background preloader

Lindawestberg

Facebook Twitter

Lär dig svenska på ett roligt sätt genom appen WordGameTalk. 50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända. Här kommer min lista över 50 appar för både yngre och äldre nyanlända barn och ungdomar.

50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända

I listan finns både appar som är gratis och appar som kostar pengar. Eftersom priset varierar och appar ibland släpps gratis under begränsad tid har jag valt att inte skriva ut något pris. Rätt nycklar låser upp texten. – Vad betyder ”specerivaror”?

Rätt nycklar låser upp texten

Kan man dela på ordet – vad är varor? Något man köper, ja. – Vilken är funktionen? Specerivaror, ni har förstått att det är en typ av varor som man packar i kassar. Klass 8 grön och Laila Guvå på Tunaskolan i Tumba tittar närmare på ett citat ur boken om Gilbert Grape, som råkar sitta på klassrumsväggen. Så här kan man göra för att förstå ord, berättar Laila Guvå för eleverna. SvA. Genrer/texttyper. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Det kan vara en berättelse du läser, ett matematiktal du ska problematisera och undersöka med eleverna, en tidningstext du tänker ha i undervisningen eller något annat som ska läsas ihop. Ur den texten skriver du upp tre ord. Jag använder min handstil eller så skriver jag med digital text: Dessa tre ord ska nu ut i klassen. Jag berättar inte varför jag skrivit upp orden, jag tycker om spänning och överraskningar, det retar hjärnanJag läser orden högtEleverna läser orden högt, unisontJag modellar nästa steg då jag säger välj ett ord och sätt in det i en mening; Rättvisa mellan syskon är ofta något syskon bråkar om.

Syftet med detta är att involvera eleverna i språket. Skrivträningsuppgift för nationella provet. 2010-01-08 11:26 Joakim Wendell Här nedan hittar du texter och uppgifter till ett gammalt nationellt prov.

Skrivträningsuppgift för nationella provet

Texterna är i pdf-format, så du behöver Adobe reader för att kunna läsa dem. Svenska som andraspråk, ämnet, skolgång m.m. Årskurs 7-9. Mitt Hjärta - Kortfilm 2014. Tove Janssons Det osynliga barnet är en novellsamling från 1962, som pekar framåt mot Tove Janssons mer allvarliga muminböcker och vuxenböcker.

I den tar Tove Jansson fram många olika fantasifigurer och behandlar negativa känslor som avund, förlust, sorg och ensamhet. Det osynliga barnet kom ut 1962. Novellsamlingen pekar framåt mot Tove Janssons vuxenböcker. Den innehåller nio berättelser, varav Tove Jansson läser åtta här. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Att källhänvisa - en introduktion. Tips och idéer. Cecilias 16 rader om livet. Läxhjälp och undervisning online. Detta med "de" och "dem". Och "de". Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang (svenska)

Verktyg för formativ bedömning. Hem - Elevexempel - sambedömning på nätet. Svenskt dialektlexikon : ordbok öfver svenska allmogespråket. Testa dig själv - gissar du rätt på dialekten? - Språket. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel.

Pausrörelsekort2.pdf. Mitt språkutvecklande klassrum: Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den?

Mitt språkutvecklande klassrum: Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet

Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Samtalsmönstret i ditt klassrum ska präglas av dialog. Ta inte helt över själv (mycket lätt hänt som lärare), utan lyssna och ställ frågor som släpper in dina elever i samtalet. Genomför arbetsgången nedan i halvklass första gången (om möjligt, dvs). Nedan följer 11 punkter: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Läsförståelsearbete - ett lektionsexempel. För en tid sedan skrev jag ett blogginlägg om hur jag ville arbeta med läsförståelse i min undervisning.

Läsförståelsearbete - ett lektionsexempel

Jag hade nämligen läst Barbro Westlunds och Catarina Tjernbergs avhandlingar om läsförståelse och framgångsrik läs - och skrivundervisning. Idag vill jag presentera hur jag praktiskt har arbetat med min nyvunna kunskap. Bokpratsspel ny version. Webbmagistern. Lathunden GrammaTiken. Låt inte språkpoliserna förtrycka dig när det gäller detaljer i språket.

Lathunden GrammaTiken

Låt vår egen lathund GrammaTiken vägleda dig genom de vanligaste grammatikfrågorna. Vad är det för skillnad på adjektiv och adverb? Heter det imperfekt eller preteritum? Svenska - grammatik - Ninas Språkrum. Att arbeta med noveller. Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera.

Att arbeta med noveller

När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Svenska (åk 6-9) Kunskapsbanken, Svenska oknytt. De eller dem? Svenskrummet. Matris i Skolbanken: Svenska - muntligt / pecha kucha. Lararhandledning_Klassikerfyran.pdf. Checklista för en språkutvecklande lektion. Kulor i hjärtat.