background preloader

Välj tyska

Facebook Twitter

Wackel mit dem Po! (Full Version) Ich liebe tyska -  - Goethe-Institut  Inför språkvalet till klass 7. Goethe-Institut Schweden: Bara engelska räcker inte. German Speaking Population in Europe. 6 Celebrities You Wouldn't Guess Speak German. German has gotten an unfair reputation as being an ugly, harsh language, probably because Hitler was a very bad dude.

6 Celebrities You Wouldn't Guess Speak German

Most Americans I know have heard German mostly from World War II movies, and any language being shouted by Nazis is going to sound ugly. If Nazis were screaming French we’d all be like “ugh French is so UGLY and I don’t even like baguettes anyway.” But anyway, enough about Nazis. They don’t need any more press. In addition to the 100 million native speakers, there are at least six Hollywood actors who speak surprisingly good German. 1) Chris Pratt If you can only watch one more video of a celebrity speaking a foreign language, make it this one. The Smart Choice: German. Alla borde lära sig tyska – ett fantastiskt språk. 25 år efter Tysklands återförening växer intresset för landet, ett ekonomiskt och politiskt dynamiskt land, en kulturell smältdegel som står inför en otrolig utmaning med tusentals nya ankommande flyktingar varje dag.

Alla borde lära sig tyska – ett fantastiskt språk

Alla älskar Tyskland och tyskarna älskar sig själva, skrev tidningen Die Welt för ett tag sedan. Tyska har status som världsspråk och talas av inte mindre än 120 miljoner människor i Europa. Sverige är det enda medlemsland i EU där majoriteten av de tillfrågade anser att det räcker att lära sig ett främmande språk – engelskan så klart. Övertron på engelskans betydelse har stärkts de senaste åren i skolan och i samhället, samtidigt som andelen elever som läser tyska fram till studenten har mer än halverats de senaste 20 åren. Det saknas tysktalande inom flera viktiga samhällsområden. Och det finns många andra tunga argument för tyskan ur ett svenskt perspektiv.

Dessutom är tyskarna "Reiseweltmeister", de spenderar mest pengar på resor i världen. Eight celebs you didn't know spoke German. Is your New Year's Resolution to improve your German?

Eight celebs you didn't know spoke German

It's a tricky language, but keep trying and you could be making small talk with these Hollywood stars and world leaders who also secretly speak a bit (or a lot) of German. American writer Mark Twain famously called it "the awful German language", and wrote that the dictionary definition of "eternity" was "the amount of time needed to learn German. " If you'd like to learn - or just improve - your German, look to these stars (and villains) for some inspiration. Svenska företag behöver medarbetare som behärskar det tyska språket. Tobias Kranz, chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt näringsliv.

Svenska företag behöver medarbetare som behärskar det tyska språket.

Det sker snabba skiftningar i ämnen här, jag hoppas att detta håller samma intellektuella nivå som förra talare. Men jag tar upp ett annat viktigt perspektiv. Sverige är ett exportberoende land. Exporten motsvarar hälften av landets bnp, jämfört med USA och Japan som har lägre siffror, 14-15 % ungefär. Detta visar hur viktiga dessa internationella för förbindelser är för Sverige. Vi har gjort en studie genom våra medlemsorganisationer om hur svenska företag ser på sina medarbetares språkkunskaper. 42 % av dem hade krav på ett tredje språk vid anställning för medelstora företag. 31 % menar att många unga överdriver sina språkkunskaper då de rekryteras. 42% anser att kunskaper i lokala språk är viktiga. Enligt en tredjedel av företagen i alla storlekarsklasser så skulle språkkunskaperna förbättra verksamheten för företaget. Detta har lett till att trenden vänt, om än långsamt. Mycket att förlora när tyska språket väljs bort. Historiskt har de kulturella, religiösa, vetenskapliga och ekonomiska banden mellan Tyskland och Sverige varit starka och ömsesidiga.

Mycket att förlora när tyska språket väljs bort

För Sveriges del satte andra världskriget punkt för denna tyska epok och Sverige orienterade sig istället mot USA. I Tyskland lever emellertid kärleken till och intresset för Sverige kvar. Vad händer om tyskarna upptäcker att kärleken inte är ömsesidig? Att Sverige präglas av ointresse och okunskap när det gäller Tyskland? Att svenskarna numera endast undantagsvis lär sig tyska? Det klokaste vore att inte ta reda på vad svaren skulle bli.

Det mest självklara skälet är att tyska är det största språket och Tyskland det största landet och den starkaste ekonomin i Europa. I det svenska näringslivet är tyskan en klar bristvara. Svenska företag går miste om affärer när få kan tyska. Säg Tyskland och många svenskar reagerar negativt.

Svenska företag går miste om affärer när få kan tyska

Högljudda turister med stora ölmagar, långa sträckor autobahn för att nå Alperna och tråkiga stadskärnor som förlorade all charm när de återuppbyggdes på 50-talet. Fördomar, som trots att Tyskland är Sveriges största handelspartner, har lett till ett ointresse bland svenska folket för vårt kanske viktigaste grannland. – Ja, det finns ett ointresse och där har vi mycket att göra. Vi ser hur betydelsefullt Tyskland är för Sverige, säger Olof Persson och lägger till att intresset för landet skiljer sig från region till region, att det är större i storstäderna och i södra Sverige än längre norrut.

Detta trots att affärskontakterna mellan de båda länderna ökar. Olof Persson, som säger att Berlin är den stad i världen han bott längst i – sju år sammanlagt – lutar sig framåt och gestikulerar när han pratar. . – Nej, jag kommer att använda mina erfarenheter för att utveckla handelskammaren, säger han och skrattar till. Ålder: 48. Bor: Göteborg. Språk-en väg in i arbetslivet.pdf. Stockholm - 10 skäl för tyska - Goethe-Institut. Introduktionsprkvalk6.