background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Läsläxehäfte Vt-18. Karaktärerna i Marvinter. Barnboksveckan. Barnboksveckan firas i november då även den nationella läsdagen firas.

Barnboksveckan

Torsdagen under vecka 46 är en nationell läsdag. 1999 utropade Svenska Barnboksinstitutet i samarbete med Lärarförbundet torsdagen i vecka 46 till en nationell läsdag för landets alla skolor varefter läsdagen permanentades. Det arrangeras olika aktiviteter runt om i landet för att fira detta. Lärarhjälpen. Sagor och ramsor. Källkaramell. 17 svenskanytt2017. Faktatext med cirkelmodellen. Bokrecension. En för alla, alla för en. c3a5terberc3a4ttande-text. Vi utvecklas i den personligt återgivande genren. Vi skrev många personligt återgivande texter, texter där man berättar om något som man varit med om, redan i förskoleklass. Då hade vi en väldigt enkel struktur till stöd varje gång som byggde på fem tidsord. Vi hade även en genreplansch som vi gjort av en gemensam text för att komma ihåg rubrik, orientering, händelser och att avsluta med en avslutande kommentar. Nu när eleverna kommit längre i sin skrivutveckling så var det dags att utveckla deras texter i genren.

Jag ville att de skulle använda fler tidsord och berätta mer om hur de upplevde det de gjort så att texterna inte bara blir en uppräkning av flera händelser. Personligt_atergivande_genre. Djurpark1-1. Djurpark2. Storstadsmamman Blogg. Dagboken - ett romanprojekt. Den magiska dörren. Monstret - ett romanprojekt. Bildschema skola. Larakanna ovning vid terminsstart. Bokrecension. Aggiornare il browser per l'uso di Google Drive - Guida di Google Drive. Alfabetet – Google Drive.

ABC-badges. Gåspennan musik. ABC Korsord2. Skiljeteckensången. Karlsson och huset #1/2. Lässugen: Lydia och Markoolio - UR Skola. Lässugen: Lydia och Markoolio - UR Skola. Lasbingo_Pask. Läs- och skrivläxa – Tobias klassrum. Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt Lärande. I vår undervisning ställs vi ständigt inför utmaningen att lära ut nya ord på ett effektivt och engagerande sätt.

Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt Lärande

Att introducera ord genom att läsa upp ordet, skriva upp ordet och försöka att förklara på bästa sätt vad ordet betyder, blir lätt tjatigt när det är många ord att ta sig igenom. Sagostunden - Mamma Mu åker bobb. Den fula Ankungen. Pinocchio. Kejsarens nya Kläder. När boken vidgar vår värld. Livet förr och nu i barnlitteratur, sång och filmer. The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore.

Önskemål om tjänst. Kamratbedömning av berättelse. Genrepedagogik på mitt sätt. Jag har den senaste tiden försökt sätta mig in i genrepedagogiken och försökt hitta en modell som passar mig och mina elever.

Genrepedagogik på mitt sätt

Jag arbetar just nu med de allra yngsta och jag har nästan tagit för givet att genrepedagogik är lite för svårt att greppa för yngre barn som knappt kan läsa. Men, döm om min förvåning, det underlättar även för de här eleverna. Jag har länge varit intresserad av genrepedagogik och hur man med hjälp av den pedagogiken kan arbeta språkutvecklande. Det var när jag första gången läste Pauline Gibbons bok "Stärk språket - stärk lärandet" (som jag skrivit om tidigare här och här) som jag började inse att detta är ett sätt som vi kan få ännu fler eleven att nå målen.

Checklista språkets struktur. Genrer. Gåspennan - AOUÅ EIYÄÖ (Karaoke) En klass för sig. O va svenska. Läsbingo jul. Update your browser to use Google Drive - Drive Help. Hällbyskolan 20161117.pptx. The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore. Grammatikbolaget: Vad är substantiv? - UR Skola. BA lararhandledning lekt1 18 press. Bilaga1 17 tryck. 1. E471109101. Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande. Struktur: PPT – Par På Tid Par på tid kan du använda varje dag i din undervisning om du vill. Pedagoger som använt EPA beskriver att det trots påminnelser och spännande frågor inte riktigt givit den effekt de vill ha i sin grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar för mycket av samtalstiden och vissa elever blir passiva. Här kan Par på tid hjälpa att fördela talutrymmet jämnt och även träna på att ha korta fokuserade samtal. Par på tid passar väl när du vill ha fokus i samtalen och där eleverna ska berätta om sina tankar för varandra om ett innehåll.

Pedagogen delar upp klassen i parEleverna får en fråga av öppen karaktär Exempelvis: Vad tänkte du på när vi såg filmen? Strukturen inleds med en fråga kring ett innehåll, gärna av öppen karaktär med en personlig koppling till elevens förståelse och upplevelsevärld. Exempel: En klass arbetar med begreppet demokrati. Alfabetet med pokemon. Lektion se 10547 Bokstavsboxar. Oppetarkiv.se. Välskrivning 2 – Google Drive. Swefilmer - Dreamfilm SWESUB Filmer Gratis Online - Free movies TV-Serier - Watch movies. Titta på gratis filmer med svenska undertexter i HD-kvalitet.Free movies and tv series online. BokstavsbladI. Alla avsnitt - Våffelhjärtat. BokstavsbladO. Adjektiv%20NY. Substantiv. Verb. En lasande klass bokmarke VIT. Grammatikbolaget: Vad är substantiv? - UR Skola. Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande. Struktur: Lyssna och skriv I skolan möter eleverna hela tiden texter att bearbeta och ta in.

Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande

Vi som lärare försöker ofta variera textbearbetningen för att hjälpa eleverna att ta in kunskaperna på bästa sätt. Med strukturen Lyssna och skriv får eleverna träna på att ta till sig innehållet i en text på ett djupare plan då de inte bara lyssnar på texten utan även processar den. Strukturen går att använda med olika sorters texter i olika ämnen.

Flickan i Drömfångaren Lärarhandledning. Min%20sommar %20glass. Min%20ryggs%C3%A4ck%20tom. Min%20ryggs%C3%A4ck. Observationschema. Sommarh%C3%A4lsning%203%20juni%202016. Sagoklassiker. Dag2. Läsbingo Sommar. Aktivitetsbilder. Röda tråden. T%C3%A4nkv%C3%A4rt. Arbetsschema – ASL – Nyanlända. Idag har jag provat mitt nya arbetsschema för mina nyanlända elever i klassen.

Arbetsschema – ASL – Nyanlända

Min allra nyanländaste, som bara varit i Sverige sedan i november fick prova idag. Tanken är att träna dig på att säga, och skriva vanliga meningar. Meningar som man använder relativit ofta i svenskan. Hon skriver med talsyntes vilket gör att hon hör bokstäverna hon skriver och orden och meningarna när hon trycker mellanslag och sätter punkt. Tanken är också att ge henne redskap för att lära sig svenska även hemma.

Arbetsschema – ASL – Nyanlända. Att bygga upp en berättande text. Idag har vi repeterat hur man bygger upp en berättande text.

Att bygga upp en berättande text

Två undervisningsvägar mot samma mål. Läsförståelse. Idag jobbade jag med läsförståelse mha Lässugen och Reportern fast i min klass.

Två undervisningsvägar mot samma mål. Läsförståelse.

Där jag försöker möta alla mina elever och utmana dem på deras nivå. För att detta ska gå måste jag synliggöra och tydliggöra målen. Vad förväntar jag mig att de ska klara? Vari ligger utmaningen för de som vill utmana sig och tycker att grunduppgiften är lätt. Lässugen: Lydia och Babben Larsson. ABC arbetsblad. Arbetsschema ASL.docx. ABC-klubben åk 3. ABC-klubben åk 2. Den magiska dörren. Hej!

Den magiska dörren

Här kan du hitta alla våra böcker. Just det, böcker! Vi har nämligen varit författare under våren och skrivit var sin bok. Vi har också illustrerat varje kapitel. Det har varit väldigt spännande, svårt, roligt, jobbigt, lärorikt och tidskrävande.