background preloader

Melisasadic

Facebook Twitter

Bortrövade flickor säljs som brudar. Pangs dotter existerar inte för henne. – Hon är inte min, säger hon.

Bortrövade flickor säljs som brudar

Jag var för ung för att ha barn. Dessutom såg jag bara henne i en månad, sedan tog hennes farmor henne. Det är en tid Pang helst inte tänker på. Hon fokuserar på broderiet framför sig. En stor häst i ett färgsprakande landskap. Hennes dotter skulle säkert kunna beskriva motivet i dag. . – Varje dag sade jag till mig själv att vara stark, säger hon.

Dimman ligger tjock över Sapa, norra Vietnam. Elevledda utvecklingssamtal. Syftet är att medvetandegöra och utveckla eleverna förståelse för var de befinner sig i förhållande till målen och hur de tar sig vidare.

Elevledda utvecklingssamtal

Eleverna behöver träna på att utveckla sina egna förmågor att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande, och för att vara medvetna om sina styrkor, lärande- och utvecklingsmål. Ett sätt att öka elevernas inflytande, delaktighet och möjligheter att bli ägare av sin egen lärprocess är att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet Inför samtalet kan eleverna tillsammans med sina klasskamrater förbereda sig genom att i samråd med sina lärare göra egna bedömningar om var de befinner sig i förhållande till målen. Handbok i formativ bedömning. Är det sant?: Källkritik. Www.patriciadiaz.se. Så blev det då dags att summera året som gått.

www.patriciadiaz.se

Måste ju hålla traditionen vid liv, har ju även sammanfattat tidigare år i den här bloggen – här finns 2011, 2012, 2013 och 2014. Världen Det är svårt att tänka tillbaka på 2015 utan att tänka på flyktingkatastrof, krig och terror. Det är svårt att inte minnas bilden på lille Alan Kurdi, som för en stund väckte världen. Att inte tänka på alla som mist livet i terrorattacker och krig och på dem som flyr mot ett bättre liv i Europa. Det låter ju märkligt, men trots detta har 2015 även beskrivits som det bästa året för mänskligheten.

Mamma För min egen privata del har 2015 varit ett oerhört speciellt år då jag och Daniel blev föräldrar i mars. Jag har de senaste nio månaderna haft den stora förmånen att, tack vare en man och familj som ställer upp i vått och torrt, kunna kombinera föräldraledighet med att även jobba en del. Föreläsning Bilderna nedan sammanfattar hösten ganska väl. 1. Skrivande Lärare Jämförelsetal 2012 vs 2015. Hon praktiserar källkritik med eleverna. Annika Sjödahl.

Hon praktiserar källkritik med eleverna

Foto: Billy Tibblin Visa, förklara och resonera med eleverna S:t Iliansskolan är en 7-9-skola i centrala Enköping med ungefär fyrahundrafemtio elever. Skolan har ganska liten tillgång till datorer: arton laptops och femton surfplattor till sex klasser samt en datorsal som kan bokas. Arbetet med digitala medier och källkritik är trots hindren en viktig del av Annika Sjödahls undervisning. I klassrummet finns en smartboard kopplad till en laptop, och den har en central roll, inte minst under diskussionerna om källkritik. - Eleverna i sjuan brukar känna till begrepp som primär- och sekundärkällor och de har fått lära sig att information ska bedömas kritiskt. Knyt an till elevers vardag Barn och ungdomar är ofta flitiga användare av digitala texter och sociala medier. Annika Sjödahl menar att eleverna sällan tänker på källan bakom när de till exempel gillar en artikel eller bild eller delar ett klipp från Youtube.

Låt elever träna källkritik inför eget skapande. Vi kämpar för ett skräpfritt Sverige. Källkritiska begrepp. Under dagens SO-lektion arbetade vi med att slå upp och förklara för varandra i basgrupperna vad de källkritiska begreppen betyder.

Källkritiska begrepp

Här är era egna förklaringar: muntlig= Genom tal, någon som säger något (motsats är skriftlig) Tryckt källa = t.ex en tidning objektiv= Koppla bort egna känslor, inte stå på någon sida, vara neutral syfte = Ett syfte är nyttan (vad någon har för nytta, användning av det) eller avsikten med det någon skrivit/säger/gör (varför har någon skrivit/sagt eller gjort något) Ett hållbart spel. Klicka på bilden för att starta spelet Scenario I mer än hundra år har människor använt och förbrukat energi på ett lättsinnigt sätt, som om energikällorna skulle räcka för evigt.

Ett hållbart spel

År 2020 kan det hända att världen hamnar i en stor kris. Spelaren har möjlighet att resa bakåt i tiden och skriva om historien. Spelarens mål är att minska energiförbrukningen, öka energieffektiviteten och välja de bästa förnybara energikällorna. UNHCR - Mot alla odds - Välj språk. Världskoll - Vem skulle du vara om du levde i ett annat land? Sverige i siffror – enkel statistik från SCB. Källkritik. Publicerad: 10 augusti 2013 Tema: Källkritik Journalistens uppgift är att granska och informera.

Källkritik

För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv på ett problem. Elever uppfattar ofta texter på internet, i tidningar och i läroböcker som absoluta sanningar från någon högre, oidentifierbar källa. För att man ska kunna bedöma nyheter och värdera en uppgifts pålitlighet anger medier var de hämtat informationen från. När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit artikeln har kollat sina källor. Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att förhålla sig ifrågasättande inför information i medier. Vem är avsändaren? Här kommer en kort övning i källkritik Du kan låta eleverna läsa denna korta text. ”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Källkritik - vem, vad, varför? Statistiska centralbyrån.