background preloader

Skriva

Facebook Twitter

File_download. Att läsa och bedöma texter i digitala portföljer. I det här inlägget tänkte jag berätta om hur jag gör när jag “rättar” numera. Jag arbetar i Google Apps för fjärde året i rad, och mina elever i svenska skapar egna portföljer i början av höstterminen, och i dessa samlar de allt sitt skrivande under året, både anteckningar, svar på uppgifter, större skrivuppgifter och reflektioner kring det egna lärandet. I dessa portföljer skriver jag också kommentarer till eleverna och ger framåtsyftande respons. Det finns ju otroligt många fördelar med att eleverna arbetar i digitala portföljer som är delade med mig, och en av dem är att jag har sett och tagit del av deras texter redan innan det är dags för bedömning.

I tidigare inlägg har jag skrivit om hur ett utförligt förarbete med inspiration av cirkelmodellen synliggör strukturen och språket i den aktuella texttypen. Tillbaka till den så kallade "rättningshögen", som numera inte är en hög i vanlig bemärkelse eftersom jag rättar digitalt. Åsa. Briljant arg lapp förklarar skillnaden mellan de och dem en gång för alla. Den bästa förklaringen någonsin – och nio andra arga lappar från svenska studentkorridorer. Kredd för de flesta: Argalappen.se. 1. Någon förklarar skillnaden mellan de och dem på ett episkt sätt 2. Ett hundliv 3. 4. ”Din mamma” 5. 6. 7. 8. 9. 10. ”Två ägg i högklackat” Om att få eleverna att se språket och om wordle som verktyg för språkövningar.

Jag funderar ofta på hur jag ska nå de elever som inte befinner sig där de vill vara rent språkligt, men som (trots stöd från mig) har svårt att ställa sig utanför sin text och se och förstå vad som behöver förändras eller utvecklas. Jag ser ju vad som kan utvecklas i texten rent språkligt, men det är bland det knepigaste i svenskundervisningen att lyckas med att få eleverna att se detta själva, tycker jag. Det är ju strategier man vill att de ska erövra! Hur kan jag få en elev se att hans eller hennes text är talspråklig, till exempel? Det är en fördel med en viss grammatisk kunskap och ett språk för att samtala om texter. Från ordnivå till meningsnivå Jag har tidigare berättat om hur jag arbetar med konkreta språkövningar i svenskundervisningen. På samma sätt kan jag själv träna med mina elever genom att plocka meningar direkt ur deras egna texter. Att närma sig texten under skrivprocessen Lekfulla sätt att få syn på sitt eget språk Åsa Relaterat Hej på er!

I "Akademiskt skrivande" Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Att stötta skrivandet istället för att förenkla nivån ”Tänk dig att du som ambitiös ämneslärare märker att elever kan ditt ämne men stupar på språket. Du sänker därför nivån och förenklar språk och undervisning, men får reda på att det är fel väg att gå. Lösningen säger man istället är ett språkutvecklande arbetssätt, men hur går sådant till? Vi har sammanfört en NO-lärare med en svenska som andraspråkslärare. Och frågan är – kan en ämneslärare få elever att lyckas bättre – bara genom att jobba med språket?” Detta är inledningsorden till ett av programmen (”Stötta skrivande”) i UR:s programserie Språket bär kunskapen, som jag verkligen rekommenderar.

En sönderklippt debattartikel – fungerar bra på en 1-1-skola! När mina tvåor skulle skriva egna debattartiklar för ett tag sedan märkte jag att de var otroligt engagerade och insatta i de ämnen de skrev om. Från kreativ och lekfull övning till språkligt utmanande diskussion Återkoppling till både mig och eleverna Pauline Gibbons Åsa Relaterat. Att utveckla ett resonemang i svenska.

MIK + Cirkelmodellen. Cirkelmodellen är ett sätt att undervisa om texter som stödjer elevernas skrivutveckling, men även läsförståelse. Den är utmärkt för elever med annat modersmål, men bra för alla. Modellen finns beskriven på många ställen, men enkelt och tydligt är det på sidorna 11-12 i Anna Kayas och Monica Lindvalls text till Läslyftet. Cirkelmodellen hör hemma inom genrepedagogiken och har den vettiga grundtanken att det som vi vill att eleverna ska kunna göra måste vi också undervisa om. Självklart? Häromdagen funderade jag över hur lässtrategier kan ha betydelse för MIK. I cirkelmodellens första fas handlar det om att bygga upp elevernas förkunskaper inom det ämne man ska behandla. I andra fasen går man in på djupet i en modelltext, en text som är väl skriven för att fylla syftet med den aktuella genren.

I den tredje fasen skriver elever och lärare tillsammans en text. I fas fyra ska eleverna skriva egna texter, gärna i par så de får stöd av varandra. Apropå undervisa om informationssökning. Sv1 - utredande uppsats, web junkie. Registrering | Webbstjärnans kursportal. ÖN del 1 - att skriva spännande - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare.

Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Bli medlem i Lektionsbanken. Pedagogiska planeringar. ZickZackPedagogPlanering_ak6. Img_1061.jpg (JPEG Image, 2592 × 1936 pixels) - Scaled (39%) Guider till journalistik. 1269932_Genrepedagogik_i_teori_och_praktik. Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter. När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade.

De har med andra ord hjälpt eleverna att bena ut sina tankar och klä dem i det genreadekvata språk som motsvarar de förmågor som de enligt flera ämnesplaner ska behärska.Under terminen har jag och min kollega Linda Letelier Hansson tillsammans undervisat en grupp i SVE/SVA 1, där vi skapat och gett ut skrivmallar för att stötta elevernas textproduktion och göra dem uppmärksamma på texters specifika uppbyggnad och språkliga drag. Exemplet som ges här har använts för undervisning i den argumenterande texttypen: Rubrik (med tes) Inledning med bakgrund (varför jag uppmärksammat detta), syfte och tes. Ett halvt ark papper.

How To Write A Novel Using The Snowflake Method. Facebook. Vi ♥: Cirkelmodellen.