background preloader

Minnapanas

Facebook Twitter

minna panas

Lärare, biolog, fotograf

E-Oppi suunnitelmia.

E-Oppi

Creaza. NRCF: NRCF. Biologilärarnas förening - Start. Minnas bilder - www.minnasbilder.se. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Biotoper 1. Vardagsrum. Simo. Minna och Itai. Suvi. Teknik, naturvetenskap, datorer, bredband, elektronik, juridik, solsystemet, robotar. Skolverket - styr och stödjer för en bättre skola. Bloggar. Educational Videos and Games for Kids about Science, Math, Social Studies and English.

Teknik & Natur. Earth Day alternative energy science projects explore wind, water, solar power. Science for hobbyist, students, and teachers of all ages. Q: How much water do you put in a water rocket?

science for hobbyist, students, and teachers of all ages.

A: The simple answer is something less than half full. Since the compressed air stores the energy, and the water provides momentum, both are needed. Bitstrips for Schools: Unlock the Educational Power of Comic. Homepage - Science Learning Resources. Välkommen till NTA - Hem. Khan Academy. Umeå Universitet - Resurscentrum för Kemi i Skolan. Konkret och kreativ NO.