background preloader

Samhällskunskap

Facebook Twitter

Min skola mitt i kriget: Flickors rätt till skola - UR Skola. Är det sant?: Nyheter - UR Skola. Downloads. Gapminder Slides Download Gapminder’s slides, free to modify and use in any way you like!

Downloads

Here are the slides used in our public presentations and TED talks. Sverige i siffror för lärare. Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument.

Sverige i siffror för lärare

Sverige i siffror innehåller statistik om det svenska samhället, baserat på behoven i kursplanen för samhällskunskap i grundskolan och gymnasiet. Det ger dig som lärare möjlighet att erbjuda dina elever verktyg att själva hitta fakta, jämföra, reflektera och se sammanhang. Statistiken presenteras visuellt och interaktivt så att det är enkelt att få en överblick över befolkningsutvecklingen i Sverige sedan 1749, lön för olika yrken och vilket parti som flest röstade på i just din kommun, med mera. Här hittar du även lärarhandledning för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Sverige i siffror – befolkningen då, nu och i framtiden.

Rollspel om demokratifrågor och riksdagsval. Inför valet 2014 startade föreningarna Sverok och Svea ett projekt om demokrati i skolan.

Rollspel om demokratifrågor och riksdagsval

Inom ramen för detta skapade man två rollspel för lärare och elever med tema demokrati. Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till.

Alla Människor!

Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till. Så funkar det amerikanska valsystemet. Vinner den som får flest röster?

Så funkar det amerikanska valsystemet

Inte nödvändigtvis. Det är nämligen inte väljarna som röstar fram en president, utan elektorerna. Och oavsett hur väljarnas röster fördelar sig i en delstat förbinder sig alla den statens elektorer att rösta på den kandidat som fått flest röster (utom i delstaterna Maine och Nebraska där elektorsrösterna fördelas enligt valresultatet). Proportionalitetsprincipen slår däremot igenom i fråga om delstaternas folkmängd, där stor befolkning också ger fler elektorer. Totalt behöver den kandidat som vill bli president minst 270 elektorsröster. Gillar du det du läser? ... procent. Vad är mänskliga rättigheter? STUDIEMATERIAL. Where Children Sleep. Sverige i siffror – enkel statistik från SCB. Vi är sämst - så in i Norden. Norge fick nyligen sin andra kvinnliga statsminister, Erna Solberg.

Vi är sämst - så in i Norden

I Norden är Sverige det enda land som aldrig haft en kvinna på den yttersta maktpositionen. - Det är snart pinsamt och det kommer ju inte att hända före 2018, säger Lena Wängnerud, demokratiforskare. Norge, Danmark, Island och Finland har alla haft kvinnliga statsministrar. Men Sverige väntar fortfarande. Lena Wängnerud, demokratiforskare med huvudfokus på kvinnors politiska inflytande, tror att anledningen kan vara en svensk naivitet.

Hög andel - Sverige har en hög andel kvinnor inom riksdag och regering jämfört med andra nordiska länder. Hur mycket pengar får flyktingar? > Migrationsinfo.se, fakta om invandring. An Interactive Experience. Short History of Colonialism Since 1492 In One GIF. Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning. Frågor som rör flyktingar och migranter debatteras ofta idag.

Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning

Inte minst med tanke på alla flyktingar som idag kommer från Syrien. Men det här är inte första gången. The world's most severe environmental problem: Indoor air pollution More at. [7/100] We are making progress against the world’s biggest environmental problem. What this chart shows:

[7/100] We are making progress against the world’s biggest environmental problem

Sverige i siffror – enkel statistik från SCB. Där barnen sover - Ett fotoprojekt av Magnus Wennman. Specialbilaga. Pejl. Pejl. Siffrorna ovan gäller för 2014 och visar personer i Europa som enligt FN:s flyktingorgan UNHCR fick flyktingstatus senast det året.

Pejl

Det kan också röra sig om personer som befinner sig i flyktingliknande förhållanden. Kategorin kallas av FN ”refugees, including refugee-like situations”. Tre av ursprungsländerna ovan till vänster är värda att förklara lite närmare. ”Statslösa” är de personer som inte ses som nationstillhörande av någon stat.

Det kan exempelvis vara ett land som slutar finnas efter personen har flytt, eller att en person som uppvisar papper från ett hemland inte får dessa godkända av det landet. Vad varje manniska bor 0. Hur mycket pengar får flyktingar? > Migrationsinfo.se, fakta om invandring. Det vänder sig i magen av SD:s propaganda. Mitt namn är Emerich Roth.

Det vänder sig i magen av SD:s propaganda

Jag är född 1924 och är således en mycket gammal man nu. Men det var inte meningen att jag skulle bli så här gammal. Aldrig våld! Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning. Amnesty i skolan - Stockholm - Organisation à but non lucratif. An Eye-Opening Look At School Playgrounds Around The World. ADHD. These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at the world.

Like us on FB: Where Children Sleep is a powerful photo series by English photographer James Mollison. Samisk religion 2. Nåjden. I Am Malala - 16 Classrooms That Show The Incredible Resilience of Students Around the World. This post was originally published on Global Citizen. By Christina Nunez, with editing by Malaka Gharib. When I think back to my elementary school I'm reminded of bright alphabet rugs, desks filled with pencil boxes and markers, a combination of black boards and white boards, and old school computers.

I thought this was a standard description of a classroom. But around the world, especially in the poorest parts, the definition of the "classroom" is extremely varied. Lack of resources like desks, teachers, books, electricity and even the classroom itself can make it a challenge for students to get a quality education - but schools do what they can to give children an inspiring, energetic place to learn. Take a look: Note: these classrooms are not necessarily representative of all classrooms from their respective countries. 1. Nukunskap - Nyheter för lärande. Skarpa streck - satirteckningens historia: Makten. Invandringen på rekordhög nivå. Invandringen till Sverige har till följd av oroligheter i flera länder under de senaste åren varit hög.

Under 2013 ökade den med 12 procent jämfört med 2012 och uppgick till 115 845 invandrade, 55 419 kvinnor och 60 426 män. Framför allt berodde ökningen på att fler syriska och somaliska medborgare sökte sig hit. Av alla invandrade förra året hade åtta av tio aldrig tidigare bott i Sverige.