background preloader

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket
Related:  Klimat

Climate of the World: Diagrams for 2000 stations In this category you can have a look on the multiple different climates of far more than 2000 stations worldwide. The climate of every location on the Earth"s surface is controlled mainly by the amount of the receiving solar radiation. The distribution of this incoming heat is extremely variable and is a function of latitude. However, atmosphere and oceans are storing and transporting this heat, thus levelling the extreme differences. Continents and mountain ranges are obstacles for both, the oceanic and atmospheric heat exchange system. The annual temperature curve of a location will instantly tell you whether this station is situated in the Northern or Southern Hemisphere. Have a look at the climate diagram of Duesseldorf. No annual amplitudes and a high number of monthly rain days without any sign for seasonal climate are typical for tropical stations. Sydney is a good example for Southern Hemisphere station.

Kurs - Biologi (Grundskolan) Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Centralt innehåll I årskurs 1-3 I årskurs 1-3 Året runt i naturen Kropp och hälsa I årskurs 4-6

Debatthuset chemicalize.org - search engine miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se World Climates - world climate and weather information Ekologi Nedan hittar du länkar som leder till animeringar och övningar i ekologi. (Kretsloppen ligger under en egen flik) Klicka på bilden för att lära dig och testa dina kunskaper om näringskedjan. Får du till den rätt? Organismernas roll i ekosystemet Klicka på bilden för att undersöka organsimernas roll i ekosystemet. Näringsväv Tillverka din egen näringsväv här. Analysera ett ekosystem Klicka på bilden för att testa dig själv och analysera ekosystemet. Om samspelet Klicka på bilden för att läsa om samspelet och se animeringen. Fotosyntes och cellandning Klicka på bilden för att se en bra animation om cellandningen och fotosyntesen Cellandning

Yahoo!

Related:  Biologi