background preloader

Kartläggning, åtgärdsprogram

Facebook Twitter

Logopeden i skolan olika tips program. Kartläggning av läsning och skrivning. För att ta reda på vad en elevs svårigheter med läsning och skrivning beror på behöver olika delar tas i beaktande. Elevens tid i Sverige, elevens skolbakgrund, ortografin (relationen mellan skrivtecken och språkljud) som eleven har erfarenhet av, om den invanda läsriktningen sker från vänster till höger eller tvärtom, samt skillnader i fonologi (ljud) mellan olika språk.

En del ljud som finns på svenska finns inte i andra språk och tvärtom. Annat som du som pedagog behöver belysa är grammatiska skillnader i olika språk. Ibland överförs exempelvis grammatiska regler i ett språk till att även användas i det svenska språket. När du läser en elevs text är det viktigt att vara medveten om detta. En annan och viktig aspekt är att titta på hur det ser ut med elevens tidigare erfarenhet av att läsa mellan raderna och att själv reflektera, fundera och argumentera över det lästa. Modersmålet behöver alltså jämföras med svenskan och tester måste ske på båda språk för att ge en rättvisande bild. Idébank med Extra anpassningar_2016-05-09last. Att prata konkreta strategier. Inspirerad av det här svaret på hur man kan kompensera för bristande exekutiva funktioner har jag pratat tid med barnen på morgonen.

Vi tog morgonrutinen som exempel vid whiteboarden. Vi pratade om vilka aktiviteter som är en del av den (dvs som finns som bilder på bildschemat över morgonrutinen, som också sitter på whiteboarden), vilka saker som bara är slöseri med tiden och gör att morgonrutinen tar alldeles för lång tid, och vilka saker som kan vara bra fast de inte är med på schemat. Vi kom överens om att saker som att pilla på sin stortå, titta rakt ut i luften, läsa bok eller spela iPad inte hör hemma i morgonrutinen.

Det slösar helt enkelt bort tiden och gör att allt tar längre tid. Men att gå på toa (som vi inte har uppskrivet på schemat för att det funkar ändå), fråga om dagen eller titta på klockan passar jättebra att göra under morgonrutinen, eftersom det faktiskt hör till och hjälper rutinen att bli gjord. Sen finns de där sakerna som passar, fast med måtta. Wow. Logopeden i skolan. Gratistips. Barnbibblan.se är en webbplats skapad för barn. Här behöver man inte kunna läsa utan kan leka med ord och bokstäver, få boktips, lyssna på sagor, ramsor och sånger, upptäcka andra sätt att kommunicera – bliss, pictogram och handalfabetet.

Lexin Språklexikon i många språk. Folkets lexikon är ett engelsk-svenskt lexikon som tillhör folket och utvidgas av oss alla tillsammans. Ger förslag vid felstavning. Bildtema Modersmål från Skolverket ger genom bild och ljud förklaring på ord inom 31 teman på 16 olika språk. Flerspråkighet i förskolan En sammanställning av resurser för lärare och föräldrar till flerspråkiga barn. NE.se - välj språk (sv,eng, ty, fr, sp), skriv in sökordet och få aktuella artiklar utifrån svårighetsgrad.

Makete - skrivartips som visar att det finns ett system en struktur i skrivandet. Bab.la - en kostnadsfri onlineplattform med 40 lexikon för 28 språk. Google översätt - översättning mellan svenska och 70 andra språk. Worldst Rewo Glosor.eu - trä Ed GeoGe Malberts FindS Voca Scr. Levla - Umeå. Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank.

Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning för att sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer, den kan du ladda ner här. Vi som har arbetat i projektet heter Anna Boman, Erik Rova och Liselott Wihlbäck. I filmen nedan berättar skolpersonal hur de upplevt materialet.