background preloader

Jessicata

Facebook Twitter

Jessica Tjulin Axrup

Elevmaterial Nohate i skolan 1. Lararmaterial Nohate i skolan 1. Du har rätt att behandlas rättvist! Gränslöst Likabehandling HR.

Konflikthantering

Fingersättning. Flippad undervisning. Energizing Brain Breaks. Jag <3 internet – mellanstadiet - Barn, unga och medier. Med "Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" får eleverna möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag.

Jag <3 internet – mellanstadiet - Barn, unga och medier

Materialet innehåller en lärarhandledning med ett kopieringsunderlag samt elevmaterial. Det finns i två versioner: en för mellanstadiet och en för högstadiet/gymnasiet. Båda behandlar en rad komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag som t.ex.: Hur är man en bra kompis på nätet? Vilja veta! – en lektion om vår medievardag - Barn, unga och medier. ESCAPE - en film om nätmobbning. Tree3Utskrift. Tree1Utskrift.

Digitalisering

Språkutvecklande arbetssätt. Yoga. Start - Östersunds Skolor. Franska. iPad appar och idéer. Svenska. Livets glada pussel. Produkter. IKT i språkundervisningen. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Förstelärare. Recept. Cirkelmodellen. GAFE. Lägesrapport prioriterat utvecklingsområde – SKA. Efter att förvaltningsledningen har beslutat om tre prioriterade utvecklingsområden som vi ska arbeta med de kommande åren har nu processen övergått till hårt arbete.

Lägesrapport prioriterat utvecklingsområde – SKA

Hela förvaltningen är inbegripen på olika sätt där varje verksamhet har sina strävansmål att jobba emot. Activities. DOTS activities On these pages you will find a variety of activities that will help you develop your teaching skills using new technologies.

Activities

The activities are centred around the use of different tools for developing the following skills with your students: Språklärarnas riksförbund. Lärorik bl.a. om Ansträngning. A language family tree - in pictures. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare.

Bedömning

The Sunscreen - Baz Luhrmann. Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan. Observationsschema-v-08.pdf.

Reportageskrivande

Tankar om lärandets framtid. Sommaren är främst en tid för vila och återhämtning, men den ger förstås också utrymme för kompetensutveckling samt möjligheter att vidga vyerna och att få syn på nya perspektiv.

Tankar om lärandets framtid

I slutet av förra veckan deltog Ante Runnquist, forsknings- och utvecklingschef på Vittraskolorna, på Future of Learning Institute, som arrangerades av Harvard Graduate School of Education. Han var en del av lärarstaben, men deltog också i de olika workshops, föreläsningar och diskussioner i lärandegrupper som erbjöds. Future of Learning Institute arrangerades för fjärde gången av David Perkins och några av hans kollegor i forskningsprojektet Project Zero, där man ända sedan slutet av sextiotalet arbetar tvärvetenskapligt med att undersöka hur förutsättningarna för tänkande, lärande och kreativt skapande ser ut i dagens globala och digitala värld.

Educational Technology and Mobile Learning: 7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students. March 20, 2014 Feedback is an essential element in the teaching/learning process.

Educational Technology and Mobile Learning: 7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students

Through feedback students get to know how they are doing in their learning and through it too teachers learn about the usefulness of their teaching strategies and what should or should not change. However, the power of feedback as a pedagogical aid resides in knowing when and how to provide it to learners. As Jam Chappuis argues, " effective feedback occurs during the learning, while there is still time to act on it. " Also, feedback should not be the equivalent of grading or else students will "routinely read only as far as the grade".

Barn gör rätt om de kan. I stadsdelen Kirseberg i Malmö har alla pedagoger i skola och fritidshem fått möjlighet att utbilda sig i metoden CPS, Collaborative Problem Solving.

Barn gör rätt om de kan

Ross W Greenes böcker Explosiva barn och Vilse i skolan som beskriver hans metod att möta barn och ungdomar med framförallt utagerande beteenden har mött stort intresse, inte minst bland specialpedagoger och speciallärare. Ross W Greene är lektor i psykologi vid Harvard Medical School i usa. Han har genomfört flera föredragsturnéer i Sverige. Metoden utgår från att barn beter sig så gott de kan och att problematiska beteenden uppstår på grund av brister i kognitiva förmågor som barnet behöver ha för att hantera vardagliga situationer. När Ross W Greene besökte och föreläste i Malmö för drygt ett år sedan fick alla pedagoger på fritidshem och skolor i Kirseberg möjlighet att lyssna när han förklarade metoden. . – Jag föll direkt för hans sympatiska sätt att se på barn!

Nyckelordet för att nå eleven är empati. . – Handledning är nödvändig. Unga_skyddade_personuppgifter.pdf. Rikard Wolff. 188519-1_Pluggkoden.pdf. Skapa filmklipp - avatarer. Övningar framför skärmen. Pausr%c3%b6relsekort2. En deckarhistoria med digitala verktyg. Mina åttor har läst olika typer av deckare, bland annat Man kan bara bli hängd en gång och Ridån går upp.

En deckarhistoria med digitala verktyg

Den senare blev de mycket fästa vid och gav dessutom ett bra diskussionsunderlag. Vanligtvis skriver eleverna egna deckare, men tiden är knapp så här i slutet av terminen. Istället för att skriva en hel och omfattande deckare, blev alternativet att gestalta sig själv som huvudperson i valfri deckargenre. Historien skulle berättas i en Thinglink. Välj språk!: Varför ett språk till?