background preloader

Sva

Facebook Twitter

Matris skriva insändare. Argumenterande text/Insändare.

Sva åk 7

Skriva insändare. Att skriva en insändare. En insändare skriver man för att man har något att säga, en speciell åsikt om något.Eller så skriver man en insändare för att man vill att något ska hända, eller så vill man att andra människor ska bli uppmärksamma på något.

Att skriva en insändare

Möjligen kommer du att få skriva några insändaren om du går en SAS* kurs. Den här mallen gör det lättare att skriva en insändare. 1. Skriv en slagkraftig rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om. 2. 3. Att skriva en insändare. Personliga pronomen. Pronomen kallas ord som inte har en egen betydelse utan ersätter ett eller flera substantiv, en satsdel eller en sats.

Personliga pronomen

Personliga pronomen Flera personer tiltalas alltid med ni.Ibland används ni som tilltal till en person. Man kan använda ni som tilltal en person för att visa artighet eller för att markera att man vill hålla ett visst avstånd och inte vara personlig.Man använder alltid hon, henne och hennes när man syftar på flickor och kvinnor.Man använder alltid han, hans och honom när man syftar på pojkar och män.När man syftar på ett djur kan man använda både han, hon och den/det formerna.Man använder den/det när man syftar på sådant som inte är människor.De, dem och deras ersätter alla slags substantiv i plural.OBS!

Dess används bara i skriftspråk. Possessiva pronomen. Beskriva - skriva meningar till bilder. Bedöma texter. Bedömningsstödet består dels av autentiska elevtexter, dels av kommentarer där elevernas skrivförmåga har bedömts.

Bedöma texter

Bedömningen i materialet utgår från målen och kravnivåerna för det nationella provet 2009. I materialet finns exempel på elevtexter skrivna inom både den berättande och beskrivande genren. Berättande elevtexter Beskrivande elevtexter Se även lärarna Marie Björkqvist, Marie Grist, Bengt Stenberg, Lisa Thorell och Cecilia Wiberg diskutera bedömning av texter. Film: Bedöma texter. Beskrivande text. Plugga svenska. Kursplanen i svenska säger att du måste skriva gestaltande beskrivningar.

Plugga svenska

Vad betyder då det? Guldhornene (dikt) Dikten uppläst av Anders Ø.

Guldhornene (dikt)

Kristensen Rekonstruktioner av hornen Guldhornene är en dikt från 1802 av den danske författaren Adam Oehlenschläger. Den beskriver den danska nationalklenoden Gallehushornen, två gyllene horn från 400-talet. Guldhornene (dikt) Runsvenska - en övning gjord av jjulianilssonnn på Glosor.eu. LPP Nordiska språk och språkhistoria. Jakten på språket: Samiska - UR Skola. Jakten på språket: Samiska - UR Skola. Läs-med-sagor: Gittan och fårskallarna - UR Skola. Läs-med-sagor: Gittan och fårskallarna - UR Skola. Swedish for all, svenska för alla - sfi på nätet, nyanlända, lära.

Träna läsförståelse. Även om förutsättningarna för läsförståelse, som bakgrundskunskap, ordförråd, minne och slutledningsförmåga är i sin ordning kan läsaren ha svårt med att förstå en skriven text, eftersom läsförståelse måste övas aktivt.

Träna läsförståelse

Inte heller räcker det med riklig tillgång till böcker, utan de måste kompletteras med systematisk, medveten, direkt undervisning i läsförståelse. Läsförståelse utvecklas inte automatiskt genom tyst läsning. Även om barnet läser böcker i mängder kan hon fastna på sin bekvämlighetsnivå och varken utveckla sin läsförståelse eller sitt ordförråd. Läsförståelse behöver undervisas och övas. För skolan - talböcker, lättläst och andra tillgängliga media för lärare, skolbibliotekarier ... Välkommen till MTM:s skolwebb.

För skolan - talböcker, lättläst och andra tillgängliga media för lärare, skolbibliotekarier ...

Här finns material för lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger och alla andra som arbetar med elever som av olika orsaker kan behöva lättläst eller talböcker. Vi hoppas att de som brukade besöka Lärarrummet för lättläst ska både känna igen sig och hitta mycket nytt. Jalla - raka vägen! B. Jalla – raka vägen!

Jalla - raka vägen! B

Är ett genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever i åk 7-9. Genrepedagogik utgår ifrån kommunikativ undervisning där språket står i fokus. Jalla – raka vägen! Erbjuder en snabbare väg till språkutveckling med aktuella, elevnära och autentiska texter som engagerar eleverna till diskussioner. Dessutom möter eleverna utmanande övningar som de med hjälp av tydliga stödstrukturer, som till exempel skrivmallar och checklistor, arbetar med i grupp, i par och enskilt. Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 Kartläggning och bedömning Svenska Grundskola år 6-9 Grundskola Liber. Läs mer Det är viktigt att eleven själv är delaktig i sin kunskapsutveckling.

Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 Kartläggning och bedömning Svenska Grundskola år 6-9 Grundskola Liber

För att vara det behöver eleven vara insatt i vad kunskapskraven innebär samt veta vilket eller vilka krav som prövas och vilken del i det centrala innehållet övningen handlar om. I Tummen upp! Svenska kartläggning åk 7 är kunskapskraven därför tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna och eleven ser vilken förmåga och del ur det centrala innehållet som prövas. Kielijelppi: Språkhjälpen hjälper dig att skriva och tala bättre! Bosse oversikt.sj.tj. Verbgrupperna. Om man kan imperativ- och preteritumformen av ett regelbundet verb kan man bilda alla former av verbet.

Verbgrupperna

Man kan också bilda adjektiv av verbet. Ibland kan man bilda alla andra verbformer och adjektiv om man bara kan en enda verbform. Sådana kunskaper får man om man lär sig verbens konjugationer, eller grupper.Verben delas in i fyra grupper:tre "svaga" grupper (grupp 1-3), där preteritumformen har en ändelse som slutar på e.en start grupp (grupp 4) utan preteritumändelse. Dessutom finns det oregelbundna verb. Uttal.se. Uttal – SJE / Vuxnas lärande Karlskoga Degerfors (www.uttal.se) Lista över svenska vokallängdsskilda minimala par. I svenska språket har alla ord minst en betonad stavelse, och alla betonade stavelser har ett långt vokalljud, eller ett kort vokalljud följt av ett långt konsonantljud. Vokalerna skiftar vanligen även kvalitet något samtidigt med kvantiteten. Mest markant är skillnaden mellan långt och kort a. Vokallängden är dock den mest distinkta skillnaden och vokallängd kan därför sägas vara betydelseskiljande i svenskan, alltså ett prosodem.

Lista över svenska minimala par mellan sj- och tj-ljudet. I svenskan skiljer man mellan sj-ljudet och tj-ljudet. Detta är en lista över minimala par, ord som har identiskt uttal med undantag för distinktionen mellan sj- och tj-ljuden. Under denna följer även en lista med minimala ordpar (eller kandidater till sådana) mellan dessa och näraliggande ljud med oklar fonematisk ställning i svenskan, som [ʂ], tonlös retroflex frikativa och [ʃ], tonlös postalveolar frikativa.

Näraliggande ljud[redigera | redigera wikitext] Se även[redigera | redigera wikitext] Fotnoter[redigera | redigera wikitext] Sje-ljudet i arton olika stavningar - Språket. 65 sätt att stava sje-ljudet - Språket. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik.

Bästa websidorna. - Skolappar.nu. Reimagine student feedback. Nearpod - Create, Engage, Assess through Mobile Devices. Google Översätt. Lexin. LäsKod. Svenska spel. Spel som lär dig läsa och skriva. Behärskar du bokstäverna och kan du ordningen mellan bokstäverna i alfabetet? Med dessa lekfulla spel övar du upp din kunskap i svenska språket. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Svenska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Hänga gubbe 0 av 40 nivåer klara • Stavning• Alfabetet• Bokstäver Lista ut den mening eller det ord som döljs genom att gissa bokstäver.

Ordpussel 0 av 12 nivåer klara Dra med fingret eller musen över bokstäverna och bilda de ord som efterfrågas. Stava ord 0 av 21 nivåer klara • Stavning• Läsning Öva på att skriva genom att titta på bilden och sedan skriva det ord som bäst beskriver bilden. Ordjakt 0 av 10 nivåer klara Försök hitta vanliga svenska ord i detta ordspel. Böcker. Skönlitteratur. Läroböcker. Appar. 8 Sidor – lättlästa nyheter. Svenska som andra språk.