background preloader

Mer...Språkutvecklande arbete

Facebook Twitter

Inge Löök - Photos du journal. Inge Löök - Photos du journal. Inge Löök - Photos du journal. Bilder att skriva till. Svenska. Svenska. Svenska. ABC. Språkutvecklande övning. Barn- och ungdomslitteratur för alla! Läsförståelsestrategier i praktiken.

Klaras promenad. Efter att förra våren läst boken Skriva, läsa, lära av David Rose och J.R.

Klaras promenad

Martin så blev jag inspirerad att utvecklas inom Reading to learn. Jag har plockat in delar av det under det här läsåret med min förskoleklass och blev fylld av inspiration när jag tidigare i vår besökte flera skolor i Adelaide, Australien. I boken Skriva, läsa, lära så visar de på hur man kan arbeta med den första läsinlärningen med boken Klaras promenad av Pat Hutchins. Boken är inte så lätt att få tag på men jag fick tag på ett gammalt exemplar här på vår skola. Arbetsmetoden kan du applicera på vilken bok du än väljer som passar din klass och ditt syfte. Jag har tagit inspiration från Skriva, läsa, lära och ett klassrumsbesök i Adelaide som ni kan läsa om här. Jag inledde arbetet förra veckan med att visa bokens framsida på Smartboarden med hjälp av vår dokumentkamera. Lektionen därpå som var dagen efter så tittade vi på boken igen och repeterade vad vi gjort igår. Skrivschema, två stjärnor o checklista 2.pdf.

Skrivtips för barn och unga. 1.

Skrivtips för barn och unga

Lyssna på musik När man lyssnar på musik så sätts alla delar i hjärnan igång och fantasin får fart. Därför kan det vara bra att ha musik i bakgrunden när man skriver. Men det är inte säkert att all musik hjälper. Prova dig fram och se vilken som passar bäst. 2. Många författare behöver lugn och ro för att skriva. 4-meningsberättelse. Läs om hur du kan bygga en berättelse så den blir spännande och begriplig.Övningen används även på Squoosh, Länsbiblioteket i Östergötland.

4-meningsberättelse

Gå över gatan-övningen / 4-meningsberättelsen Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Studentlitteratur 2002 Tänk dig att en människa, ett djur eller en sak ska gå över gatanför att göra något. Bokslukars llskapet. LYSSNA IKAPPVarje program har också en egen sida.

Bokslukars llskapet

Där kan du lyssna på programmet, läsa mer om boken eller författaren och få tips på liknande böcker. Bokslukarsällskapets första program, Liksom helt magiskt: Bokslukarsällskapets andra program, Silverpojken: Bokslukarsällskapets tredje program, Imorgon är allt som vanligt: Bokslukarsällskapets fjärde program, Astrid Baros genialiska plan: H.C. Andersen: Den lilla flickan med svavelstickorna. Tips och material från lärare. Frågor jag ofta får. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Många skolor i Örebro arbetar med att implementera ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sin undervisning just nu.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Kvalitetsutvecklargruppen samarbetar med dessa skolor som ofta har många flerspråkiga elever. Men vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och vilka elever gynnas? Foto: Navets språkklass. Alla lärare är språklärare Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt handlar om att alla lärare måste planera sin undervisning så den blir kommunikativ, flerstämmig och fokuserar på språkets roll i ämnet. För att gynna elevernas utveckling är nedanstående åtta punkter, enligt forskarna Meltzer och Hamann, särskilt viktiga: På Västra Engelbrektsskolan är arbetet med att implementera ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i full gång. Vilka elever gynnas? ”Om alla lärare har en medvetenhet om språkets betydelse för lärandet och verktyg för att på bästa sätt möta elevernas behov, har fler elever möjlighet att nå de kunskapskrav som kursplanerna ställer.

LÄTTLÄSTA BÖCKER. Svenska på Pinterest. Spökskrivning ger motivation och självförtroende. Att barnen känner sig som "läsare" och "skrivare" är viktigt för självförtroende och barnens vilja att börja läsa och skriva.

Spökskrivning ger motivation och självförtroende

Det menar Annika Forsvall, klasslärare i årskurs ett till tre på Mariebergskolan i Umeå. Datorn har en viktig roll när Annika Forsvall undervisar sina elever, det berättade hon när hon föreläste på Ämnestorget för språk-, läs- och skrivutveckling på Skolforum. Oavsett om eleverna kan skriva eller inte får de i årskurs ett ställa sig framför datorn och skriva en berättelse, de kallar det att spökskriva. Men den som tror att de slumpmässiga bokstäverna på skärmen inte betyder någonting har helt fel. - Eleverna säger vad de skriver när de spökskriver, samtidigt så händer något på skärmen.

Läsa och skriva. Hemgrupper och expertgrupper. Att läsa mellan raderna utifrån bild. Idag när jag ägnade morgonen åt att läsa de texter som vi valt ut till projektet En Läsande klass dök jag på en så bra bild.

Att läsa mellan raderna utifrån bild

En bild som "tvingar" läsaren att läsa mellan raderna. D v s att hämta ledtrådar i text och bild, dra slutsatser och koppla till det som man tidigare har läst. Filmer om lässtrategier. Påsredovisning. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Det kan vara en berättelse du läser, ett matematiktal du ska problematisera och undersöka med eleverna, en tidningstext du tänker ha i undervisningen eller något annat som ska läsas ihop. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning.

Har lovat att dela med mig av mina responsmallar, sk pre flight-checklist inom svenska.

Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning

De används inom nyckelstrategin att akrivera eleverna som lärresurser för varandra, för att tydliggöra för eleven och lära av sina och andras misstag. Det underlättar också rättningsbördan för lärare. Jag har responsmallar för nedanstående hittils men planen är att utöka allt eftersom vi arbetar vidare. Två stjärnor och en önskan. Dok1.