background preloader

Be a better writer in 15 minutes: 4 TED-Ed lessons on grammar and word choice

Be a better writer in 15 minutes: 4 TED-Ed lessons on grammar and word choice

http://blog.ed.ted.com/2014/05/29/be-a-better-writer-in-15-minutes-4-ted-ed-lessons-on-grammar-and-word-choice/

Related:  shahidabwritingEnglish ResourcesEnglishkcda

#ourfuturejobs - Sara Bruun I år 8 arbetar vi just nu med temat #ourfuturejobs. Vi startade en lektion före påsklovet och kommer fortsätta två lektioner v 16. Vecka 17 och 18 har mina elever PRAO därefter kommer vi göra färdigt temat. Beräknad tid: 8 lektioner a´60 minuter. Fokus: Muntlig och skriftlig interaktion, kring våra framtida jobb. Visualisering av Nationella proven Writing ENG5, eller, färgkodning av "A Good Life" - Didaktiska laboratoriet Välkomna till Didaktiska Laboratoriet. Detta inlägg ämnar att öka lärares och elevers förståelse för olika språkliga faktorer och hur de bedöms i det skriftliga Nationella provet i engelska 5. För att närma oss detta ämne kommer inlägget att beskriva 1) färgkodning av NAFS bedömda elevexempel, 2) förtydliga bedömningsfaktorer i kursen Engelska 5 och 3) rekommendera strategier för skrivande. Färgkodning av NAFS bedömda elevexempel Inför nationella proven i engelska arbetar vårt ämneslag med att låta elever öva på gamla nationella prov som finns att hitta på (Nationella prov i främmande språk vid Göteborgs universitet). Elevernas material från skrivdelen blir även underlag för framåtsyftande bedömning inför det verkliga provtillfället samt diskussionsunderlag för sambedömning.

Skolans roligaste arbetsområde för år 9! Yearbook! Vi vill intressera er för ett skolarbete i ämnet engelska som eleverna verkligen kommer att uppskatta. Både för att det är fantastiskt roligt att skapa en Yearbook men framför allt för den fina produkt som slutresultatet ger. Ni kan antingen arbeta fram Yearbooken som ett arbete med en LPP och där man bedöms i en bedömningsmatris. (LPP och bedömningsmatris medföljer startpaketet) Här ställs lite högre krav på elevens insats och även på läraren som får rätta och bedöma varje elevs insats. Grundskola & gymnasium Plagiatkontroll URKUND är det ledande systemet för att upptäcka och förebygga plagiering på grund- och gymnasieskolor i Sverige. Systemet är väl använt och omtyckt bland elever, lärare och skolledare.

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Lost & found -engelska med litteratur och digitala verktyg – backeboblog Efter at t under höstterminen i åk 3 ha lagt upp undervisningen i engelska utifrån UR:s serie ”The game” ville jag prova ett nytt upplägg. Jag bestämde mig för att utgå ifrån engelska bilderböcker. svenska - engelska UK för nybörjare – Innehållsförteckning Lär dig engelska snabbt och lätt med boken 2 MP3-språkkurser! Engelska som främmande språk inkluderar 100 lätta lektioner (30 lektioner är gratis). Alla dialoger och meningar sägs av personer som har språket som modersmål. Ingen tidigare grammatikkunskap behövs. Du kan börja lära dig omedelbart!

När vikarien ska ta över - Robin Smith Jaha, VAB. Igen. Fan också! NiCe Learning-aktiviteter och lekar för barn, ungdom, skola-läromedel och fritidslekar NiCe Learnings lekar och aktiviteter för skola och fritid, med kommunikation och interaktion i fokus. NiCe Förlags varumärke NiCe Learning passar både som fritidslekar och som lekar i skolan. Aktiviteterna kan användas i skolan, på barnkalas eller andra fester för barn och ungdomar. Många av Nice Learnings gruppaktiviteter och lekar kan användas i undervisning av moderna språk men också för svenskundervisning, dramaövningar och estetiska ämnen eller som ett kompletterande inslag som bryter mot den traditionella undervisningen i vilket ämne som helst där barn och ungdomar samlas inför lek och lärande.NiCe Learnings lekar och aktiviteter med kommunikation och interaktion i fokus ger deltagarna möjlighet, att på ett annorlunda och lekfullt sätt utveckla sin förmåga att läsa och förstå en text, kommunicera genom improvisation och i samspel med andra och därigenom få en tilltro till sin förmåga att på ett naturligt sätt använda språket med hjälp av uttryck och kroppspråk.

Related: