background preloader

Läs & skriv

Facebook Twitter

Att ge eleverna respons. Noveller. Ett möte med texten – Rainbow road. Läs!

Ett möte med texten – Rainbow road

Ingenting händer med den uppmaningen om inte tanken är med när ögonen sveper över raderna i texten (Ann Löwbeer, Svenskläraren nr 4, 2015). Om eleverna möter en text eller ett arbetsområde utan att hjärnan och/eller hjärtat är i ”påkopplat” läge händer väldigt lite. Med ganska små medel kan läraren hitta elevernas on-knapp, till exempel med en bildpromenad, omslagsanalys, ordlek eller ett filmklipp som berör. Här ett klipp som kan användas av läraren i engelska, svenska, musik, samhällskunskap, historia och religion och säkert ännu fler ämnen. Läsa och skriva. Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören.

1438154760Publicerad 29.07.2015 kl. 10:26.

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören. 1424866020Publicerad 25.02.2015 kl. 14:07 Vi är många lärare på olika stadier som vill att våra elever ska läsa valfri skönlitteratur i koppling till undervisningen.

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören

Och ofta vill vi naturligtvis också att eleverna ska redovisa för läsningen på något sätt. Men vilka metoder tillämpar vi egentligen då – och varför? Vi kan börja med att föreställa oss att en lärare delar ut följande frågor till eleverna då de ska berätta eller skriva om en bok de läst: Vem har skrivit boken? ODVKIN NY. HJÄLPMALL SVENSKA 30 juni. 51 Of The Most Beautiful Sentences In Literature. We asked members of the BuzzFeed Community to tell us about their favorite lines from literature.

51 Of The Most Beautiful Sentences In Literature

Here are some of their most beautiful replies. How stories are told around the world. It’s said there isn’t anyone you couldn’t learn to love, once you’ve heard their story.

How stories are told around the world

Dave Isay knows that. The ability to honor every human by listening to what they have to say about themselves is central to StoryCorps, the nonprofit he founded in 2003. NCFL sur Twitter : ""Why can't I skip my 20 minutes of reading tonight?" @donalynbooks #ncflsummit... Alla texttyper/skrivnycklar mm. Litteraturbanken.

Aktiva eleverna under högläsning. Alternativ läslogg. Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs.

Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Eleverna såg på läsningen som en uppgift och inte på något de gjorde för nöjes skull. Inte heller när de faktiskt uppskattade boken de läste. I stället började Sarah prova olika modeller. Downloaded file 35. Läsmuskler.

En viktig del i fysisk träning är koordination, att till exempel hålla koll på både armar och ben samtidigt.

Läsmuskler

Downloaded file 27. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Siri på iPad/iPhone. Michael Haglöf sur Twitter : "Superbra filmer om läsförståelsestrategierna - tack @SusanneNystedt... Intet lektioner. LEKTIONS TIPS VID LÄSNINGS OCH SKRIVNING MM.

Språkutveckling

Kulor i hjärtat. Lararhandledning_Klassikerfyran.pdf. Malinsklipp Presentation Av Projekt #brevtillsamhället. Läsförståelsearbete - ett lektionsexempel. För en tid sedan skrev jag ett blogginlägg om hur jag ville arbeta med läsförståelse i min undervisning.

Läsförståelsearbete - ett lektionsexempel

Jag hade nämligen läst Barbro Westlunds och Catarina Tjernbergs avhandlingar om läsförståelse och framgångsrik läs - och skrivundervisning. Försök Till Kärnfysik : Lyssning : Jonas Hassen Khemiri. Lässtrategier - Två pedagoger - ett klassrum. Här i Malmö har vi ett allt större elevunderlag där allt fler elever läser svenska som andraspråk. För att ge eleverna tillräckligt med stöd har vår skola valt att integrera svenska som andraspråk i den ordinarie undervisningen.

Basen i vårt arbete är lässtrategier eftersom en ökad läsförståelse även gynnar kunskapsutvecklingen i andra ämnen. Augusti 2014 - Tove Jansson. Arkivet. Språket bär kunskapen: Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – hämta gratis här! Att tydliggöra språkliga mål. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna.

Att tydliggöra språkliga mål

Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Att utvecklas som skribent. Det är inte för intet som kanadensiskan Alice Munro, nobelpristagare i litteratur 2013, brukar kallas för novellkonstens mästare.

Att utvecklas som skribent

Jag läser novellsamlingen Nära hem och imponeras av hennes förmåga att med enkla medel mätta texten med innehåll och mening. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den?

Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet

Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Samtalsmönstret i ditt klassrum ska präglas av dialog. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. Mitt öppna klassrum. UR_Pedagogerna : >> Tre berättelser ... UR_Pedagogerna : >> kolla in 10 lektioner ... Strukturerad läsundervisning som utvecklar elevernas skolspråk.

Be a better writer in 15 minutes: 4 TED-Ed lessons on grammar and word choice. There’s no denying it — the English language can be mighty tricky. When writing a paper, a novel or even an e-mail, you might look at a sentence you just wrote and think, “Is that comma supposed to be there?” Or “Is that really the best word to use?” Fear not! TED-Ed has put together a list of four of our favorite grammar and language lessons to get your next piece of writing in tip-top shape. First, let’s look at the often-confusing comma. KulanSthlm : Folksagor är tacksamma att...

Pedagogsthlm : Nytt på pedagogbloggen: Hur... Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Att skriva ett bra svar.

Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar. MWestbom : Fått tips om denna. Sprider... SegertoftC : Första novellen läst,här... Moxoxox : Snowing? Time to read! "Find... Wikispaces. Svenska ♥ hiphop. Att skriva ett bra svar. Lektionstips: referatskrivning. Wimsis13 : Toppenfilmer att ta del av... Pedagogsthlm : Här får ni en övning i att...