background preloader

Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande

Denna struktur bör du använda varje dag i din undervisning! När du använt dig av EPA ett tag så kanske du har märkt att det trots påminnelser och spännande frågor från dig inte ger riktigt den effekt du vill ha i din grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar över och vissa blir passiva. Därav är Par På Tid den naturliga fortsättningen (och ibland ersättaren). Den skapar riktig elevinteraktion och strukturerar samtalet mellan elever mer än vad EPA gör. Du använder Par På Tid när du vill ha fokuserade samtal och spänning i rummet. Strukturen påbörjas precis som EPA med en fråga eller tanke av öppen karaktär. Du har delat upp klassen i par eller ”nyckelkompisar”.Du ge en fråga av öppen karaktär Exempelvis: Vad lärde du dig av att den här filmen vi såg? Varför på tid? Grafik: Martin Silfvast Strategi: Fråga, pausa, nedslag & studs Vill du variera vanlig handuppräckning? I "Elevaktiva arbetssätt" Struktur: En för alla, alla för en! I "Allmänt" Struktur: EPA - enskilt, par, alla

https://kooperativt.com/2016/05/07/struktur-ppt-par-pa-tid/

Related:  Specialpedagogikkooperativt lärandesvenskapedagogikmsbb86

Att välja strukturer för Kooperativt Lärande Kooperativt Lärande består av stor samling samarbetsformer, så kallade ‘strukturer’. Varje struktur kan användas för flera olika syften, så kallade lärprocessdomäner. Samtliga strukturer inom Kooperativt Lärande baserar sig på ett antal grundläggande principer. Strukturerna i sig själv är innehållslösa och kan användas i samtliga ämnen. När du som pedagog ska välja en struktur utgår du från det tänkta syftet med lektionen – d.v.s. vilka lärproccessdomäner du vill använda (Leppilampi & Sahlberg, 1998). Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande Vandrande reportern är en struktur där du låter eleverna i par eller grupper om 4 arbeta tillsammans för att lösa en uppgift. Sedan får en Vandrande reporter från varje grupp gå runt och samla information som kan hjälpa den egna gruppen vidare. I strukturen måste eleverna ta ett eget ansvar över att lära varandra och se till att lära sig själv. Väljer du att låta eleverna arbeta i grupper är det fördelaktigt om du tilldelar eleverna roller för att förstärka det positiva ömsesidiga beroendet och för att förtydliga vad som förväntas av varje gruppmedlem. Med strukturen får eleverna ett problem att lösa, det kan vara en fråga inom vilket ämne som helst. Det kan röra Sveriges styre, en problemlösningsuppgift eller en fråga kring musikepoker.

Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande I skolan möter eleverna hela tiden texter att bearbeta och ta in. Vi som lärare försöker ofta variera textbearbetningen för att hjälpa eleverna att ta in kunskaperna på bästa sätt. Med strukturen Lyssna och skriv får eleverna träna på att ta till sig innehållet i en text på ett djupare plan då de inte bara lyssnar på texten utan även processar den. Strukturen går att använda med olika sorters texter i olika ämnen. Dela in en text i 3-4 delar med 3-5 nyckelmeningar i varje avsnitt. Dela in eleverna i grupper om 3-4. Fotosyntes & Cellandning 0 of 21 questions completed Frågor: Information

Träna hjärnan och bli smartare – Vi vet idag att hjärnan är plastisk. Det innebär att den kan stretchas och att vi kan träna upp vår hjärna att klara saker vi inte kunnat förut. Ett barn som har svårt med läsningen blir bättre på att läsa genom att träna. Det är samma sak med träning av till exempel sociala förmågor. Fem steg till formativ bedömning i klassrummet Syftet med denna sida är att inspirera genom konkreta exempel på hur det kan se ut i ett klassrum där formativ bedömning är grunden för undervisningen. Du hittar några av exemplen på denna sida och många fler i min bok Formativ bedömning i praktiken – från förmedling till förståelse. Ett sätt att ta reda på om man har grundat ett klimat och en kultur som bygger på formativ bedömning är att titta på Dylan Wiliams nyckelstrategier för ett hållbart arbete med formativ bedömning som grund för undervisning och lärande. Tillsammans utgör nyckelstrategierna en bas för ledarskap i klassrummet som kännetecknas av tydlighet, intresse för eleverna, undersökande arbetssätt, nyfikenhet, inkludering.

Struktur: Pussel – Kooperativt Lärande I strukturen Pussel (eng: Jigsaw) använder vi oss av hem- och expertgrupper. I denna struktur blir varje elev expert inom ett område och får sedan dela med sig av detta till sin hemgrupp. Eleverna delar på så sätt med sig av sin kunskap och lär sig av varandra. När boken vidgar vår värld – Vad är Baobagodis? Ordet står på tavlan när eleverna kommer in. -Känner ni igen nån del av ordet? Hur startar du dina matematiklektioner? Under det här läsåret tar jag och några av mina kollegor oss an ännu en modul i Matematikyftet. Modulen heter Matematikundervisning med IKT. Vår första uppgift var att fundera över hur vi kan starta våra matematiklektioner på ett intresseväckande sätt med hjälp av en resurs vi hittat på nätet. Vi fick några exempel på lektionsstartare i inläsningsmaterialet.

Att leva med Endometrios Kosten kan ha betydelse för de som har endometrios, vissa fungerar det på och vissa har inte blivit hjälpta av det. Finns de som säger att de har blivit av med sina smärtor genom att bara ändra på kosten, så det kan ju vara värt ett försök. Jag försöker själv att ändra kosten. Det borde väl inte vara så svårt, men när man är beroende av coca-cola så är det riktigt svårt. Min största utmaning just nu är att sluta med coca-cola, kan säga att det går inte så bra .

Konferensen kring extra anpassningar Oj, vad tiden går fort när man har skoj.... För några veckor sedan hade Susanne och Åsa en uppföljning av vår konferens kring extra anpassningar och särskilt stöd. Här kommer en sammanfattning men också en minnesuppdatering kring den! Barn och elevers rätt Första hela veckan till ända! Hjärnan går på helvarv med nya tankar och arbetsmetoder. Hur ska jag lägga upp mitt arbete?

Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt Lärande I vår undervisning ställs vi ständigt inför utmaningen att lära ut nya ord på ett effektivt och engagerande sätt. Att introducera ord genom att läsa upp ordet, skriva upp ordet och försöka att förklara på bästa sätt vad ordet betyder, blir lätt tjatigt när det är många ord att ta sig igenom. Att visa bilder till underlättar, men finns det inget bättre sätt som gör eleverna mer delaktiga?

Related: