background preloader

RECURSOS

Facebook Twitter

Mediterranean Editors & Translators, MET. Último número de la Linterna del Traductor: revista de Asetrad. Registre de traductors i intèrprets jurats. Llengua catalana. Poden sol·licitar el carnet les persones que estiguin inscrites al Registre de traductors i intèrprets de la Direcció General de Política Lingüística i vulguin disposar del carnet acreditatiu corresponent.

Registre de traductors i intèrprets jurats. Llengua catalana

La taxa per aquest servei és de 6,55 €. El carnet es pot sol·licitar en qualsevol moment. La Direcció General de Política Lingüística ordena l’emissió dels carnets dues vegades l’any: al maig i a l’octubre. Recursos per a la recerca cultura CAT tcm9 3786. HABE IKASBIL: Pruebas de Nivel. Certificat de nivell superior de català (C2). Llengua catalana. 1.

Certificat de nivell superior de català (C2). Llengua catalana

Àrea de comprensió lectora i expressió escritaL’examinand ha de poder comprendre textos diversos i manipular-los, adaptar-los, transferir-los, argumentar-los, valorar-los i integrar-los a un nou tipus de text, a una determinada estructura, a uns nous destinataris, a una nova funció comunicativa o a un nou registre, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Així mateix, ha de poder crear i organitzar de manera clara un text complex sobre temes diversos, amb una estructura lògica i clara, en què es destaquin les idees rellevants de manera coherent, amb una bona distribució en paràgrafs significatius i un fil conductor clar que ajudin el lector a entendre el text. Conté tres tasques: a) Tasca de transformació b) Tasca de síntesi i valoració c) Tasca d’argumentació 2.

Diccionarios de Español, Ingles, Francés, Portugués. T r a n s l a t i o n T o d a y E - Z i n e. Présentation de la revue traduire - SFT. Un regard pluriel : chaque semestre, parole est donnée aux différents acteurs de la profession.

Présentation de la revue traduire - SFT

Enquêtes, articles thématiques, entretiens et essais reflètent la diversité des points de vue des traducteurs, écrivains, donneurs d’ouvrage et théoriciens, suscitent la réflexion, élargissent le débat et enrichissent la pratique quotidienne. Un regard actuel : tribunes libres, actes de colloques, présentation critique d’ouvrages de traductologie, dictionnaires et revues. Traduire – une autre perspective sur la traduction. Parution et contenu Traduire est une revue semestrielle qui paraît en juin et en décembre. Norwich Papers. A full list of publications from the members of the School of Literature, Drama and Creative Writing is available in the UEA Digital Repository.

Norwich Papers

Norwich Papers is an annual journal based at the University of East Anglia, consisting of a range of essays and papers on issues in Translation Studies. Every year the journal concentrates on a specific theme and values its contributions from a wide range of academic backgrounds. Since 1993, Norwich Papers has been published by students of the MA in Literary Translation, and, since 2003, also by students from the MA in Applied Translation Studies.

The journal benefits from a new Editorial Team each year, bringing new ideas and approaches to the running of the journal. Our aim is not only to provide new insights into various aspects of translation, but also to give fellow students, academics and professionals working within Translation Studies in the UK and abroad the opportunity to publish their work. The Editorial Team for 2014/2015 Contact Us. METAMORPHOSES -journal of literary translation- Metamorphoses is the journal of the Five College Faculty Seminar on Literary translation.

METAMORPHOSES -journal of literary translation-

Published in the spring and fall, the journal provides a forum for literary translation out of (and into) all languages, and for papers on the theory and practice of literary translation. We are no longer accepting submissions for the Fall 2017 general issue (the deadline for submissions was January 15, 2017). The next general issue is scheduled to appear in 2019. We have a rolling acceptance policy. The 2018 Double Issue is dedicated to languages and literatures of China and the Chinese diaspora. Click here for more information on submitting to the upcoming special issue on Languages and Literatures of China and the Diaspora FORTHCOMING: Fall 2017 (25.2) Gelbukh. Presentation International Journal of Translation, published since 1989 by Bahri Publications, solicits papers relevant for theory and practice of manual, computer-aided, or automatic translation.

gelbukh

Publication has no cost for the authors, and the editorial house sends for free one complete copy of the issue to every author. This guarantees the quality of the papers: the publisher's income comes from the readers, not from the authors. Submission and expression of interest Papers ready to review or abstracts of papers in preparation (expression of interest) are received through the WEB SUBMISSION SYSTEM (click here) TRANS: revista de traductología. TRANS.

TRANS: revista de traductología

Revista de Traductología es órgano del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga. Su función es difundir trabajos científicos de diversa procedencia que toquen aspectos históricos, teóricos, metodológicos, didácticos, descriptivos y prácticos de todas las manifestaciones de la interpretación, la traducción de lenguas y la traducción intersemiótica. Se admitirán igualmente trabajos sobre el contacto de culturas y sobre retórica comparada, siempre que se aborden desde una perspectiva traductológica.

Revista Tradumàtica - UAB. Argitalpenak - EIZIE. Hemen zaude: Argitalpenak SENEZ itzulpen-aldizkaria Itzulpengintzarekin zerikusia izan dezaketen alderdi guztien topalekua izateko asmoa du urtean behin kaleratzen den aldizkariak (euskarazko bakarra).

Argitalpenak - EIZIE

Aldizkariaren ale bereziak Urteko aleaz gain, ale bereziak ere argitaratu dira tarteka (Senez grafikoa, gai monografikoak lantzen dituztenak eta abar). Literatura Unibertsala Bildumari buruzko informazioa jaso dugu atal honetan (orain arte argitaraturiko liburuak, hemeroteka, itzulpen-lehiaketaren berri…). Urrezko Biblioteka Bildumaren lehen 100 liburuetatik hautaketa bat eginik, itzulpenak berrargitaratzeko plangintzaren emaitza dugu bilduma hau. Demagun ehun urte barru (Anjel Lertxundi) EIZIEk eta Donostia 2016k elkarlanean argitaratutako lan elebidunak Javier Cercas, Karlos Cid, Marie Darrieussecq, Adan Kovacsics, Miguel Sáenz eta Raul Zeliken hausnarketak biltzen ditu.

Uda-gau bateko ametsa (William Shakespeare) Juan Garzia Garmendiaren itzulpenaren argitalpen digitala (2014). Beste argitalpenak. Redit - Revista Electrónica de Didáctica de la Traducción y la Interpretación. Quaderns: revista de traducció. Panace@ - Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción. Número actual Índice generalAnterioresCompendio Normas de publicación Próximo monográficoCiberaula Federico Romero Volver a Tremédica Panace@ está incluida en los siguientes repertorios: Panace@ sube en el rankin de SCImago:

Panace@ - Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción

Meta : Journal des traducteurs – Érudit. À propos Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal est une revue savante internationale qui publie des articles de recherche en traduction, en terminologie et en interprétation.

Meta : Journal des traducteurs – Érudit

La revue publie deux numéros réguliers et un numéro spécial par volume, à raison de dix à douze articles par numéro. Trois langues sont acceptées, soit le français, l’anglais et l’espagnol. Dans certains numéros spéciaux consacrés à des langues-cultures particulières, d’autres langues, telles que l’allemand et le turc, ont également déjà été acceptées. Meta s’adresse plus particulièrement aux chercheurs, mais aussi à tous ceux qui s’intéressent aux phénomènes langagiers mis en jeu dans la communication interculturelle. Histoire. Jostrans home. Introducción. Departament de Traducció i Interpretació / Departamento de Traducción e Interpretación. Conjugaison de tous les verbes avec Le Conjugueur. Diccionario español-inglés, entre otros idiomas.

Inici - Traducció i Ciències del Llenguatge. BITRA. <BR>Bibliografía de Interpretación y Traducción. Derecho de la UE. Termium Plus® [bnc] British National Corpus. Real Academia Española - CREA. Real Academia Española - CORDE. TERMCAT – Benvingut al web del TERMCAT. Glosateca. La Glosateca es una iniciativa particular, que ahora se pone a disposición de la RITAP para ofrecer una plataforma a los usuarios institucionales en la que puedan consultar la terminología especializada que precisen y mejorar así la calidad y la precisión de sus textos.

Último número de La Linterna del Traductor: Revista de Asetrad. El blog de UniCo – UniCo, Unión de Correctores. TranslatorsCafe.com — a Place for Translators, Interpreters, Voice Talents, Other Language Professionals and Their Clients. Visitors to TranslatorsCafé.com will find a new and very convenient way to connect with others in the international linguistic community. Offer your professional translation and interpretation services to registered translation agencies. Access useful linguistic news and resources. Or chat with other linguists about issues of the day. Enjoy your visit and don’t forget to add this site to your favourites. Are You a Language Professional? Sign up now if you are visiting for the first time—registration is free, or log on and enjoy the full search capabilities of this site.

Do you have difficulty translating a term or phrase? Ask a Question. Libro Blanco de la traducción y la interpretación institucional. Libro Blanco de la traducción y la interpretación institucional : conocer para reconocer. [e-Book] Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 2011 Descargar La idea de elaborar un Libro Blanco sobre la situación de traductores e intérpretes en la Administración española se lanzó en la II Jornada de Traducción y Terminología Institucional, celebrada en la primavera de 2009. El objetivo era realizar una radiografía lo más amplia posible de las condiciones en las que trabajan estos profesionales y, en función de unos resultados que ya preveíamos poco halagüeños, formular las pertinentes propuestas para una reforma que sigue siendo acuciante en el sector que nos ocupa. Me gusta: Me gusta Cargando... or leave a trackback: Trackback URL. Libro blanco acett 2010.

Exámenes Traductor-Intérprete Jurado. Convocatoria 2018 Resolución final. Traducción e Interpretación. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación es competente para la concesión del título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a. Tal y como establece el artículo 7.2 del Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, “el título de Traductor/a-Intérprete Jurado/a no confiere a su titular la condición de funcionario público ni supone el establecimiento de ningún vínculo orgánico ni laboral con la Administración Pública.” Las traducciones o interpretaciones que realicen los Traductores/as - Intérpretes Jurados/as tendrán carácter oficial, pudiendo ser aportadas ante los órganos judiciales y administrativos. Los TIJS certificarán con su firma y sello la fidelidad y exactitud de sus actuaciones, empleando la fórmula dictada por el Ministerio.

Aviso importante Modelo 790. En consecuencia, se recomienda: Normativa. Pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes. Convocatoria al Cuerpo de Traductores e Intérpretes correspondiente a la Oferta de Función Pública de 2018 Se publica la relación de candidatos que han superado el quinto ejercicio: