background preloader

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket
Related:  KlimatSidor med material

Climate of the World: Diagrams for 2000 stations In this category you can have a look on the multiple different climates of far more than 2000 stations worldwide. The climate of every location on the Earth"s surface is controlled mainly by the amount of the receiving solar radiation. The distribution of this incoming heat is extremely variable and is a function of latitude. However, atmosphere and oceans are storing and transporting this heat, thus levelling the extreme differences. Continents and mountain ranges are obstacles for both, the oceanic and atmospheric heat exchange system. The annual temperature curve of a location will instantly tell you whether this station is situated in the Northern or Southern Hemisphere. Have a look at the climate diagram of Duesseldorf. No annual amplitudes and a high number of monthly rain days without any sign for seasonal climate are typical for tropical stations. Sydney is a good example for Southern Hemisphere station.

Kurs - Biologi (Grundskolan) Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Centralt innehåll I årskurs 1-3 I årskurs 1-3 Året runt i naturen Kropp och hälsa I årskurs 4-6

Kemi - www.matnat.org Vissa ord är lätta att blanda ihop för att de stavas snarlikt. Här nedan ges några vanliga exempel på när man bör hålla tungan rätt i munnen vid stavning. Glukos - GlykolGlukos är en hexos och en aldos, det vill säga en monosackarid och en enkel sockerart. Hydroxid - HydroxylHydroxid är den minusladdade jonen OH- som är stark bas och det man mäter vid pOH. Bensen - BensinBensen är ett aromatiskt kolväte med sex kolatomer i hexagonal (ringformad) struktur. Kolväte - KolhydratKolväten är organiska molekyler uppbyggda av kol och väte. Fragment - FraktionFragment kan vara en del av en molekyl som bildas vid masspektrometri (MS) innan fragmenten analyseras med avseende på storlek och laddning.Fraktion är en del av en lösning som samlats i ett kärl vid till exempel vätskekromatografi (HPLC). Grupp - Funktionell gruppEn grupp brukar avse en grupp i det periodiska systemet, till exempel alkalimetallerna, halogenerna eller ädelgaserna.

World Climates - world climate and weather information Ekologi Nedan hittar du länkar som leder till animeringar och övningar i ekologi. (Kretsloppen ligger under en egen flik) Klicka på bilden för att lära dig och testa dina kunskaper om näringskedjan. Får du till den rätt? Organismernas roll i ekosystemet Klicka på bilden för att undersöka organsimernas roll i ekosystemet. Näringsväv Tillverka din egen näringsväv här. Analysera ett ekosystem Klicka på bilden för att testa dig själv och analysera ekosystemet. Om samspelet Klicka på bilden för att läsa om samspelet och se animeringen. Fotosyntes och cellandning Klicka på bilden för att se en bra animation om cellandningen och fotosyntesen Cellandning

Biologi - www.matnat.org Tecknad bild av en cell. De delar skrivna med grönt förekommer i växtceller och inte i djurceller. Vakuol är en ihålighet i cellen fylld med vätska eller luft.Cellvägg är en struktur av cellulosa som ger stadga och stöd åt växter. Lite som funktionen hos skelett.Kloroplast är en organell som innehåller klorofyll, det gröna färgämnet som bidrar till funktionen hos fotosyntesen, de kemiska processer som tillverkar druvsocker (glukos) av koldioxid, vatten och solljus. Ribosomer är cellens proteinfabriker.

Climate Change Knowledge Portal 2.0 Skolkemi - experimentlista Experimenten i alfabetisk ordning Anden i flaskanAnodisering och färgning av aluminiumAtt döda bakterier - kan Klorin & Javex va´ nå´t?Att vara kemisk detektivAvdunstning och temperaturBadbomberBensinbrandBestäm CMC för diskmedelBestämning av antalet kristallvatten i kopparsulfatBjud din jäst på matBlandningar av lösningsmedelBlev disken ren?Blå himmel och röd solnedgångBlåsa ballong med hjälp av PET-flaskaBrus-raketenBränna papperCitronbatteriCoca-Cola vs Coca-Cola lightCyanotypi - den gammeldags blåkopianDen brinnande sedelnDen bästa bulldegenDen frysande bägarenDen omöjliga tvålen - den är preparerad!Den tillknycklade plåtburkenDen tunga koldioxidenDiffusion av kopparjonerDiffusionshastigheten hos ammoniak respektive väteklorid - en jämförelseDiska med äggulaDNA ur kiwiDoft och stereoisomeriDokumentäkta bläck ur teEld - varför brinner det?

Related: