background preloader

Digitalisering

Facebook Twitter

Material inför nya skrivningarna som träder i kraft i juli 20018 kring digitalisering i skolans alla ämnen.

Låt elever redovisa med ljud och film i Google Classroom – Pedagog Trelleborg. Instruktioner Google Classroom. Digital Kompetens. I våras skrev jag ett blogginlägg om att Stärka elevernas digitala kompetens. Detta inlägget är fortsättningen på det jag skrev i våras. Under skolans senaste studiedag valde vi att sätta igång arbetet med den reviderade läroplanen som träder i kraft 1 juli 2018. På skolan känner vi att vi behöver vara steget före och vi har skrivit in vårat SKA (systematiskt kvalitetsarbete) att vi ska arbeta med den digitala kompetensen. Under en förmiddag samlades vi alla för att djupdyka i vad den digitala kompetensen innebär och hur vi ser på detta. Vi började arbetet med att fundera över vad digital kompetens innebär.

Förstå digitaliseringens påverkan på samhälletKunna använda och förstå digitala verktyg och medierHa ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssättKunna lösa problem och omsätta idéer i handling Förstå digitaliseringens påverkan på samhället Eleverna måste förstå att digitaliseringen påverkar hela samhället och vilka risker och möjligheter som uppstår. Att diskutera: Didaktorn: Ledarskap i det digitala klassrummet.

Visa enskild publikation. Skolans digitalisering. Lärande i en digital lärmiljö. Stärkt digital kompetens – för alla | Pedagog Staffanstorp. Efter satsningarna ITiS och PIM har statens inblandning och intresse när det gäller IKT och digitalisering i skolan och förskolan lyst med sin frånvaro, men nu börjar det hända saker. Inte en dag för tidigt. Regeringen gav under hösten 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi. Skolverkets förslag publicerades i april 2016. Sedan var det tyst i nästan ett år.

I mars 2017 gick dock regeringen ut med ett pm kring Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. Sammanfattningsvis avser ändringarna: Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018, vilket är en stor utmaning. I diskussionerna som förts kring ändringarna har det funnits ett stort fokus på programmering, främst för matematik- och tekniklärare, men alla lärare omfattas av förändringarna. Carl Heath och Anders Thoresson diskuterar i podcasten nedan hur den ökande digitaliseringen skapar avtryck i våra styrdokument. . #072 – Nu är det dags: Svenska elever ska lära mer om digitaliseringen. Läroplan 2018 - Digitala skolan. Om sidan Denna sammanställning började som ett projekt där vi för egen del ville ha de nya skrivelserna i läroplanen samlade enkelt och överskådligt på ett och samma ställe och som en liten utvärdering av nya Google Sites (enkelt, smidigt, snyggt men inte så flexibelt eller anpassningsbart).

Projektet växte sen till en liten idé- och resursbank för pedagoger hur de skulle kunna jobba med och möta de nya skrivelserna i det centrala innehållet. Enkla uppgiftsförslag, länkar och filmtips att använda i arbetet med eleverna och i sin egen fortbildning. Förhoppningsvis kan man hitta något av intresse eller som inspirerar. Sidan är i huvudsak gjord för pedagoger i Trelleborgs kommun men får och kan självklart användas av alla som kan ha någon nytta av den, man ska dock ta i beaktande att många filmtips länkar till vårt filmdistributionssystem SLI som ni kanske inte har tillgång till.

En hel del kan ni ju dock hitta på URs sidor. De nya skrivelserna Vi tar tacksamt emot hjälp!