background preloader

Read Free Books on mobile

Read Free Books on mobile
Related:  Engelska 2mrsann

I NPtider - Starwarsify your life and survive! Nu när vi går in i terminens tuffaste period kan det vara skönt att ha ett färdigt upplägg att sno! Ni som har svenska i er kombination med engelska kan nog behöva nåt färdigt för att överleva, eller hur? Var så goda! Sno på! Har du provat att skriva fanfiction med dina elever? Fanfiction är en texttyp där du använder redan existerande handlingar och karaktärer ur filmer och böcker som du gillar för att hylla dessa. Förra året kom jag i kontakt med Shannon Sauro som undervisar i engelska vid Malmö högskola. Om du vill använda upplägget är det fritt fram att låna! Mina elever fick i läxa att titta på filmen och läsa om hur du skriver Fanfiction via länken nedan. Om du vill ha modelltexter att visa dina elever så att de förstår vad fanfiction är kan du låta dem läsa mina elevers färdiga texter här: Olaf and the heat (Texten utgår från filmen Frozen och något oväntat händer med Olaf!) Fanfiction year 9 Before you come to class you need to read the wiki on how to write Fanfaction below. 1. 2.

Free eBooks For Your Kindle or Other eReader | ManyBooks INTRODUCTION ”The Magic Finger” by Roald Dahl. Årskurs 4 läser just nu ”The Magic Finger” av Roald Dahl. Eleverna har själva fått välja om de vill läsa lite snabbare eller lite långsammare med mer tid för tolkningar och frågor. Målet med uppgiften är att: – Kunna läsa boken på engelska, tolka den för att förstå innehållet. – Kunna analysera innehållet för att bearbeta och diskutera. – Kunna använda olika strategier för att förstå och kommunicera. – Kunna kommunicera sin läsupplevelse. Arbetsgång: PLANERING & INTRODUKTION (Läs mer…) Presentation av boken och författaren Roald Dahl för hela klassen. GRUPP B (Läs mer…) Alla elever har ett eget exemplar av boken och en papperskopia för att kunna göra egna anteckningar direkt i texten. GRUPP A (Läs mer…) Alla elever har ett eget exemplar av boken. EXTRA (Läs mer…) Vid behov har några elever fått med sig en bok hem. Kommentarer: Kommentarer och tankar före, under och efter arbetet.

10 Illustrated English Idioms That Will Make Your Life Easier For many people learning English for the first time it can be daunting and complex language to master. Lots of silent letters, complex spellings and odd expressions which often go over the heads of most non-English speakers. To make learning English a little easier, Irish illustrator Roisin Hahessy has created some wonderfully simple yet funny pictures to help make things a little clearer. Now whenever you hear any of these English idioms, thanks to Hahessy at least now you'll have a better idea of where the conversation is heading! Via Roisin Hahessy

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen. Jag har lyckats hitta fyra olika prov som inte har sekretess längre. Dessa kommer vi att titta på efter påsklovet fram till elevernas egna skrivande av texter på de nationella proven i engelska vilket blir ganska precis tre veckor. Vad är en article? Innan vi tittar på dem har jag satt ihop en presentation som inledning. Att arbeta med strukturen I presentationens del 2 finns en kortare repetition av det ovan med hjälp av några flashcards och instruktionsfilmer, samt en genomgång av hur man bygger upp en text. Du hittar presentationen här! När jag har gått igenom hela presentationen har jag tänk att eleverna ska få analysera gamla elevlösningar från de röda häftena jag nämnde ovan. Att lära av gamla prov Ord och begrepp Konkretisering av bedömningsaspekterna Bedömningen av de skriftliga nationella proven utgår från olika aspekter.

Perseus Digital Library The Magic Finger 100 English Synonyms to Expand Your Vocabulary – Espresso English A synonym is a word with the same or a similar meaning as another word. For example, the words big and large are synonyms. Buy and purchase are also synonyms – although we tend to use “buy” in a more informal context, and “purchase” in a more formal context. Keep in mind that some synonyms in the list below might not be “perfect” synonyms – there may be slight differences in meaning and connotation. For example, the words smart and wise. Both of them mean “intelligent,” but the word wise also implies that the person has additional good judgement and deep perception about life. Synonyms are often used in different collocations, too. Powerful, potent, and firm are synonyms for strong. If you’re not sure how to use the synonyms below – or if you want to see example sentences – check this dictionary and this sample sentence search! Synonyms for SMART Audio Playerbrightsharpbrilliantastutewise Synonyms for STUPID Audio Playerdumbidioticdimwittedslowdense Synonyms for ESSENTIAL Synonyms for EXCELLENT

Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper? Då jag och Annika Sjödahl började reflektera över hur olika fokus engelsklärare generellt la på bedömningen fick vi en tanke att skapa en planering som bygger på Skolverkets olika material. I de uppgifter vi sett bedöms ofta bara skrivuppgifterna och inte själva jämförelsen kring realian. Inte sällan utan stöd för att eleverna ska nå målen. För att synliggöra hur vi tänker kring stödet men även bedömningen har vi delat en planering sist i inlägget. Innan du tar del av den vill vi synliggöra hur vi tänker kring planeringen för att få validitet, för att se till att vi verkligen bedömer det som ska bedömas. livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används(Lgr11, engelska åk 9) Kunskapskravet som ska bedömas är detta: Virtuell samplanering Livsvillkor

Read book online: Literature books,novels,short stories,fiction,non-fiction, poems,essays,plays,Pulitzer prize, Nobel prize Free Reading Worksheets Ereading Worksheets has the best reading worksheets on the internet, and they’re all free. These worksheets are skill focused and aligned to Common Core State Standards. You are free to save, edit, and print these worksheets for personal or classroom use. Many of these assignments can now be completed online. You’re going to like this. Fictional Passages Jacob the Great Comprehension Test – Students read a short story about a kid cycling through hobbies and then answer comprehension, inferential, and literary element questions. Nonfiction Passages Nutrition Facts Comprehension Worksheet – Students read and compare the nutritional information from four “healthy” snacks and answer fifteen questions testing their ability to comprehend these functional texts.Nutrition Facts Comprehension Worksheet RTFNutrition Facts Comprehension Worksheet PDFPreview Nutrition Facts Comprehension Worksheet in Your Web Browser These activities will help students become successful readers. The Worst Game Ever?

How to use Viralelt All Viralelt posts consist of three parts: an embedded viral video, 10 conversation questions (Question time) and a listening activity (Sitting comfortably?). Show your students the video a few times and ask them for their reactions. Although most videos are less than 2 minutes long, and are often without dialogue, they should be sufficiently engaging to provoke quite lengthy open-class discussions. You may like to exploit a video further by doing one of the following activities: 1. Put your students into pairs or small groups and ask them to discuss the 10 conversation questions. Sitting comfortably? As regards language input, emphasis has been given to lexis rather than grammar. 4 ideas for revisiting vocabulary a) Gapfilling (with or without the first letter) b) Students complete sentences using their own ideas c) Conversation questions incorporating key vocabulary d) Matching beginnings and ends of sentences Like this: Like Loading...

The Coop Times All stories written in this game are automatically published to The Coop Times newspaper - read them here. By Adam Carr - @2HitAdam with special thanks to Omeed Dariani, Jola Pez and Matt Carr for submitting extra prompts! Music "Big Fish" and "Full Hand" by playonloop.com CC BY 3.0 If you've enjoyed my game and it's within your means, please consider giving back <3 I'm near broke at the moment, and donations help me keep making these games! So you wanna be a journalist, huh? You play as a journalist trying to get a piece out before a deadline. More games by 2 Hit Studio

Free Public Domain Books from the Classic Literature Library

Related: