background preloader

Silent viewing – att lära ut språklig interaktion

Silent viewing – att lära ut språklig interaktion
Att träna språklig interaktion utan att eleverna känner att det blir tvunget är svårt många gånger. Ett sätt att få igång kommunikationen är genom sk silent viewing. Det är filmklipp utan ljud som man tittar på och sedan kan man: Förutspå – om man tittar på en del av sekvensen och sedan gissar vad som ska komma härnäst.Ordlistor – man skriver ner ord som rör sekvensen och sedan återberättar historien.Eleverna kan skriva dialogerna och läsa in och göra en text/tal till sekvensen.Eleverna kan skriva om historien med ett annat slut och sedan dela med varandra.I grupper kan en elev titta på filmen och sen återberätta för de andra som sitter med ryggen mot – en sk bakdörr.Eleverna kan fylla i ord på vissa ställen där ljudet är avstängt – sk cloze listening. Det går ju givetvis bra att bara stänga av ljudet på vilken filmsekvens som helst. Om du vill ha mer förslag på arbetssätt rekomenderar jag denna länk. Förslag på tysta filmklipp att använda är: Related:  Engelska 2karinusundbergSPEAKING

Ready Steady Go! 1 - Elevpaket (Bok + digital produkt) (38996-01) Ready Steady Go! är ett läromedel i engelska i tre delar särskilt anpassat för nyanlända elever i åldern 12–16 år. Eleven startar på den nivå som passar bäst – oavsett ålder. Den första delen i serien, Ready Steady Go! 1 är avsedd för nybörjare i engelska och förutsätter varken förkunskaper i engelska eller svenska. I den digitala delen, som medföljer varje elevbok, befäster eleven olika färdigheter och kan testa sig själv. Med Ready Steady Go! följa en tydlig struktur för att nå de grundläggande målen för grundskolan ta inlärningen i överblickbara steg med mycket stöttning lära sig engelska från grunden utan att behöva kunna svenska kontrastera till sitt eget modersmål och lära sig svenska samtidigt göra en konkret dokumentation av sina framsteg Elevboken Elevboken består av tolv kapitel. Hörövningar, utvärdering och repetition Till varje övning i boken finns också en digital övning. Efter kapitel 3, 6 och 9 finns repetitionsuppslag med pyssel och spel. Den digitala delen

Språklärare - lossa tungan med LEGO - Robin Smith Psst! Är du språklärare? Småbarnsförälder? Det finns övningar som inte tjänar så mycket mer till än att få eleverna att komma igång, att få dem att glömma allt annat och prata ett annat språk, och att få dem välvilligt inställda till ämnet eller i alla fall resten av lektionen; adrenalininjektioner som vi kan utnyttja för att kick-starta en elevgrupp när energinivån är som lägst eller blygheten som värst. Gör ungefär så här: (1) Innan övningen börjar, lägg fram ca 30 bitar lego samt två hjulpar på tio platser i klassrummet. (2) Dela in eleverna i grupper om tre. (3) När utförarna lämnat rummet får instruktörerna lyfta på pappret. (4) Efter ca 5 minuter får instruktörerna hämta in utförarna, som nu har ögonbindlarna på sig, och placera dem framför bitarna. (5) Räkna ner när tiden går mot sitt slut. Skulle övningen vara lyckad och ge mersmak kan du göra om den nästa lektion.

Walk and talk med elever Idag under engelsklektionen gick vi ut på gården och hade ”Walk and talk” i ca 30 min. Eleverna fick själva göra gruppindelningen utifrån ”hitta någon du känner dig trygg att prata engelska tillsammans med”. De delade upp sig i par eller i grupper om 3. Det var samma grupper under hela passet men samtalsinnehållet varierade. Walk and talk är en perfekt uppgift som tränar flera olika förmågor i engelska samtidigt som aktuella ämnen kan tas upp. Här hittar du samtalskort: Walk and talk (21/8-15) Walk and talk II (27/8-15) Plot Generator Translating English – WebEnglish.se Translation is still a prevalent method of English language instruction in Sweden, although the last three Curricula (Lgr89, Lpo94 and Lgr11) have tried to implement Communicative Language Teaching instead. Teachers are prone to teaching the same way they were taught, and parents are prone to demanding the same kind of teaching that they were used to at school. Many teachers face strong opposition when they try to implement communicative practices in their classes. Related

Flippa klassrummet med Scalable learning Flipped classroom handlar om aktivt lärande i klassrummet där studentern löser problem och fördjupar sig i ämnet efter att ha tagit del av inspelade lektioner och föreläsningar hemma. Ett nytt svenskt verktyg för det flippade klassrummet, Scalable Learning, gör det möjligt att skapa interaktiva inspelade lektioner med inbyggda quizzar. Scalable Learning har tagits fram av lärare vid Uppsala universitet (med David Black-Schafer i spetsen) och företaget Novelari och nu lanseras för fullt. - ScalableLearning provides interactive online lectures to free in-class time for active teaching. Titta på den här introduktionsfilmen.

Uteundervisning Som komplement till klassrumsundervisningen är det uppskattat att gå ut och ha lektion. Vi är tre lärare med var sin klass (årskurs 4-5) som går ut och undervisar. De ämnen vi tar med oss ut är NO, matematik och engelska. Klasserna roterar så att de en vecka har engelska ute, nästa matematik osv. Photo-Hunter Den första uppgiften i engelska är ”Photo-Hunter”! När de har utfört sitt uppdrag och har fotograferat allt som finns på listan måste de redovisa sina bilder, naturligtvis på engelska. Litteraturen som jag varmt rekommenderar och som inspirerar mig och ger mig uppslag till idéer är boken ”Att lära in engelska ute”. Foto: Cecilia Bergentz Fotograferade uppdrag A pair of black shoes Something colourful Something that doesn´t belong in the nature Something beautiful My favourite place in the schoolyard Foto: Elev

Brain Teasers A girl called GL lives on the eleventh floor of a block of flats. Every morning when she goes to work she takes the lift down to the ground floor. When she comes home in the afternoon, she presses the button for the eighth floor and walks up the last three flights of stairs. Who drinks tea? Answer: The Australian drinks tea. Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet? Norge har de siste årene opplevd økt innvandring og en større andel flerspråklige elever i skolen, noe som krever bedret forståelse av hvordan vi best kan legge til rette for læring for disse elevene. I gjennomsnitt har 11 % av barna i norske skoler innvandrerbakgrunn, men andelen varierer sterkt, og det finnes skoler i Norge hvor minoritetsbarna utgjør 95 % (Statistisk Sentralbyrå, 2005; Utdanningsdirektoratet, 2012; Surkalovic, 2014, s. 3). Likevel kan det hevdes at det norske skolesystemet fortsatt i stor grad preges av Norges forholdsvis monokulturelle tradisjoner, der enspråklighet anses som normalen, mens flerspråklige elever behandles som særtilfeller som krever spesielle løsninger. Samtidig er det et klart mål at alle norske barn skal utvikle flerspråklig kompetanse, gjennom å lære engelsk allerede fra første årstrinn. For enspråklige norske barn vil dette dreie seg om andrespråkslæring, mens engelsk for flerspråklige barn kan være tredje eller fjerde språk. Teoretisk bakgrunn

Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA] Dessa citat är underbara och gjorda för att färgläggas. Men de kan också bli en rolig uppgift i skolan, till exempel vid läsårets start. Förslag på arbetsgång: Låt eleverna välja ett citat som de tycker om. Skriv ut några som du har valt eller låt eleverna gå in på hemsidan och välja själva.Säg att citaten ska hängas upp och att eleverna därför ska färglägga dem det finaste de kan (visa gärna en matris för att konkretisera olika kvalitativa nivåer).Om eleverna har fått välja citat fritt är det viktigt att gå runt medan de färglägger och stämma av att de verkligen har förstått innebörden av citatet. Kickstarta läsåret med strategier - Mia Smith Ingen slöjdlärare skulle beordra eleverna att såga utan att först gå igenom hur man använder sågen på bästa sätt, eller beordra eleverna att använda symaskinen utan att först lära eleverna hur man hanterar alla spakar och rattar. I språkundervisningen har vi inga sågar eller symaskiner, men vi använder verktyg. Och även vi måste lära eleverna att använda verktygen. De verktyg jag tänker på är våra språkliga strategier. Jag brukar fråga mina elever vad en strategi är och de brukar komma med kloka svar. Språkliga strategier har vi undervisat länge, och för den som vill födjupa sig vill jag rekommendera Lena Börjessons text Om strategier i engelska och moderna språk från Skolverket. En sammanfattning av de vanligaste icke-digitala strategierna jag undervisar. Men det finns nya strategier, och vare sig vi vill eller inte kommer eleverna använda dem. En sammanfattning av de vanligaste digitala strategierna jag undervisar. För att eleverna ska lära sig måste de naturligtvis öva.

How to create effective Feedback Rubrics - The ebook - Peergrade - engaging s... How to create effective Feedback Rubrics – The ebook Feedback rubrics are so much more than a matrix, or a single point rubric. A feedback rubric ties together all the good parts of other rubrics and encourages students to give each other constructive and effective feedback. What’s in the Guide? Foreword by Starr Sackstein Starr Sackstein has written extensively on peer feedback and opens our guide by introducing the concept of peer feedback. How to’s Learn how to craft feedback rubrics for different subjects areas and to train different skill sets, for example critical thinking, self reflection and using different perspectives. Rubric Templates & Examples Find inspiration for feedback rubrics with our examples of text, scale and yes/no questions. Get your copy here! guides pedagogy

Related: