background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Kemishowen - UR Skola. Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande. Struktur: PPT – Par På Tid Par på tid kan du använda varje dag i din undervisning om du vill. Pedagoger som använt EPA beskriver att det trots påminnelser och spännande frågor inte riktigt givit den effekt de vill ha i sin grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar för mycket av samtalstiden och vissa elever blir passiva. Här kan Par på tid hjälpa att fördela talutrymmet jämnt och även träna på att ha korta fokuserade samtal. Par på tid passar väl när du vill ha fokus i samtalen och där eleverna ska berätta om sina tankar för varandra om ett innehåll. Pedagogen delar upp klassen i parEleverna får en fråga av öppen karaktär Exempelvis: Vad tänkte du på när vi såg filmen? Strukturen inleds med en fråga kring ett innehåll, gärna av öppen karaktär med en personlig koppling till elevens förståelse och upplevelsevärld.

Exempel: En klass arbetar med begreppet demokrati. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt. This experiment looks like something straight out of a horror movie! Fotosyntes & Cellandning. Hur startar du dina matematiklektioner? Under det här läsåret tar jag och några av mina kollegor oss an ännu en modul i Matematikyftet.

Hur startar du dina matematiklektioner?

Modulen heter Matematikundervisning med IKT. Vår första uppgift var att fundera över hur vi kan starta våra matematiklektioner på ett intresseväckande sätt med hjälp av en resurs vi hittat på nätet. Vi fick några exempel på lektionsstartare i inläsningsmaterialet. Det gav mig inspiration till att leta efter något som passar min undervisning. Följande digitala resurser har jag provat som lektionsstartare: Vägen till väggen - att vara lärare. - lararensvardag.blogg.se. Åsikter kring läraryrket är många.

Vägen till väggen - att vara lärare. - lararensvardag.blogg.se

Alla tycker till om hur det är att arbeta inom skolans väggar. Tidiga dagar, lov och billiga luncher ser många, som är oinsatta i hur yrket fungerar, som en räkmacka. Yeah, our evolution took a little longer than this 90 second video. Amazing video shows an impression of what our path up the evolutionary tree from proto-human to modern human looked like.

Yeah, our evolution took a little longer than this 90 second video

It's a combination of science and art, not to mention a whole lot of awesome. We've all seen that illustration of the primate walking from left to right, starting out as a hunched-over cousin of the modern chimpansee, and straightening up to become a modern human on the far right. It has proved to be educational over the years, but it misrepresents what our evolution probably looked like, or to be more specific, it's not complete enough. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning. How to Make a Water Bottle Lava Lamp. Six creative ways to teach genetics. Montessoriinspirerad matematik.

Sweden Academy. Bloggar.ur. Kompendiet.pdf. Mattemaskin. TeamHome. Mindset Kit - Celebrate Mistakes. Strategier – Poster by kristina.nystrom. Hem. EdQu - Digitala, adaptiva kunskapstest för skolan. Klassråd » Retorik i skolan. Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den.

Klassråd » Retorik i skolan

Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Man röstar och följer de demokratiska spelreglerna precis som de fria männen gjorde under antiken när retoriken växte fram. ”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan. Gruppstorlek: Hela gruppen/klassen Material: En klassuppsättning A4-ark.

”Snöbollskrig” – en övning om förväntningar » Retorik i skolan

Isbergsillusionen. Tips för en inkluderande skolstart. Till lärare och föräldrar till elever med Asperger, andra NPF diagnoser eller släng av. Kanske bara lite pirrig.. Nu börjar det det dra ihop sig, man kan föreställa sig slutet på lovet.

Tips för en inkluderande skolstart. Till lärare och föräldrar till elever med Asperger, andra NPF diagnoser eller släng av. Kanske bara lite pirrig..

Nu är det några veckor kvar till skolstart och upprop. File_download. Kunskapsmatrisen. Under sommaren har vi på Kunskapsmatrisen arbetat intensivt med att förbättra verktyget.

Kunskapsmatrisen

Det handlar både om nya uppgifter och ny funktionalitet - och om stöd för att använda Kunskapsmatrisen i arbetet med förkunskapsdiagnos och repetition. Använd Kunskapsmatrisen i arbetet med förkunskapsdiagnos Vi rekommenderar starkt att börja använda Kunskapsmatrisen med dina elever direkt från dag ett. FAT-diagnoserna ett verktyg för analys och bedömning. I Ängelholms kommun använder vi oss av diagnoserna ur Förstå och använda tal – en handbok som NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) gav ut 2010 efter ett samarbete med Alistair McIntosh, Professor på universitetet i Tasmanien och deras norska motsvarighet NSMO (Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplaeringen).

FAT-diagnoserna ett verktyg för analys och bedömning.

FAT-diagnoserna finns för F-klass till åk 9 och har inriktning mot förståelse och användning av tal. Det finns en lärarhandledning kopplad till diagnosernas uppgifter där man som lärare kan få stöd för hur man kan arbeta vidare för att stärka kunskaperna hos eleverna. Vilket stöd läraren kan ge eleven grundar sig på de resultat eleverna visat på diagnosen. Syftet är att man som lärare genom diagnoserna ska kunna få möjlighet att diagnostisera missuppfattningar och svårigheter inom taluppfattning. Handboken ger förslag och underlag för att kunna hjälpa elever att reda ut svårigheter. Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset.

Fysikaliska Leksaker. Mattebloggen - Lite roligare matematik. Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”.

Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Hands-On Science. PhET: Free online physics, chemistry, biology, earth science and math simulations. Elektrokemi sammanfattning åk 9. JeopardyLabs - Online Jeopardy Template.

Jeopardy Rocks - Jeopardy game creator for teachers. Myller av liv. När är det ok att ha sex? Här är bästa förklaringen på "samtycke" vi hört - amelia. En webbplats om studieteknik från UR. New Sims - PhET Simulations. Gångertabellen. Edqu. Sökresultat. Klass A. Mattesmedjan. Pluggkoden: Strategier för matematik.