background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Pi-dagen

Sidor med material. Positionssystemet. Bedömningsmaterial. Problemlösning. Bråk, decimaler och procent. Matematisk historia. Samband och förändring. Algebra. Statistik. Sannolikhet. De fyra räknesätten. Geometri.