background preloader

Matte: Andra lärarresurser

Facebook Twitter

Gratistips. Barnbibblan.se är en webbplats skapad för barn.

Gratistips

Här behöver man inte kunna läsa utan kan leka med ord och bokstäver, få boktips, lyssna på sagor, ramsor och sånger, upptäcka andra sätt att kommunicera – bliss, pictogram och handalfabetet. Lexin Språklexikon i många språk. Folkets lexikon är ett engelsk-svenskt lexikon som tillhör folket och utvidgas av oss alla tillsammans. Ger förslag vid felstavning. Bildtema Modersmål från Skolverket ger genom bild och ljud förklaring på ord inom 31 teman på 16 olika språk. Flerspråkighet i förskolan En sammanställning av resurser för lärare och föräldrar till flerspråkiga barn. NE.se - välj språk (sv,eng, ty, fr, sp), skriv in sökordet och få aktuella artiklar utifrån svårighetsgrad. Makete - skrivartips som visar att det finns ett system en struktur i skrivandet. Bab.la - en kostnadsfri onlineplattform med 40 lexikon för 28 språk.

Google översätt - översättning mellan svenska och 70 andra språk. Worldst Rewo Glosor.eu - trä Ed GeoGe Malberts FindS Voca Scr. Appar - med möjligheter. Länk till Android-appar Talsyntes Text till tal Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen.

Appar - med möjligheter

ClaroSpeak 40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. IntoWords 129 kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad. AppWriter 65 kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter. Matematik 2c föreläsningar - Räkna med mig. Detta är video 1 av 2 där jag går igenom hur du hanterar grafräknaren i matematikkursen Matematik 2 (2c & 2b) på gymnasiet.

Matematik 2c föreläsningar - Räkna med mig

Jag använder mig av en Texas Instruments räknare modell TI-83 men de flesta i den serien fungerar på liknande sätt. I den första videon visar jag hur man ritar funktioner samt använder grafräknarens tabellfunktion. Jag visar även hur man kan ta reda på lutningen i en viss punkt för en funktion. Sedan går jag igenom hur man löser ekvationssystem både grafiskt och algebraiskt på räknaren.

Jag visar också hur du kan lösa ekvationssystem med fler än två variabler med hjälp av matriser. Detta är video 2 av 2 där jag går igenom hur du hanterar grafräknaren i matematikkursen Matematik 2 (2c & 2b) på gymnasiet. Genomgång av linjära funktioner, linjens ekvation, som är en del av gymnasiekursen matematik 2c. I den här videon(del 1 av 2) räknar jag exempeluppgifter som handlar om linjära funktioner.

Chalmers: Matematik- och fysikprovet. 2018 års prov ges lördagen den 5 maj 2018.

chalmers: Matematik- och fysikprovet

OBS: Prov och facit för 2017 finns nu publicerade på sidan Tidigare prov >> För information om anmälan till kommande prov, gå till Anmälan och antagning >> Matematik- och fysikprovet är ett gemensamt antagningsprov till några utvalda utbildningar vid Chalmers och KTH, samt till två utbildningar vid Stockholms universitet (Obs: söker du till Stockholms universitet gör du endast matematikdelen). Det är ytterligare ett sätt, förutom gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på utbildningarna. Upp till 1/3 av platserna på programmen tillsätts utifrån resultat på provet. Vid Chalmers gäller provet för civilingenjörsprogrammen Elektroteknik, Teknisk fysik, Teknisk matematik, Kemiteknik med fysik samt för civilingenjör/arkitektprogrammet Arkitektur och teknik.

Vid KTH gäller provet för civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik, Elektroteknik samt Farkostteknik. Nytt fr o m HT 2017! OBS! Matematik 2b: information och lektioner i filmform matematik 2b. Matematikbiennalerna. Prioriteringsregler - Lär dig räkneordning här. Exempel i videon När man gör beräkningar är det viktigt att man gör dessa i rätt ordning.

Prioriteringsregler - Lär dig räkneordning här

För att göra det används prioriteringsreglerna, också kallade reglerna för räkneordning. Fyra prioriteringsregler När du gör beräkningar så är det följande fyra regler som du behöver känna till och använda i rätt ordning: Innehåll i parenteserPotenser (Exponenter, d.v.s ”upphöjt till”)Multiplikation och DivisionAddition och Subtraktion Det kan vara bra att påpeka att den första prioriteringsregeln ”innehåll i parenteser” egentligen är samma sak som täljare och nämnare i bråktal, i de fall dessa innehåller flera beräkningar i sig själva. I algebraiska uttryck (när vi använder bokstäver istället för siffror) hjälper prioriteringsreglerna dig att förstå hur förenkling och utveckling av uttrycket görs.

Exempel på användning av prioriteringsreglerna Här utförs multiplikationen före subtraktionen. Matematik - PRIM-gruppen. Fråga Lund om matematik. Matematik - Uppslagsverk - NE.se. Matematiʹk (latin mathemaʹtica (ars), av likabetydande grekiska mathēmatikēʹ (teʹchnē), av maʹthēma ’kunskap’, ’läroämne’), en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.

matematik - Uppslagsverk - NE.se

Definitionen kan kommenteras på följande sätt. Matematiken är abstrakt: den har frigjort sig från det konkreta ursprunget hos problemen, vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara generell, dvs. tillämpbar i en mångfald situationer, men också för att den logiska giltigheten hos resonemangen (67 av 477 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Christer O Kiselman Jan-Erik Roos Långt tillbaka var matematiken mest en hjälpvetenskap med föga utvecklad egen teori. Matematikinspiration. Forskning och utbildning i matematik - Matematiska institutionen - Uppsala universitet. Fristående kurser i matematik vid Göteborgs universitet. HT = hela höstterminen, H1 = första delen av HT, H2 = andra delen av HTVT = hela vårterminen, V1 = första delen av VT, V2 = andra delen av VTS = sommarkurs, D = distanskurs(1) Kursen ges under läsår som startar med udda årtal, till exempel 15-16(2) Kursen ges under läsår som startar med jämnt årtal, till exempel 16-17 Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier.

Fristående kurser i matematik vid Göteborgs universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik - Umeå universitet. Lärportalen. Flippat lärande ger aktiva elever. Enkelt uttryckt kan man säga att man genomför läxan innan lektionen istället för efter, och kommer förberedd till lektionen.

Flippat lärande ger aktiva elever

Den tid som frigörs i klassrummet används till interaktiva övningar där läraren leder och stöttar eleverna när de aktivt arbetar med ämnesinnehållet. Tiden används för att säkerställa att alla elever utvecklat kunskap och förståelse och att de får möjlighet att diskutera med både lärare och klasskamrater. Bättre skolresultat Det flippade klassrummet är en av de mest dokumenterade modellerna för aktivt lärande. Många pedagoger arbetar idag enligt modellen med både förbättrade resultat och mer motiverade elever som följd.

Det är inte enbart inom skolan och den högre utbildningen som det finns intresse för flippat lärande. Ny skrift. En Årstaskola i världsklass.