background preloader

IKT

Facebook Twitter

100 Ways To Use Google Drive In The Classroom. 100 Ways To Use Google Drive In The Classroom by onlineuniversities.com Students and educators have a wealth of learning and productivity tools available to them online. Google offers some of the highest-quality resources on the web to meet all your study and teaching needs, and all you need to access them is an internet connection. The Google Docs collection provides a streamlined, collaborative solution to writing papers, organizing presentations and putting together spreadsheets and reports. But besides the basic features, there are lots of little tricks and hacks you can use to make your Google Docs experience even more productive.

Here are 100 great tips for using the documents, presentations and spreadsheets in Google Docs. Ed note: This is an older post, so some of these features or links may be out of date. Keyboard Shortcuts Navigate your documents and screen a lot faster when you use these keyboard shortcuts for formatting and more. Productivity Hacks Features & Tools Collaboration.

100+ Google Tricks for Teachers. It's Google's world, we're just teaching in it. Now, we can use it a little more easily. With classes, homework, and projects–not to mention your social life–time is truly at a premium for all teachers, so why not take advantage of the wide world that Google has to offer? From super-effective search tricks to Google tools specifically for education to tricks and tips for using Gmail, Google Docs, and Google Calendar, these tricks will surely save you some precious time. Search Tricks These search tricks can save you time when researching online for your next project or just to find out what time it is across the world, so start using these right away. Convert units. Whether you want to convert currency, American and metric units, or any other unit, try typing in the known unit and the unknown unit to find your answer (like "how many teaspoons in a tablespoon" or "10 US dollars in Euros").

Google Specifically for Education Google Scholar. Google Docs 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar. En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass.

De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Jag följde eleverna enligt deras schema. Mina raster var exakt desamma som elevernas, min lunch densamma som elevernas osv. För att störa eleverna så lite som möjligt (och därmed få uppleva hur eleverna verkligen har det) satte jag mig längst bak i klassrummet under alla lektioner. Totalt deltog jag under tio lektioner under dessa två dagar, fördelat på sex lektioner ena dagen och fyra lektioner den andra dagen. Nedan följer 20 reflektioner som jag gjort under dessa två dagar Reflektion 1: Klasser kan vara väldigt olika. 26 Free Tools for Your 1-to-1 Classroom | WeAreTeachers.

30 Trends In Education Technology For 2015. 30 Trends In Education Technology For The 2015 School Year by Terry Heick What’s trending up for 2015 school year in terms of education technology? iPads are still the standard but other platforms are making headway. That should be fun to watch over the next 3-5 years. Educators are getting better at spotting crap edtech, but waste still abounds. There are even some educators who are against technology in the classroom at all. Schools are getting better at thinking tech-first (not in terms of priority, but design). Apps are getting downright brilliant in spots, but in-app purchasing? Below are 30 entirely subjective but hopefully somewhere close to reality takes on what’s trending up and what’s trending down in education and education technology for 2015 and beyond. Note that this list isn’t an endorsement–meaning this isn’t necessarily the way I think things should be, but rather what they seem to be–at least from my vantage point, right here, right now.

Trending Up Awkward Middle Ground. 5 Tips to Help Teachers Who Struggle with Technology. "I'm not very tech savvy" is the response I usually hear from teachers that struggle with technology. Whether it's attaching a document to an email or creating a PowerPoint, some teachers really have a difficult time navigating the digital world. As schools around the globe begin to embed the use of technology in their learning environments, these teachers can be left feeling frustrated and marginalized by the new tools they are required to use but do not understand.

The school where I teach is currently within its post-BYOD (Bring Your Own Device) implementation age. We started with a small cohort of tech-savvy teachers to pilot a BYOD program with selected classes. If you plan on introducing a new technology or are embarking on the mighty task of becoming a wireless BYOD school, here are five tips to help your teachers still struggling with technology. 1.

Integrating technology can be very stressful for educators that aren't familiar with it. 2. 3. 4. 5. 7 Ways Teachers Use Social Media in the Classroom. Millennials live and breathe on social media, so teachers are learning how to incorporate the medium into the classroom successfully. In doing so, teachers not only encourage students to engage actively in the material, but they also provide online communities for students that might not exist for them in real life.

But how are teachers infusing social media into their everyday lessons? We've highlighted several different examples and offered our own ideas on how to best engage students. 1. Encourage students to share work socially. Anna Divinsky created an iTunes U class at Penn State University called Art 10: Introduction to Visual Studies, which she then adapted into a massive open online course (MOOC) on Coursera.

For each class assignment, students were responsible for evaluating each other's work. Students shared their work on a variety of platforms. @psutlt #art10psu Art in the style of Rousseau (done in pencil) pic.twitter.com/oOA9UrlX6E— Wendy S Dixson (@WendyDixson) July 16, 2013. Anne-Marie Körling. Bacon, kritiskt tänkande och IT i skolan. Checklista för digitala lärresurser. Digitala verktyg – supertips.

Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Men för många är vägen dit fylld av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig verktygen är just nu alldeles för stor. Därför blir det oftast ingenting. En sätt att göra berget lite lägre är att introducera enklare digitala verkyg regelbundet, till exempel med ett tips i månaden. Då hinner alla testa tipset och kan delge varandra erfarenheter.

Vi kan kalla dem supertips: Utan inbördes ordning. Här är mina tips att börja med i kollegiet. Skapa ett konto på Youtube (eller använd befintligt Googlekonto) och spara favoritklipp i spellistor som senare kan delas. Klipp från Youtube kan startas vid önskat läge. Ta en bild av tavlan efter en klockren genomgång. Använd elevernas texter i undervisningen. Ed and Periodic Videos. EDpuzzle. Edward och Skolutvecklingen. GAFE – Google Apps for Education | Pedagog Skåne Nordväst. Gör din egen Tech Girl - här finns receptet! - Blogg - Valtech. Under 3 månaders tid har vi jobbat med 12 tjejer i årskurs 6 för att väcka intresset för och öka kunskapen inom programmering. När vi började hade vi aldrig gjort något liknande förut och visste inte hur resultatet skulle bli.

Nu har vi precis avslutat vår första kurs och är tagna och fascinerade av vilken positiv effekt Tech Girl har haft på tjejerna. Vi är så pepp på att fortsätta att lära ut programmering till nya tjejer och nya skolor och vill gärna dela med oss av grundreceptet för att göra din egen Tech Girl. Tech Girl i Robolab på KTH Grundreceptet för att skapa din egen Tech Girl Ingredienser för 12 tjejer 4 lektioner Scratch à 90 min2 lektioner HTML-programmering1 besök på visualiseringsstudion och robolab på KTH – frivilligt men ger mycket inspiration.12 datorer3-4 handledare HTML programmering i Atom.io Gör så här För Scratch-lektionerna: Hämta underlag från Barnhack på .SE Spana in filmen som beskriver hur du kan göra.

Tjejerna provar på HTML kod för första gången Vi tror på att: IKT i skolan. IT och skola IKT. IT-tävlingen Bebras. Itmamman.se. KTH-professorn sågar mobilförbud. Vill få barn att använda telefonen ännu mer. Det pågår en debatt om mobilanvändningen i skolan sedan ett bra tag tillbaka. För vad ska vi göra åt barn som hellre trycker på telefonen under lektionstid i skolan än lyssnar på vad läraren har att säga? En del menar att det rent av kan vara skadligt att låta barn använda för mycket teknik, medan andra tycker precis tvärtom.

En som definitivt tillhör den sistnämnda kategorin är KTH-professorn Jan Gulliksen. Han uppmanar snarare skolorna att helt slopa förbud och begränsningar – och istället låta barnen själva få bestämma hur mycket de ska använda exempelvis mobiltelefonen eller surfplattan. – Många gånger har eleverna bättre teknik i sina mobiltelefoner än vad som finns i skolans datorer. Det gäller att ta vara på det. Många ser ju mobilanvändandet i skolorna som ett disciplinproblem. . – Vi vet ju att Sverige är ett av de länder som har bäst tillgång till it i skolan när vi pratar i termer som hårdvara. Läs mer: Datorer i skolan ger både mer finsurf och fulsurf. Källkritiska övningar för elever och andra. Länktips. Mobile. Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare. Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter.

Men trots att kunskapen har ökat fortsätter elevernas resultat att sjunka i internationella jämförelser. Orsaken är klyftan mellan teori och praktik, menar Catharina Tjernberg, lärare och forskare vid Stockholms universitet. – Kunskapen når inte lärarna. Forskarna måste bli bättre på att knyta an till vardagen, de måste ut och föra en dialog med lärare för att överbrygga klyftan. I dag vet vi att det är den handlingsorienterade kunskapen, där man förmår omvandla teori till praktisk pedagogik i klassrummet, som är viktigast, säger hon. I sin senaste studie har Catharina Tjernberg tittat på varför yrkesskickliga lärare jobbar som de gör i klassrummen. En tydlig slutsats är att de ofta har lärt sig av en annan erfaren kollega – de har iakttagit och reflekterat kring den andra lärarens agerande, de har inte enbart utgått från läroboken. – Men en skicklig lärare använder båda delarna samtidigt.

Ny webbkurs – Introducera kod för dina elever | Webbstjärnan. Teacher tools 2.0. Uppdaterade gratisresurser | Nätkulturer. Uppdateringar - I lööve IT, Kahoot goes GhostMode! När ens favoritverktyg får uppdateringar som gör att man får det stora leendet och förbannar att terminen snart är slut, då är det bra! Två verktyg som jag måste skriva om är; Mentimeter och Kahoot. Vi börjar med Mentimeters uppdatering; Nu är alla olika alternativen, för att svara på, gratis! Tidigare var det multiple choice och open ended som gick att använda gratis, men nu kan man även använda de andra; scales, 100 points, dual axis och who will win. Iiiiiiihhh! Och nu till den bästa uppdateringen; Kahoot har fått ett GhostMode!!! Denna nya funktion gör att man kan se poäng hos tidigare deltagare, som då också är med i tävlingen. 1. 2. 3. 4. 5. Men hur gör man då? 1. Genom att trycka på det lilla spöket med texten "Play again" 2.

Du hittar också "Play again" så att du kan starta om samma spel, fast i GhostMode om du vill att dina elever ska tävla mot sig själva eller andra av dina elever. //Camilla, börjar redan nu spåna loss inför nästa läsår. Är det datorernas fel att de svenska skolresultaten sjunker? | Utredarna.