background preloader

Assessment/feedback

Facebook Twitter

Smidig feedback. Tidigare har jag bloggat om Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb och idag tänkte jag gå lite djupare in i ett av dem: Formida- .

Smidig feedback

Formida är gratis och plattformsoberoende dvs det fungerar oavsett vilken dator eller ipad du använder. Det fungerar även om du använder dig av Google Suite eller Office 365 och word. Jag kommer att visa hur tillägget fungerar i Google Dokument då det är det jag använder och tycker är enklast. Jag vill också poängtera att dessa IKT-tips jag bloggar om är sådana som jag själv gillar och använder. Självklart är det företag som ligger bakom, men jag understryker att jag väljer själv vad jag skriver om och jag är inte på något sätt mutad! Formida är resultatet av två kreativa gymnasielärare som såg ett behov av att effektivisera arbetet runt dokumentation och formativ bedömning i undervisningen.

Hur gör jag då? Börja med att hämta tillägget från Chrome Webstore och skapa därefter ett konto. 3. 4. Lycka till. Feed forward på gruppnivå - Mia Smith. Hur många gånger har vi lärare inte suttit sena kvällar (och nätter) med personlig, individuell feedback för att eleverna ska utveckla sitt skrivande, sitt tänkande och sitt lärande.

Feed forward på gruppnivå - Mia Smith

Och efter några timmar kommer väl den där tanken farande att det man skriver till en elev säkert skulle gagna flera elever. Och att vi skriver samma saker på flera olika ställen. Visa enskild publikation. 101 Report Card Comments to Use Now. Four times a year I’m given the monumental task of creating report cards that leave an accurate record of my students’ performance in the classroom without making anybody cry.

101 Report Card Comments to Use Now

As a teacher, it is our duty to be truthful, but we also need to be tactful. This week I’ll share with you some of the tried and true report card comments that I have used over the years. I’ll also give you a peek into over forty of my actual report card comments that may give you a few ideas and save you valuable time when you write your own comments this year. Start on a Positive Note. Information - Bedömningsportalen. Response on speech. Mall för bedömningsunderlag. Såhär i betygstider blir det många samtal kring bedömning.

Mall för bedömningsunderlag

Hur genomför vi den, hur sammanställer vi den, hur tydliggör vi den för eleverna? Jag har alltid haft en egen mall, ett papper per elev, där jag samlar noteringar utifrån varje färdighet. Tillgång till bedömningsportalen. För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd har vi utvecklat en bedömningsportal.

Tillgång till bedömningsportalen

I bedömningsportalen ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Vad finns i bedömningsportalen? Vi kommer att flytta allt bedömningsstöd till bedömningsportalen. Många material som kommer att finnas där, finns med andra ord redan här på vår webbplats. I bedömningsportalen finns dessutom frivilliga kursprov i till exempel fysik, kemi, matematik och moderna språk. Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga. Bedömningen utgår från elevens tilltro till sin förmåga att kommunicera på engelska och uttrycka och utveckla ett innehåll.

Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga

Vidare fokuseras i vad mån kommunikationens innehåll blir begripligt för en person med engelska som förstaspråk och hur eleven med olika strategier försöker att hålla igång ett samtal (interagera). I analysen av den muntliga kommunikativa förmågan är det viktigt att lyssna på hur varje elev använder sin engelska för att man ska kunna ta reda på vilka språkliga kvaliteter elevens prestation har. %C3%96versikt Bed%C3%B6mning%20Part%20A. Engelska steg 5. G9WAER.

Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith. Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper?

Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith

Då jag och Annika Sjödahl började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian. Inte sällan utan stöd för att eleverna ska nå målen. För att synliggöra hur vi tänker kring stödet men även bedömningen har vi delat en planering sist i inlägget.

Annika Sjödahl – Canva. Vikten av effektiv feedback - sluta sätt ut betyg! - Sara Bruun. I mitt förra inlägg skrev jag om hur du kan ge snabb och indivduell feedback genom att använda Google Formulär och Flubaroo .

Vikten av effektiv feedback - sluta sätt ut betyg! - Sara Bruun

Idag fortsätter jag skriva om vikten av feedback, hur du kan arbeta smartare och bli mer effektiv i ditt arbete. Inför dagens text har jag läst en riktigt bra bok i ämnet- Återkoppling för utveckling av Helena Wallberg. (Gothiafortbildning 2015) I Helenas bok finns många tankeställare, men bäst av allt väldigt tydliga och konkreta exempel på hur du kan arbeta med feedback i ditt klassrum. Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre, 2011. Two Stars and a Wish by nl12aah - UK Teaching Resources. Every Teacher’s Guide to Assessment. 2stars a wish. Two Stars & a Wish!

Just nu förbereder sig Marbäcksskolans 3:or för nationella prov.

Two Stars & a Wish!

En viss nervös stämning råder bland oss alla. Ena dagen ser vi att eleverna kommer att klara detta galant, nästa dag står vi tvivlande. Den absolut vanligaste frågen från eleverna just nu är: ‘Måste man gå om trean om man inte klarar proven?’ Och svaret är nej, nej, nej och åter nej! Men trots denna nervositet arbetera vi vidare med problemlösning i matematik och med kamratrespons. Vi arbetar med enklare problemlösning för att sedan gå över till att eleverna skriver egen problemlösningsuppgifter.