background preloader

Lässtrategier

Facebook Twitter

Lärmoduler för kollegialt lärande - Kvutis. Kärnan - ett sätt att skilja viktigt från oviktigt. Det här läsåret har jag arbetat med ”En läsande klass” och låtit det arbetet få ta ganska mycket tid i anspråk. Just nu fokuserar vi på lässtrategin som fått namnet ”cowboyen”, dvs förmågan att sammanfatta det viktigaste i en text. I det arbetet erbjuder”En läsande klass” i form av t.ex. ”Först – sedan – slutligen” goda stödstrukturer för att hålla den röda tråden, men jag har uppmärksammat en helt annan sak som skapar svårigheter för eleverna när de ska göra sammanfattningar av det lästa, åtminstone så länge det handlar om skönlitteratur. Allt för ofta, när jag t.ex. ber en elev sammanfatta förra kapitlet av en högläsningsbok, får jag inte höra min elev sammanfatta kapitlet, utan snarare återberätta det.

Det tar lång tid, det blir krångligt och varje liten detalj är med. För att eleverna skulle få upp ögonen för vad en sammanfattning kan vara, lät jag dem prova att sammanfatta förra kapitlet med max tre meningar. Nästa gång ja. Läs- och skrivportalen. Lärmodul om läsförståelsestrategier i faktatext för år 4 92. Strategi 4. Att sammanfatta. Läsförståelse av skönlitteratur för äldre elever. Strategi 3. Att reda ut oklarheter. Läsförståelse av skönlitteratur för äldre elever. Strategi 2. Att ställa frågor. Läsförståelse av skönlitteratur för äldre elever. Strategi 1. Att förutspå. Läsförståelse av skönlitteratur för äldre elever. Intro lässtrategier. Lässtrategier.