överens om att saker som att pilla på sin stortå, titta rakt ut i luften, läsa bok eller spela iPad inte hör hemma i morgonrutinen. Så fungerar adhd-medicin. Vad händer i kroppen vid adhd-behandling?

Så fungerar adhd-medicin

De så kallade verkningsmekanismerna är ännu inte helt klarlagda. Men för att göra en lång – och inte färdigutforskad – historia kort; samtliga läkemedel ökar tillgången på viktiga signalsubstanser i hjärnan. Hjärnans frontallob, som kontrollerar mycket av vårt målinriktade beteende, har en särskilt viktig roll i sammanhanget. Den får ett välbehövligt stöd av läkemedelsbehandlingen, eftersom det vid adhd föreligger någon form av obalans i signalsystemen. Signalsubstanserna det handlar om är främst dopamin och noradrenalin. Metylfenidat, dexamfetamin och lisdexamfetamin klassas alla som centralstimulerande. Ingen medicin kan bota adhd. . – Studier visar att ungefär sju av tio personer med adhd får effekt av metylfenidat. Fyra substanser Metylfenidat, dexamfetamin, lisdexamfetamin och atomoxetin. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger.

(uppdaterad 2016-08-10) Här nedan lägger jag ett mail som jag skickat till skolan för att få hjälp till mitt barn.

Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger

Mentorn blev jätteglad och sa att hon skulle skicka detta mail vidare till de lärare som berörs. Jag har tagit bort vissa delar som kanske kan vara för privat, men använd listan och om du vill byt ut ”mitt barn” till ditt barns namn, och hen till han eller hon.

NPF

Pragmatisk språkstörning och varför förståelse av sociala regler inte alltid räcker till. Alla elever som ingick i studien hade pragmatiska svårigheter (mätt med skattningsformuläret Children’s Communication Checklist-2; Bishop, 2003).

Pragmatisk språkstörning och varför förståelse av sociala regler inte alltid räcker till

Ungefär hälften av eleverna hade en expressiv språklig förmåga inom eller strax under normalområdet, medan hälften av eleverna hade resultat som tyder på måttlig till grav expressiv språkstörning (mätt med CELF-Expressiv skala). Två mått på pragmatisk/social förmåga ingick i studien: Pragmatisk förmåga i samtal Pragmatisk förmåga i samtal skattades med instrumentet Targeted Observation of Pragmatics in Children's Conversations (TOPICC; Adams et al. 2011).

Eleven får prata med en vuxen kring tre bildserier och fem minuter av konversationen kodas sedan med hjälp av TOPICC (protokollet finns för gratis nedladdning här: www.psych-sci.manchester.ac.uk/scip).