background preloader

Liie84

Facebook Twitter

Gratis skolmaterial. Draftback. Du kan påverka dina arbetsbörda! – Söders Matematikpedagoger Kungsbacka. Är det något som lärare vill ha är det mer tid.

Du kan påverka dina arbetsbörda! – Söders Matematikpedagoger Kungsbacka

Tid till att planera, tid att efterarbeta lektioner, tid till att samarbeta, tid till reflektion och tid till eleverna. Som arbetsgivare är det frestande att tilldela lärare en 40-timmars arbetsvecka, då finns det mer tid. 5 Activities for Teaching Fractions. Rörispaus Pigg & Långsam. Många elever behöver mer utmaningar i skolan. Planera för höstens bästa extra anpassning redan nu! ”Jag kom för sent till nationella provet!

Planera för höstens bästa extra anpassning redan nu!

Det började inte 9 utan 8” Telefonsamtalet till mamman försatte hela familjen i ett tillstånd av uppgivenhet. Igen. Utforska – GOTD. ZickZackPedagogPlanering ak4. Efter flykten. Rana är 10 år.

Efter flykten

Fokus på engelska och moderna språk. Det är fascinerande att studera hur grammatikundervisning skiftat under de sekler främmande språk undervisats mer allmänt i Europa (från andra hälften av 1800-talet).

Fokus på engelska och moderna språk

Till en början precis som latin; dvs. fokusera på grammatiska strukturer för att träna skriftlig förmåga och översätta från målspråket till modersmålet. Den metoden brukar kallas traditionell grammatikundervisning (eller en deduktiv ansats). Efterhand kom även en mer induktiv undervisning att praktiseras: starta i ett språkligt sammanhang och arbeta sig igenom materialet och märka (och analysera) vilka grammatiska strukturer som krävs för att klara av att förstå och kommunicera. På 70, 80- talet, när grunden lades för dagens kommunikativa språksyn (Hymes, 1972;Austen, 1975;Canale, 1983), kom grammatiken att hamna i en ny dager. EPA: Varianter – Kooperativt Lärande. Strukturen EPA är ett mycket bra verktyg för att arbeta med metakognition, kommunikation och som stöd i att göra klassrummet mer dialogrikt.

EPA: Varianter – Kooperativt Lärande

När man använt sig av EPA och känner sig trygg med strukturen finns det flera varianter på hur man kan förändra den något för att skapa nya samtal eller fokusera på något speciellt. Mastery learning, samhällskunskap och svårmotiverade elever - Mikael Bruér. Ett problem som alla lärare mellan varven stöter på är hur man motiverar de omotiverade, eller de elever som är allra längst från ett godkänt betyg.

Mastery learning, samhällskunskap och svårmotiverade elever - Mikael Bruér

De fyra SO-ämnena är komplexa till sin natur och alla fyra ämnena bygger både på en fungerande begreppsapparat och förmågan att ta till sig text. Särskilt knepigt upplever jag detta är i samhällskunskapen som av många dels upplevs som väldigt komplex och dels är fullmatad med begrepp. Tidigare har jag skrivit om hur jag planerar och försöker åskådliggöra kvalitetsaspekter för mina elever, men detta inlägg ska mer handla om en av flera metoder jag använder både för att underlätta för elever, men också för att motivera dem.

En metod jag använder, i huvudsak med denna elevgrupp i åtanke, för att försöka göra det svåra mer lättillgängligt för de som har det svårast att nå resultat i mina ämnen är en variant av det som går under samlingsnamnet mastery learning. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. När vikarien ska ta över, del 2 - Robin Smith. En termin som känns alltför kort, ett yrkesliv med ett ansvar som är alltför stort.

När vikarien ska ta över, del 2 - Robin Smith

Ibland måste vi motvilligt släppa ansvaret en stund och låta någon annan ta över trots att veckorna springer iväg. Då kan det vara bra med en plan. Här är ett upplägg som jag tror att du glatt kan lämna till vikarien och sedan vila lugn i förvissningen om att eleverna kommer att utvecklas samtidigt som du kan komma tillbaka till en situation som går att hantera. Det fungerar lika bra för engelska som för svenska på gymnasiet men det kräver lite tid så om du har planerat upp hela terminen kan det bli tajt. Den 59:e upplagan av World Press Photo Contest har gått av stapeln och de nominerade bidragen återfinns här. Triggervarna eleverna.

Uppsatsarbete

Fastnat.png (PNG Image, 969 × 1078 pixels) - Scaled (92%) We should all be feminists - Chimamanda Ngozi Adichie at TEDxEuston. DEATH IN SAKKARA. Cambridge English: Proficiency (CPE) Certificate of Proficiency in English. Difficulty level: C2 / advanced The Cambridge Proficiency exam is the hardest of the Cambridge exams.

Cambridge English: Proficiency (CPE) Certificate of Proficiency in English

Who is it for? Do this test if you really love English. If you pass this test your English is good enough for you to teach English to others. De 50 bästa apparna för lärare ~ Kilskrift. Med anledning av höjd hotnivå för terror – var försiktig med vilken informati... Ökad vaksamhet gäller inte minst hur vi hanterar information.

Med anledning av höjd hotnivå för terror – var försiktig med vilken informati...

Bilder kan störa läsningen för dyslektiker. Eva Wennås Brante Såväl läromedelsförfattare som lärare kan motverka sådana orättvisor.

Bilder kan störa läsningen för dyslektiker

Läromedelsförfattare kan designa läromedel på ett mer genomtänkt sätt. Silvertåget - Svenskanoveller Wiki - Wikia. Av Gunila Ambjörnsson Egentligen tror jag inte på spöken. Men jag har respekt för dem! Numera har jag det. Har du hört talas om Silvertåget? Lyle, Julie / Skype Etiquette and Procedures.

HK

Allmänna skoldebatter, pedagogtips, didaktik, bloggar. SO. Svenska. Engelska. Klassresa Italien. Fundo - Planeringskalender / Lärarkalender i A4 och A5. Selfie v.1.0. Groupie v.1.0. Nonfiction Literacy and Current Events. File_download. Skriva till filmklipp. Så homogena är våra svenska modetidningar – en jämförelse av ELLE, Damernas V... Valerie studerar vithetsnorm i svensk modepress. Modevärlden är en värld av paradoxer. Trots att det är en bransch präglad av nytänkande, av framåtskridande, att ligga i konstant framkant, är den också djupt konservativ. Åtminstone när det kommer till vissa aspekter. För finns det någonstans annars där en sådan uniform, generisk och konstant bild av skönhet reproduceras? I modets värld är skönheten självklart förkroppsligad i en smal, lång, ung, vit modell.

När Vogue Italia år 2008 gjorde sitt Black Issue, ett nummer som enbart använde sig av svarta modeller, blev det både hyllat och omdiskuterat. Parallellt har både en del europeiska, men främst amerikanska, tidningar långsamt förbättrat sitt utbud. De fyra omslagen för Vogue Italias svarta nummer. Men hur ser det ut här i Sverige? Teaching general ESOL. Worksheets. Hemingway. 10 Things I Hate About You. Elementary podcasts. Elementary Podcasts are suitable for learners with different levels of English. Here are some ways to make them easier (if you have a lower level of English) or more difficult (if you have a higher level of English). You can choose one or two of these suggestions – you don't have to follow all of them! Making it easier Read all the exercises before you listen to the podcast.

Look up the words in the exercises that you don't know in a dictionary. Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkr... De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen. Källkritik på internet. Cheap Student Books & eBooks. English Speaking Countries. The Starr Spangled Planner: Kaboom! Possibly The Best Center Game Ever! Do you use Kaboom! In your classroom? It has been my go-to center for the past few years, whether I'm teaching Firsties, or now third graders. If Kaboom! Is new to you, or it is something you haven't yet tried in your classroom, here are some great reasons to give it a try:1.

NO