background preloader

Skriva

Facebook Twitter

File_download. Att läsa och bedöma texter i digitala portföljer. I det här inlägget tänkte jag berätta om hur jag gör när jag “rättar” numera.

Att läsa och bedöma texter i digitala portföljer.

Jag arbetar i Google Apps för fjärde året i rad, och mina elever i svenska skapar egna portföljer i början av höstterminen, och i dessa samlar de allt sitt skrivande under året, både anteckningar, svar på uppgifter, större skrivuppgifter och reflektioner kring det egna lärandet. I dessa portföljer skriver jag också kommentarer till eleverna och ger framåtsyftande respons.

Det finns ju otroligt många fördelar med att eleverna arbetar i digitala portföljer som är delade med mig, och en av dem är att jag har sett och tagit del av deras texter redan innan det är dags för bedömning. I tidigare inlägg har jag skrivit om hur ett utförligt förarbete med inspiration av cirkelmodellen synliggör strukturen och språket i den aktuella texttypen. Briljant arg lapp förklarar skillnaden mellan de och dem en gång för alla. Den bästa förklaringen någonsin – och nio andra arga lappar från svenska studentkorridorer.

Briljant arg lapp förklarar skillnaden mellan de och dem en gång för alla

Kredd för de flesta: Argalappen.se. Om att få eleverna att se språket och om wordle som verktyg för språkövningar. Jag funderar ofta på hur jag ska nå de elever som inte befinner sig där de vill vara rent språkligt, men som (trots stöd från mig) har svårt att ställa sig utanför sin text och se och förstå vad som behöver förändras eller utvecklas.

Om att få eleverna att se språket och om wordle som verktyg för språkövningar

Jag ser ju vad som kan utvecklas i texten rent språkligt, men det är bland det knepigaste i svenskundervisningen att lyckas med att få eleverna att se detta själva, tycker jag. Det är ju strategier man vill att de ska erövra! Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Att stötta skrivandet istället för att förenkla nivån ”Tänk dig att du som ambitiös ämneslärare märker att elever kan ditt ämne men stupar på språket.

Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel.

Du sänker därför nivån och förenklar språk och undervisning, men får reda på att det är fel väg att gå. Lösningen säger man istället är ett språkutvecklande arbetssätt, men hur går sådant till? Vi har sammanfört en NO-lärare med en svenska som andraspråkslärare. Att utveckla ett resonemang i svenska. MIK + Cirkelmodellen. Cirkelmodellen är ett sätt att undervisa om texter som stödjer elevernas skrivutveckling, men även läsförståelse.

MIK + Cirkelmodellen

Den är utmärkt för elever med annat modersmål, men bra för alla. Modellen finns beskriven på många ställen, men enkelt och tydligt är det på sidorna 11-12 i Anna Kayas och Monica Lindvalls text till Läslyftet. Cirkelmodellen hör hemma inom genrepedagogiken och har den vettiga grundtanken att det som vi vill att eleverna ska kunna göra måste vi också undervisa om. Självklart? Nja, det är väl det som diskuteras idag angående den bristande läsförståelsen – att vi inte undervisat ordentligt.

Häromdagen funderade jag över hur lässtrategier kan ha betydelse för MIK. Sv1 - utredande uppsats, web junkie. Webbstjärnans kursportal. ÖN del 1 - att skriva spännande - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken.

ÖN del 1 - att skriva spännande - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare

Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Pedagogiska planeringar. ZickZackPedagogPlanering_ak6. Img_1061.jpg (JPEG Image, 2592 × 1936 pixels) - Scaled (39%) Guider till journalistik. 1269932_Genrepedagogik_i_teori_och_praktik. Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter.

Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande

När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade. De har med andra ord hjälpt eleverna att bena ut sina tankar och klä dem i det genreadekvata språk som motsvarar de förmågor som de enligt flera ämnesplaner ska behärska.Under terminen har jag och min kollega Linda Letelier Hansson tillsammans undervisat en grupp i SVE/SVA 1, där vi skapat och gett ut skrivmallar för att stötta elevernas textproduktion och göra dem uppmärksamma på texters specifika uppbyggnad och språkliga drag.

Ett halvt ark papper.

How To Write A Novel Using The Snowflake Method. Writing a novel is easy.

How To Write A Novel Using The Snowflake Method

Writing a good novel is hard. That’s just life. If it were easy, we’d all be writing best-selling, prize-winning fiction. Frankly, there are a thousand different people out there who can tell you how to write a novel. There are a thousand different methods. In this article, I’d like to share with you what works for me. This page is the most popular one on my web site, and gets over a thousand page views per day, so you can guess that a lot of people find it useful. Good fiction doesn’t just happen, it is designed.

For a number of years, I was a software architect designing large software projects. I claim that that’s how you design a novel – you start small, then build stuff up until it looks like a story. If you’re like most people, you spend a long time thinking about your novel before you ever start writing. But before you start writing, you need to get organized. Step 1) Take an hour and write a one-sentence summary of your novel. Facebook. Vi ♥: Cirkelmodellen.