background preloader

Zeitklicks

Zeitklicks

http://www.zeitklicks.de/

Related:  Tyska/moderna språkTyskaDeutschTyskaTyska

Disputation: Motivationer, attityder och moderna språk - Institutionen för språkdidaktik Datum: 05 februari 2016 13:00 - 05 februari 2016 15:00 Plats: Ahlmansalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet Vi lever i ett samhälle där kraven på kommunikation ökar, där vi behöver kommunicera med allt fler, på allt fler sätt. Trots det sätts flerspråkighet och interkulturell kompetens ofta på undantag, inte sällan med motiveringen att engelska räcker i kontakten med omvärlden. Denna paradox märks även i skolan där många elever väljer bort moderna språk, speciellt på avancerade nivåer. Utifrån det blir den centrala frågan: Vad motiverar elever till att lära sig moderna språk i skolan? Undersökningen baseras på enkäter och intervjuer med gymnasieelever som studerar franska, spanska och tyska.

Min fritid på tyska Mina sjuor ska lära sig att berätta om sin fritid på tyskan. Så här tänker vi arbeta: Introlektion. Fokus på att fånga elevernas intresse och kreativitet. Snabb genomgång av hur man hittar foton som är fria att använda. Vi använde pixabay den här gången. Språklärarnas riksförbund AllmäntPauker.at – svensk-tysk ordlistawww.ur.se/sprk/tyska/Deutsch Perfekt – Här hittar ni både texter och hörövningar för olika nivåerToms Deutschseite – Diverse övningar (vokabulär, läsa, uttal mm)Goethe Institut – Goethes hemsida – här finns massor både för lärare och elever! – Deutsche Auslandsgesellschaft, erbjuder övningar, intressanta texter om språkliga fenomen LesenKindernetzNews 4 Kids – Kortfattade nyheter. På sidan finns även spel och andra lustigheter.Wo warst du?

Zaption - så funkar det! Genom att arbeta med tex Kahoot eller i detta fall Zaption.com kan du på ett enkelt sätt få en tydlig bild av vad dina elever har lärt sig och vad du behöver rikta in din undervisning på. Idag blir inlägget inte i textform. Titta på filmen så får du allt du behöver veta om hur Zaption fungerar och framförallt hur du kan använda det i undervisningen. Om du föredrar att läsa om hur du gör har Sarah Jingfors skrivit ett tydligt inlägg: Frökenjingfors.wordpress.com .

Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith Bedömning är ett hett ämne i svensk skola, men ändå dyker det regelbundet upp exempel på bedömning av saker som inte är kopplat till kursplanen. I det här inlägget vill jag visa hur jag lägger upp min bedömning i moderna språk och engelska på högstadiet. Utgångspunkten för både undervisning och bedömning är kursplanerna och kommentarmaterialet därtill. Alla mina referenser i det här inlägget är kopplade till dessa texter. I båda kommentarmaterialen förtydligas grundsynen på vår undervisning. Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith Glosläxornas vara eller inte vara debatteras hett bland språklärare. I det här inlägget vill jag inte lägga fokus på om, utan på hur, men inte på själva läxan, utan på hur den förhörs. Glosor förhörs på många olika sätt i skolan. Det klassiska är att eleven skriver ner orden var för sig, antingen som läraren säger dem eller som de står på ett papper eller i ett digitalt responsverktyg.

Bearbeta din egen text – vi har provat att använda Blendspace I både tyskan och svenskan arbetar vi med att bearbeta våra texter mot allt större korrekthet, variation och omfång. Så gott som alla uppgifter innehåller något moment där vi: bearbetar våra egna texter innan någon annan har givit responsbearbetar våra texter efter att en kompis har tyckt tillbearbetar våra texter efter att läraren har gett respons Ju mer stöd eleverna får när de bearbetar texterna, desto bättre brukar det bli. Någon form av checklista, matris eller uttalat fokusområde behövs för att ögonen ska öppnas och en medveten bearbetning ska kunna ske. Mina tysknior har under några lektioner skrivit på en uppgift som vi kallar för ”…weil X das Größte für mich ist” eller på svenska ”… eftersom X är det största för mig”.

Teman - Tyska Här kan du hitta nyhetskällor över hela världen på engelska, men du kan även välja tyska, spanska, franska, italienska, ryska, kinesiska, portugisiska, arabiska och nederländska (holländska) källor. Klicka på en världsdel för att hitta nyhetskällor från ett särskilt land. Insticksprogram behövs i webbläsaren för att se och lyssna på webb-TV och webbradio. Sidan är skapad av en holländsk student. Taggar: TV, dagstidningar, engelska, massmedia, medier, nyheter, nyhetsbyråer, nyhetstjänster, radio, tidningar, webb-TV

Wie googelt man auf Deutsch? – informationssökning i moderna språk Informationssökningen finns ju inte bara med i engelskan, som jag skrev om i det här inlägget. Det finns ju även med i moderna språk. I det här inlägget presenterar jag hur jag tänker jobba med informationssökning i tyskan under våren. Det är en finslipning av motsvarande projekt från förra året, allt man gör kan ju förbättras, eller hur? Upplägget är som vanligt: GenomgångÖvningBedömningstillfälle

"Tysklands inflytande i Europa ekonomiskt och politiskt växer. Tyskan blir allt viktigare, men svenskars intresse för att lära sig tyska minskar oroväckande snabbt." De flesta tyskartalar engelska. Men i en rankning av olika länders engelskkunskaper, gjord av EF, utbildningsföretaget Education First, hamnar Tyskland först på plats elva medan Sverige ligger på första plats. Flertalet andra nord- och mellaneuropeiska länder hamnar före Tyskland i rankningen. Vad motiverar elever till att lära sig moderna språk i skolan? - Göteborgs universitet Gästföreläsning, Seminarium forskningsprofil Profilseminarium inom Språk och lärande vid institutionen för språk och litteraturer. Alla intresserade är välkomna! Vi lever i ett samhälle där kraven på kommunikation ökar, där vi behöver kommunicera med allt fler, på allt fler sätt.

Related: