background preloader

IKT

Facebook Twitter

100 Ways To Use Google Drive In The Classroom. 100 Ways To Use Google Drive In The Classroom by onlineuniversities.com Students and educators have a wealth of learning and productivity tools available to them online.

100 Ways To Use Google Drive In The Classroom

100+ Google Tricks for Teachers. It's Google's world, we're just teaching in it.

100+ Google Tricks for Teachers

Now, we can use it a little more easily. With classes, homework, and projects–not to mention your social life–time is truly at a premium for all teachers, so why not take advantage of the wide world that Google has to offer? From super-effective search tricks to Google tools specifically for education to tricks and tips for using Gmail, Google Docs, and Google Calendar, these tricks will surely save you some precious time. 20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv. Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar.

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv

En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Jag följde eleverna enligt deras schema. Mina raster var exakt desamma som elevernas, min lunch densamma som elevernas osv. 26 Free Tools for Your 1-to-1 Classroom. 30 Trends In Education Technology For 2015. 30 Trends In Education Technology For The 2015 School Year by Terry Heick What’s trending up for 2015 school year in terms of education technology?

30 Trends In Education Technology For 2015

iPads are still the standard but other platforms are making headway. That should be fun to watch over the next 3-5 years. 5 Tips to Help Teachers Who Struggle with Technology. "I'm not very tech savvy" is the response I usually hear from teachers that struggle with technology.

5 Tips to Help Teachers Who Struggle with Technology

7 Ways Teachers Use Social Media in the Classroom. Millennials live and breathe on social media, so teachers are learning how to incorporate the medium into the classroom successfully.

7 Ways Teachers Use Social Media in the Classroom

In doing so, teachers not only encourage students to engage actively in the material, but they also provide online communities for students that might not exist for them in real life. Anne-Marie Körling. Bacon, kritiskt tänkande och IT i skolan. Checklista för digitala lärresurser. Digitala verktyg – supertips. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här).

Digitala verktyg – supertips

Men för många är vägen dit fylld av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig verktygen är just nu alldeles för stor. Därför blir det oftast ingenting. En sätt att göra berget lite lägre är att introducera enklare digitala verkyg regelbundet, till exempel med ett tips i månaden. Då hinner alla testa tipset och kan delge varandra erfarenheter. Vi kan kalla dem supertips: Utan inbördes ordning.

Skapa ett konto på Youtube (eller använd befintligt Googlekonto) och spara favoritklipp i spellistor som senare kan delas. Klipp från Youtube kan startas vid önskat läge. Ta en bild av tavlan efter en klockren genomgång. Använd elevernas texter i undervisningen. Ed and Periodic Videos.

EDpuzzle. Edward och Skolutvecklingen. GAFE – Google Apps for Education. Gör din egen Tech Girl - här finns receptet! - Blogg - Valtech. IKT i skolan. IT och skola IKT. IT-tävlingen Bebras. Itmamman.se. KTH-professorn sågar mobilförbud. Vill få barn att använda telefonen ännu mer. Det pågår en debatt om mobilanvändningen i skolan sedan ett bra tag tillbaka.

KTH-professorn sågar mobilförbud. Vill få barn att använda telefonen ännu mer.

För vad ska vi göra åt barn som hellre trycker på telefonen under lektionstid i skolan än lyssnar på vad läraren har att säga? En del menar att det rent av kan vara skadligt att låta barn använda för mycket teknik, medan andra tycker precis tvärtom. En som definitivt tillhör den sistnämnda kategorin är KTH-professorn Jan Gulliksen. Han uppmanar snarare skolorna att helt slopa förbud och begränsningar – och istället låta barnen själva få bestämma hur mycket de ska använda exempelvis mobiltelefonen eller surfplattan. – Många gånger har eleverna bättre teknik i sina mobiltelefoner än vad som finns i skolans datorer. . – Vi vet ju att Sverige är ett av de länder som har bäst tillgång till it i skolan när vi pratar i termer som hårdvara. Källkritiska övningar för elever och andra.

Länktips. Mobile. Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare. Under de senaste 20 åren har det forskats intensivt om läs och skrivsvårigheter.

Ny forskning – det utmärker en skicklig lärare

Men trots att kunskapen har ökat fortsätter elevernas resultat att sjunka i internationella jämförelser. Orsaken är klyftan mellan teori och praktik, menar Catharina Tjernberg, lärare och forskare vid Stockholms universitet. – Kunskapen når inte lärarna. Forskarna måste bli bättre på att knyta an till vardagen, de måste ut och föra en dialog med lärare för att överbrygga klyftan. I dag vet vi att det är den handlingsorienterade kunskapen, där man förmår omvandla teori till praktisk pedagogik i klassrummet, som är viktigast, säger hon. I sin senaste studie har Catharina Tjernberg tittat på varför yrkesskickliga lärare jobbar som de gör i klassrummen. . – I min studie blir det tydligt att den erfarenhetsbaserade kunskapen som överförs mellan lärare är minst lika viktig som den teoretiska, säger hon.

Ny webbkurs – Introducera kod för dina elever. Teacher tools 2.0. Uppdaterade gratisresurser. Uppdateringar - I lööve IT, Kahoot goes GhostMode! När ens favoritverktyg får uppdateringar som gör att man får det stora leendet och förbannar att terminen snart är slut, då är det bra!

Uppdateringar - I lööve IT, Kahoot goes GhostMode!

Två verktyg som jag måste skriva om är; Mentimeter och Kahoot. Vi börjar med Mentimeters uppdatering; Nu är alla olika alternativen, för att svara på, gratis! Tidigare var det multiple choice och open ended som gick att använda gratis, men nu kan man även använda de andra; scales, 100 points, dual axis och who will win. Iiiiiiihhh! Och nu till den bästa uppdateringen; Kahoot har fått ett GhostMode!!! Denna nya funktion gör att man kan se poäng hos tidigare deltagare, som då också är med i tävlingen. 1. 2. 3. 4. 5. Men hur gör man då? 1. Genom att trycka på det lilla spöket med texten "Play again" 2. Är det datorernas fel att de svenska skolresultaten sjunker?