background preloader

Sidor med material

Facebook Twitter

Åk 4-6 - Naturhistoriska riksmuseet. Mystery Science: Lessons for elementary teachers. Kunskapskakor. I miniserien Kunskapskakor tipsar vi om frågor och uppdrag att jobba med i skolan.

Kunskapskakor

När inte ni kan komma till oss, så kommer vi till klassrummet istället! Häng på ut i Sveriges natur, ner i havens djup, ut i rymden, till Amazonas regnskog och in i kemins värld. I tre filmer per vecka får ni utforska Universeums miljöer från klassrummet, ledda av våra pedagoger. Vi gör kunskapskakor inom kemi, fysik, biologi, teknik, hälsa och hållbar utveckling. Varje film avslutas med en fråga eller ett uppdrag att använda i din undervisning. Kunskapskakor introduktion: VälkommenSe filmen här>> Avsnitt 1 : Avstånd i rymden I det här avsnittet pratar vi om avstånd i rymden.

Fysik - www.matnat.org. Utbildning - Lärarrum - Biologisk mångfald. Planetens biologiska mångfald är grundläggande förutsättningar för vår överlevnad och välfärd.

Utbildning - Lärarrum - Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden minskar år efter år. Växter och djur hotas. Kunskaper om hur naturen fungerar är viktig för oss alla. Här presenterar vi några satsningar för att levandegöra kunskaperna om det levande. Myller av liv Här finns ett myller av fakta, bilder och filmer om vår natur. Naturens kalender Rapportera! Naturskyddsföreningen. Resurser - Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Naturvårdsverket. Biologi - www.matnat.org. Tecknad bild av en cell.

Biologi - www.matnat.org

De delar skrivna med grönt förekommer i växtceller och inte i djurceller. Vakuol är en ihålighet i cellen fylld med vätska eller luft.Cellvägg är en struktur av cellulosa som ger stadga och stöd åt växter. Lite som funktionen hos skelett.Kloroplast är en organell som innehåller klorofyll, det gröna färgämnet som bidrar till funktionen hos fotosyntesen, de kemiska processer som tillverkar druvsocker (glukos) av koldioxid, vatten och solljus. Glukoset används som energi vid uppbyggandet av celler i växten. Ribosomer är cellens proteinfabriker. Kemi - www.matnat.org. Vissa ord är lätta att blanda ihop för att de stavas snarlikt.

Kemi - www.matnat.org

Här nedan ges några vanliga exempel på när man bör hålla tungan rätt i munnen vid stavning. Glukos - GlykolGlukos är en hexos och en aldos, det vill säga en monosackarid och en enkel sockerart. Glukos kallas ofta dextrosol eller dextropur och druvsocker är ett annat vanligt namn. Glukos är en av kroppens vanligaste näringsämnen.Glykol är en tvåvärd alkohol, vanligen etandiol men även propandiol kallas ofta glykol. Glykol används som kylarmedel i bilar och kallas då K-sprit och är i en blå dunk.

Hydroxid - HydroxylHydroxid är den minusladdade jonen OH- som är stark bas och det man mäter vid pOH. Bensen - BensinBensen är ett aromatiskt kolväte med sex kolatomer i hexagonal (ringformad) struktur. Kolväte - KolhydratKolväten är organiska molekyler uppbyggda av kol och väte. Grupp - Funktionell gruppEn grupp brukar avse en grupp i det periodiska systemet, till exempel alkalimetallerna, halogenerna eller ädelgaserna. Skola - IKEM.se. Planeten. 18 lektionsupplägg om miljömålen. Frågor och svar om naturvetenskap.

Eight easy science experiments that you can do with your kids. Recently, children’s science parties have become very popular.

Eight easy science experiments that you can do with your kids

Kids simply adore these magical, interesting, and fun experiments! But don’t fear, setting up these experiments isn’t challenging at all. You probably already have all the things you need at home to make your child fall in love with these activities. Bright Side collected the eight best experiments that don’t require any special skills or extra money. We’re going to try out number five right now!

Tea Bag Rocket A tea bagA lighter or some matchesA fire-resistant trayA garbage bag for the burnt tea bags The experiment: Carefully cut the tea bag on one side and pour out the tea. The explanation: Because of the small mass of the tea bag, the flow of warm air makes it fly. Frozen Soap Bubbles Some liquid soapFrosty weather The experiment: When the temperature drops below freezing, take a jar of liquid soap, call your kids, step outside, and start blowing bubbles.

Ice Fishing A bowl of waterSome ice cubesSome saltSome thread Home Volcano. Konkret och kreativ NO. Miss Martins' ICT Classroom. Arla förklarar - Arla. Larportalen. Materiallista. Sök exempel åk F – 6. Skolkemi - experimentlista. Experimenten i alfabetisk ordning Anden i flaskanAnodisering och färgning av aluminiumAtt döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t?

Skolkemi - experimentlista

Att vara kemisk detektivAvdunstning och temperaturBadbomberBensinbrandBestäm CMC för diskmedelBestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfatBjud din jäst på matBlandningar av lösningsmedelBlev disken ren? Blå himmel och röd solnedgångBlåsa ballong med hjälp av PET-flaskaBrus-raketenBränna papperCitronbatteriCoca-Cola vs Coca-Cola lightCyanotypi - den gammeldags blåkopianDen brinnande sedelnDen bästa bulldegenDen frysande bägarenDen omöjliga tvålen - den är preparerad! Den tillknycklade plåtburkenDen tunga koldioxidenDiffusion av kopparjonerDiffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelseDiska med äggulaDNA ur kiwiDoft och stereoisomeriDokumentäkta bläck ur teEld - varför brinner det?

Alla avsnitt - Helt sant!