background preloader

Svenskatips

Facebook Twitter

Läsa. AOUÅ EIYÄÖ. Skolburken. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Bokpratsspel ny version. Produkter. Om läs- och skrivinlärning. H.C. Andersen: Den lilla flickan med svavelstickorna. Skrivprocessen. Skrivprocessen bedömning. Skrivprocessen arbetsgång 1. Sb9070swedish.pdf. LEKTION om Begreppen, orden, ordförrådet: Att introducera boken, lektionen, ämnet, skolspråket. Så här kan man introducera en bok, ett ämne, en lektion, orden och kreativiteten.

LEKTION om Begreppen, orden, ordförrådet: Att introducera boken, lektionen, ämnet, skolspråket

Ja, så här gör jag. Låt oss säga att det är en bok jag vill läsa ur, ett stycke jag vill undervisa ur. Innan jag gör något med eleverna har jag själv läst igenom boken, provläst den högt för att se att jag fungerar ihop med texten och kan läsa den ledigt, jag prövar språket och jag ser vilka infallsvinklar jag kan ge boken och vilka frågor jag kan ställa och vilka jag kan skapa. Personbeskrivning. Frågor till bänkbok. Två stjärnor och en idé Läsning. BIG 5 LATHUND. Metakognitiv förmåga[1] Analysförmåga[1] Procedurförmåga[1] Begreppslig förmåga. Two stars and one wish. Cutting Skills Worksheets - Scissor Skills. 24 augusti - HLD06GOTD. Elefanter Elefanten är ett däggdjur.

24 augusti - HLD06GOTD

Alla djur som föder levande ungar kallas för däggdjur. Elefanten är också ett snabeldjur. Till exempel mammutarna var också snabeldjur, men de har dött ut. Varför dog mammutarna ut? (Det fanns inga papputar...) Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. HLD06GOTD. Hem - GOTD. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. HLD06GOTD. Cutting Worksheets - Aussie Childcare Network. Goda, självständiga läsare. Respektive svaga, osjälvständiga läsare!?

Goda, självständiga läsare

Min erfarenhet är att vi, lärare, ofta talar om våra elever som goda respektive svaga läsare alternativt starka respektive svaga. Barbro Westlund (2012) föreslår termerna expertläsare respektive novisläsare för att understryka att läsfärdighet är något som utvecklas. Ja, det är till och med färskvara. Läser vi mindre under en period så blir vi alla lite ringrostiga som läsare.

Läser vi mer så flyter läsningen lättare, bättre och med mindre ansträngning. Grammatikbolaget: Vad är substantiv? Cutting Skills Worksheets - Scissor Skills. Skolburken. Välkommen till Målarbok - Målarbilder - Målarbok - Målarbilder princessor. Almanacka, kalender. Snowflake_paper.pdf. LÄSNING - LÄSFIXARE. Detta med "de" och "dem". Och "de". Berattelseansikte_tom.pdf. Progression 4-rutan. Fler personer.  Hinderschema1. Beskriva - skriva meningar till bilder. Grammatikbolaget. Att läsa, skriva och kommunicera bättre.

Fem myror är fler än fyra elefanter. Att läsa och bli läst, elevers och lärares tankar kring Mio min Mio av Astrid Lindgren. Litteraturblogga-med-eleverna. Storyplayer JS:   “HUSET”  Ett skrivprojekt Kapitel 1. Sagostunden - Avsnitt 1 av 10: Mio min mio. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Saga med tarning. Skrivschema. La sning för föräldrar. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Läsfixarmatris. Skolburken. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större.

Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får eleverna välja själva. Det enda kriteriet är att den ska vara kort. Så här gör vi: Eleverna samlas och läser upp sina meningar högt för varandra. Jag gör samma uppgifter som eleverna. Elevalstren är från årskurs fyra och fem! 1st International Collection of Tongue Twisters.

De eller dem? Läslogg s2 Spågumman fakta. Helt rätt bok! Skrivprocessen arbetsgång 1. Makete.se - dramaturgi i lärande. Comics Pages. Teaching Ideas PaperBank - Free printable paper templates. FREE Printables from MakeBeliefsComix.com! Skrivprocessen bedömning. Instruerande Skrivuppgift. Handwriting Worksheets & Printables - Cursive and Manuscript - Three Ruled Practice page 1. 50 Creative Writing Topics for kids. Updated 9/15 Materials: Paper, pens/pencils, markers/crayons Creative writing is a great way for children to express themselves.

50 Creative Writing Topics for kids

How do you get kids to want to write without complaining? Give them fun topics which they will learn about themselves while writing. Have them draw a picture or collage to go with their essay. Creative writing is not just for older children. Topics 1. 2. 3.What do I want to be when I grow up and why? Djurboken – och tankarna kring den. I kursplanen för åk 1-3 kan vi läsa att eleverna ska bekanta sig med beskrivande och förklarande texter, faktatexter för barn.

Djurboken – och tankarna kring den.

Arbetet med djurboken är en start på att lära sig läsa och skriva små korta faktatexter. Först har vi pratat om skogen och de svenska djuren och gjort en liten mindmap om vilka djur vi vet som smyger omkring i våra svenska skogar. Gråsugga_vilda_husdjur_kort_49. Högfrekventa ord. Tips och material från lärare.