background preloader

Skola

Facebook Twitter

Blogs/ Skolutveckling. - Hur kan man synliggöra förmågorna? 10 regler för feedback som gör nytta. Anna Karlefjärd. Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Att förhålla sig formativt till formativ bedömning. Det blir allt mer uppenbart när man tittar ut över det svenska pedagogiska landskapet att formativ bedömning verkligen börjat slå rot.

Att förhålla sig formativt till formativ bedömning

Att hålla en IUP levande… Så har det gått ca två månader sen utvecklingssamtalen och elevernas IUP har som fysisk företeelse fallit i glömska, i alla fall hos eleverna.

Att hålla en IUP levande…

Ska man diskutera deras IUP med dem, får man börja med att visa papperet och säga ”minns du den här?” Mina elever är 7-8 år gamla, har sett sin IUP en gång och jag måste erkänna att jag nog inte fick alla mina elever att till fullo förstå innebörden och syftet med detta papper. Nu är ju egentligen inte själva papperet intressant, det är innehållet i det som är viktigt. Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning - Kvutis. Betyg - Så funkar det! Visa enskild publikation. Det här stödmaterialet är till för att stödja en likvärdig tillämpning av bestämmelserna kring betygsskalan och betygen B och D och riktar sig till alla lärare som sätter betyg och till rektorer.

Visa enskild publikation

Tänktanken. Idag hade vi äran att gästas av en opedagog.

Tänktanken

Eller var det öpedagog? Marie Andersson, lärare på Eskelhems skola på Gotland, i vissa kretsar mer känd som Öpedagogen, har varit på besök under två dagar på Årstaskolan… The Big Five. Särskilt stöd sätts in för sent - Sverige. Ekonomen och nobelpristagaren James Heckman har i sin forskning visat att ju tidigare ett barn får hjälp att rätta upp svårigheter, desto bättre avkastning har insatsen.

Särskilt stöd sätts in för sent - Sverige

En satsad hundralapp på ett förskolebarn kan ge sju gånger tillbaka, enligt Heckman. Om samma hundralapp satsas på ett barn i slutet av grundskolan, har avkastningen minskat till mindre än hälften. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Skolbiblioteket - en pedagogisk resurs, på riktigt. Styrdokumenten - Vår grund för samarbete Den viktigaste insikten under all vår tid som skolbibliotekarier är att skolans mål måste vara desamma som skolbibliotekets mål.

Skolbiblioteket - en pedagogisk resurs, på riktigt

För att skolbiblioteket och skolbibliotekarien skall kunna bli helt inkluderade i skolans arbete och visioner krävs att all pedagogisk personal på en skola jobbar åt samma håll. Skolan styrs av styrdokument, där det som berör oss som skolbibliotekarier på grundskolan allra mest är Läroplanen för grundskolan, LGR11. Det går att ha åsikter om ifall det är bra eller inte att den nya skollagen kräver tillgång till skolbibliotek, men inte tillgång till skolbibliotekarie. Ny film om utvecklingssamtalet. Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt? Lärmiljö - Umeå. Kritiskt tänkande.

Det tillhör skolans uppdrag att stimulera kritiskt tänkande.

Kritiskt tänkande

Men vad är då kritiskt tänkande? Och hur hänger kritiskt tänkande och kunskapsdjup ihop? Nedan presenteras en modell över fyra nivåer av kritiskt tänkande att träna i skolan. Juridisk vägledning. Ibland blir flippat flippat. Gamla nationella prov. Förväntningar på skolan förblir otydliga så länge vi inte gör professionella pedagogiska utredningar. #visombärenförmåga. Bilden av skolan har blivit missvisande. Annons Publicerad kl Dela.

Bilden av skolan har blivit missvisande

Dylan Wiliam. Nu i svensk översättning – ”Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken” av Dylan Wiliam. Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det! I en mycket läst artikel av Nilholm och Alm undersökte de båda forskarna hur lärare bar sig åt för att få nå inkludering.

Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det!

En klass valdes ut utifrån resultat i en pilotstudie. Filmer om Nya Språket lyfter. Fortbildande föreläsningar 2015 (with image) · UR_Pedagogerna. Föräldrautbildning om Lgr 11. Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande. Intelligenta kursplaner - blueprint. Kollegialt lärande. Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. En skillnad som gör en skillnad. Lärmoduler för kollegialt lärande. Läxhjälp och undervisning online. Skolbanken. Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar. Du får vara med om du vill, det kostar ingenting att använda Skolbanken eller dess innehåll.

Läs mer om Skolbanken » Om Skolbanken Skolbanken innehåller 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och samtalsmallar. Den växer dessutom så det knakar. Språkutvecklande arbetssätt. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. This Always Ad Asks What It Means To Do Something "Like a Girl" How would it make you feel if someone told you you threw like a girl? Or ran like a girl? Given its history as a schoolyard insult, it would be no surprise if you didn't take the description as a compliment. In this new spot for P&G's Always brand by agency Leo Burnett's Chicago, London and Toronto offices, director Lauren Greenfield asks a handful of adults to imitate running, throwing and fighting like a girl.

The results are predictable. Utvecklingsprojekt. James Nottingham.