background preloader

Juliaeskilsson

Facebook Twitter

Julia

Lektioner_5-6. Kursiv text finns bara i lärarens lektioner.

Lektioner_5-6

Länkarna finns som adresser eller bilagor i utskriftsversionen av lärarens lektioner. Jorden drar till sig allt som finns i närheten. Det är jordens dragningskraft som håller oss kvar på jordytan. Det håll som jorden drar oss mot kallar vi för neråt. Fallrörelse Fäll två föremål, som är olika tunga men lika stora, från ett par meters höjd. Lutande plan Luta en kartongskiva eller ett bräde mot en stol. Finns det en ytter-trappa att pröva samma sak på? Vad man vinner i kraft förlorar man i väg. Vad man vinner i väg förlorar man i kraft. Det går att räkna ut hur mycket kraft som behövs när arbetet ska utföras med den här formeln. W = F • s = G • h Då är: W = arbete F = dragkraften s = den sträcka som man drar G = tyngden h = lyfthöjden Sträckan och höjden ska vara i meter.Tyngden, kraften som behövs för att lyfta är i Newton. Arbetets enhet är Joule (J) G = ____ N F • ___ = ____ N • ____ m. Densitet hos vatten och etanol.

Matematiska förmågor - Klass 8. Naturlikt - Start. Vanliga frågor - Bli medlem - Mensa Sverige - Mensa Sverige - Mensa Sverige. Gronsaksutmaning.pdf. SIS-%C3%96vningar_4-6-V%C3%A4xtdiagram.pdf. SIS-%C3%96vningar_4-6-Hur-m%C3%A5nga-tr%C3%A4d-finns-det-i-omr%C3%A5det_.pdf. Taluppfattning. Kombinatorik. Kul-tur med skön-litteratur och spännande matematik. Hej, välkommen till en sida med idéer och utmaningar i matematikundervisningen kopplade till skönlitterär läsning.

Kul-tur med skön-litteratur och spännande matematik

Vår ambition med sidan är att hjälpa till och sprida de övningar vi har gjort i våra klassrum. Varje kapitel i böckerna innehåller olika utmaningar, till detta har vi gett förslag på övningar och i vissa fall ger vi länkar till uppgifter på NCM och länkar till material som man kan behöva. Hur vi läser i klassrummet beror på situation och gruppens stämning.

Vi har använt högläsning, stafettläsning, enskild läsning och läsläxeläsning. Vi har läst hela kapitlet eller delat upp kapitlet i stycken. IT-tävlingen Bebras. Kängurun. Kängurun 2017 Senaste nytt[2017-03-31] Nu finns förra årets Cadet på Persiska (Farsi), fritt tillgängligt att arbeta med.

Kängurun

Cadet 2016 Farsi. Översättningen är gjord av Mahdi Salimi. Webbmagistern. Pinterest. Pinterest. Six creative ways to teach genetics. SMART MED MAT – En pedagogisk webbplats om mat och matavfall från Va Syd. Energimyndigheten_4-6-.pdf. At-fisk-sa-blir-du-smart.pdf. Plant Search. Samuels Naturruta: juni 2015. Under de tillfällen man varit ute i skogen inser jag att jag inte vet så mycket som jag skulle vilja.

Samuels Naturruta: juni 2015

För att ge de elever jag kommer arbeta med bättre förutsättningar tycker jag att i kurslitteraturen tar upp en del bra tankar. I boken friluftslivets pedagogik skriver man om den "tysta kunskapen". När man tar med barn ut i skogen finns det stora chanser till lärande som inte är planerad. Eleverna känner lukter, strukturer och hör ljud och genom detta förstå och reflektera över nya insikter. Man skriver även om att man bör tänka på om man kan göra aktiviteter utomhus istället för att göra det inomhus. I boken barn och naturvetenskap skriver man om vikten av det fria utforskandet. I boken skriver man också om vikten av att låta barnen få utforska det man lär sig inne i klassrummet. Källor Elfström, Ingela & Nilsson, Bodil & Sterner, Lillemor & Wehner-Godée, Christina (2014) Dokumenter och kommunicera -projektarbete med femåringar.

Naturrutan- världens enklaste/roligaste biologilektion! - Skoljobb.se. Nu ska jag berätta om vad Naturrutan går ut på.

Naturrutan- världens enklaste/roligaste biologilektion! - Skoljobb.se

När och hur? Bestäm med klassen/barngruppen att ni ska gå ut på naturobservationer några gånger per termin. Antingen blir det på höstterminen eller vårterminen eller varför inte hela skolåret? Ta med böcker som hjälper er att identifiera växter, buskar, träd och djur. Luppar, kikare, kamera och vita plastdukar är också bra att ha med! Skogen i Skolan. Skogen i Skolan. Sis_arkurs_4-6_lararmaterial. SIS-%C3%96vningar_4-6-V%C3%A5ra-landskapsv%C3%A4xter-och-djur.pdf. SIS-%C3%96vningar_4-6-Blir-det-nya-tr%C3%A4d-av-ollon-och-n%C3%B6tter-.pdf.

SIS-%C3%96vningar_4-6-Hur-mycket-dricker-en-bj%C3%B6rk_-1.pdf. 11 briljanta saker du kan göra av dina gamla pantflaskor. Antingen går man och pantar sina plastflaskor och får några kronor.

11 briljanta saker du kan göra av dina gamla pantflaskor

Eller så kan man göra något kreativt och återbruka dem. Här är 11 tips du kan använda. Teknikspanarna-lararhandledning.pdf. Lennart Bång - Stå upp för de Tysta. Ögonfärg i rad » Retorik i skolan. Säkerhet i NO-salar. Slöjd. Själva ordet slöjd kommer från fornsvenskans slöghp och slögher som betyder händig, påhittig, skicklig eller konstfärdig.

Slöjd

Det var precis vad människorna behövde vara som levde i den tid när man inte kunde gå till affären eller beställa från Internet och köpa det man behövde, utan man fick tillverka det själv. Man fick odla sin säd och potatis och föda upp de djur som sedan skulle bli till mat. De verktyg man behövde till jordbruket fick man också tillverka själv. Ofta satt hela familjen på vinterkvällarna framför brasan eller oljelampan och männen täljde till pinnar till räfsor så att de skulle vara färdiga att använda till våren.

Eller så gjorde de mindre arbeten som var lämpliga att utföras i köket. De små barnen satt och tittade på samtidigt som de lyssnade på farmor när hon berättade sagor och skrönor för att roa dem som arbetade. Ofta blev det så att en by blev speciellt duktig på att tillverka korgar, andra tovade vantar. Det var också vanligt med kringvandrande hantverkare. Intelligenta kursplaner - blueprint. Kursplan - Matematik (Grundskolan) Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer.

Kursplan - Matematik (Grundskolan)

Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. DATE_lärmaterial_4.0_tillganlig. Begåvade matematikelever. Inom skolan glöms det ofta bort att det inte bara är elever med svårigheter som behöver extra stöd, utan även de som är väldigt starka.

Begåvade matematikelever

De flesta lärare vet helt enkelt inte vad de ska göra med en elev vars matematiska färdigheter och kunskaper ligger långt före resten av sin klass. Efter några inlägg i Facebookgruppen Matematikundervisning från lärare som undrat vad de ska göra med en elev som räknat ut sin mattebok "för tidigt" bestämde jag mig för att skriva lite om mina egna tankar kring matematiktalanger. Hur bemöts begåvade elever? Under de senaste åren har jag haft turen att träffat många av landets bästa matematikelever i olika åldrar (högstadie-gymnasie) på olika sätt, som deltagare i olika tävlingar (t.ex. Nästan alla som jag träffat kände att de fick otillräckligt eller inget stöd från skolan för att utveckla sina färdigheter. Utmaningar (och istället inte göra något på lektionerna eller mest hjälpa andra), eller att bli utskälld om eleven rättar läraren under en genomgång.

Samla kottar och gör de sötaste ugglorna!