background preloader

Assessment/feedback

Facebook Twitter

LPP-mall: Lgr 11. En mall att utgå ifrån om man vill ha stödrubriker och hjälptext på vad avsnitten kan tänkas innehålla.

LPP-mall: Lgr 11

Lokala pedagogiska planeringar kan se ut på många olika sätt. Nedan följer ett exempel på hur man kan bygga upp en LPP. Exemplet ska inte uppfattas som normerande utan som illustrativt exempel. En lokal pedagogisk planering bör vara formulerad på ett sådant sätt att både elever och vårdnadshavare kan se och förstå sambandet mellan de nationella målen och undervisningen. Låt eleverna vara med och ha inflytande vid val av innehåll, arbetsmetoder och redovisningssätt för att öka deras förståelse för vad de ska lära sig och utveckla i skolan. Group Project Tools - Eberly Center. Holding students accountable. When working in teams, holding students accountable for their contributions and their own learning is especially crucial.

Holding students accountable

In fact, lack of student accountability is most of the times the reason why some group activities just don’t work, sometimes with some students ending up doing most of the work or talking, others having very few opportunities to say anything or simply have the time to think, and occasionally a few students that may decide to coast on the efforts of others. Sample Forms - Peer Review. Självvärdering GERS - delad - Google Forms. Self assessment grid. Smidig feedback.

Feed forward på gruppnivå - Mia Smith. Hur många gånger har vi lärare inte suttit sena kvällar (och nätter) med personlig, individuell feedback för att eleverna ska utveckla sitt skrivande, sitt tänkande och sitt lärande.

Feed forward på gruppnivå - Mia Smith

Och efter några timmar kommer väl den där tanken farande att det man skriver till en elev säkert skulle gagna flera elever. Och att vi skriver samma saker på flera olika ställen. Hur kan vi maximera effekten av detta? Hur når vi ut så att alla elever kan lära maximalt, utan att slösa bort lärarens tid alltför mycket? En kollega som undervisar SO berättade nyligen att hon ibland färgmarkerar olika olika prov eller uppgifter som eleverna har gjort för att sedan kunna följa upp gruppvis. ”Ni som fått en lila lapp, kom till mig så ska vi gå igenom en sak lite till.” ”Ni som har fått gula lappar kan tänka lite extra på att koppla ihop era exempel med varandra för att fördjupa resonemanget.” Idag vill jag visa ett sätt som jag använt för att ge eleverna tydlig respons på skriftliga uppgifter. Visa enskild publikation. 101 Report Card Comments to Use Now.

Four times a year I’m given the monumental task of creating report cards that leave an accurate record of my students’ performance in the classroom without making anybody cry.

101 Report Card Comments to Use Now

As a teacher, it is our duty to be truthful, but we also need to be tactful. Information - Bedömningsportalen. Response on speech. Mall för bedömningsunderlag. Tillgång till bedömningsportalen. För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd har vi utvecklat en bedömningsportal.

Tillgång till bedömningsportalen

I bedömningsportalen ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Vad finns i bedömningsportalen? Vi kommer att flytta allt bedömningsstöd till bedömningsportalen. Många material som kommer att finnas där, finns med andra ord redan här på vår webbplats. I bedömningsportalen finns dessutom frivilliga kursprov i till exempel fysik, kemi, matematik och moderna språk. En del material är skyddat Eftersom en del av bedömningsstöden är skyddade med sekretess eller upphovsrätt behöver säkerheten vara hög. Huvudmannen registrerar ett konto När huvudmannen registrerat sig och ansökan godkänts av Skolverket skapas ett konto och ett användarnamn och lösenord skickas till dennes e-postadress. När huvudmannen har tillgång till användarnamn, lösenord och säkerhetsdosa kan hon eller han logga in och administrera sina skolor. Återaktivera konton efter sommaren.

Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga. Delprov B i ämnesprovet i årskurs 6 i engelska prövar elevernas receptiva förmåga, att läsa och förstå och att lyssna och förstå.

Bedömning av muntlig kommunikativ förmåga

Delprovet består därför av två delar, B 1 och B 2, där B 1 prövar förmågan att läsa och förstå. Många elever läser selektivt Bedömningen av elevers förmåga att läsa och förstå skriven engelska fokuserar på förmågan att förstå helhet och sammanhang, men också på att uppfatta detaljer. %C3%96versikt Bed%C3%B6mning%20Part%20A. Engelska steg 5. G9WAER. Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith.

Annika Sjödahl – Canva. Vikten av effektiv feedback - sluta sätt ut betyg! - Sara Bruun. I mitt förra inlägg skrev jag om hur du kan ge snabb och indivduell feedback genom att använda Google Formulär och Flubaroo .

Vikten av effektiv feedback - sluta sätt ut betyg! - Sara Bruun

Idag fortsätter jag skriva om vikten av feedback, hur du kan arbeta smartare och bli mer effektiv i ditt arbete. Inför dagens text har jag läst en riktigt bra bok i ämnet- Återkoppling för utveckling av Helena Wallberg. Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre, 2011. Two Stars and a Wish by nl12aah - UK Teaching Resources. Every Teacher’s Guide to Assessment. It’s not a stretch to say that assessment is a hot button issue in education; however, you’d be hard pressed to find an educator who doesn’t see the value in measuring student progress. Assessments themselves have been vilified, when, in fact, it’s why assessments are given and how the data is used that is really the issue.

2stars a wish. Two Stars & a Wish! Just nu förbereder sig Marbäcksskolans 3:or för nationella prov.

Two Stars & a Wish!

En viss nervös stämning råder bland oss alla. Ena dagen ser vi att eleverna kommer att klara detta galant, nästa dag står vi tvivlande.