background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Vinterprat 7C

Talasomted. Tala, samtala, debattera. Svenska 7C - Trevligt Folk Handledning. Studieteknik. Språkutveckling. Språkhjälp. Soundtrack of our lives. Personporträtt. Pax. Ove-uppgifter. Ordkundskap. Ordklasser/satsdelar 9c/8C. Ordklasser och grammatik. Novellprojekt Klippet. Nordiska språk. Manus/Väder. Läsning-tema/motiv/boktips 8C. Läsförståelse. Lärarmatrial. Litteraturhistoria. Genrer/stilistik-fantasy och dikt. Filmanalys. Dikt/diktanalys. Dialekter. Colin/Gregor.

Blackout Poetry 7

Argumenterande text. #flippatklassrum: SPOKEN WORD, POESI, BLACK OUT POETRY, PROJEKT #hjärtslag PROJEKT #HögreÄnHögt PROJEKT #HittaRytmen. 50 år sedan "I have a dream" – här är nio andra fantastiska tal. I have a dream – Martin Luther KingBaptistpastorn och medborgarrättskämpen Martin Luther King ledde 1963 "marschen till Washington" vari över 200 000 människor deltog.

50 år sedan "I have a dream" – här är nio andra fantastiska tal

Väl där höll han sitt berömda I have a dream-tal till kamp mot rasdiskriminering och för lika rösträtt. Stanfordtalet – Steve JobsI ett tal till Stanfordelever år 2005 lamslog Applegrundaren publiken med ett tal om att få sparken från företaget 1985 och om livet och döden. Talet på Emmygalan – Oprah WinfreyEn djupt stolt Oprah Winfrey mottog Lifetime Achievement Award på Emmygalan. Därefter höll hon ett starkt tal om sin bakgrund samt televisionen som verktyg. Nyårstalet 2004 – Göran PerssonTsunamin tog närmare 200 000 människors liv varav 543 svenskars. Aldrig har så många... – Winston ChurchillTyskland planerade att ta över Storbritanniens luftrum och krossa Royal Air Force för att tvinga landet att ge sig. De jobbar språkutvecklande i klassrum som på nätet. Malin Larsson, lärare på Alviksskolan i Stockholm En del virkar, andra joggar.

De jobbar språkutvecklande i klassrum som på nätet

Malin Larssons "hobby" är att läsa böcker och hitta på roliga och språkutvecklande skolprojekt, säger hon skrattande. Och det har hon lyckats med. I år tilldelades hon Svenska Akademiens Svensklärarpris som ges till lärare som "genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. " Besöker man Malin Larssons blogg Flippat klassrum blir det tydligt hur mycket hon och hennes elever gjort de tre år hon arbetat som högstadielärare i svenska på Alviksskolan i Stockholm. Allt från retoriska utmaningar som ”Vi talar som TED” och sommarpratspoddar till fantasifulla läsprojekt kring skönlitterära romaner. Det flippade klassrummet är hennes nav – en modell där elever och lärare skapar mer klassrumstid för gemensam bearbetning genom att förflytta själva förberedelsetiden till webben. – Vi tar del av andras exempel men skapar också egna som vi kan utgå ifrån.

Hästbonden lämnad efter missnöjet. Pontus Hugosson skulle välja vilka tjejer som skulle få stanna kvar på gården.

Hästbonden lämnad efter missnöjet

Då valde Linnéa Ahlqvist självmant att lämna "Bonde söker fru" i TV4. -Jag kände det på mig, säger Pontus till TT. I onsdagskvällens Bonde söker fru var det val på tre av de fyra gårdarna. Inför momentet har känslorna svallat hemma hos Pontus Hugosson - men kanske inte på det sätt han hoppats på. Flera av hästbondens frierskor har varit missnöjda med hans engagemang och häromveckan gick det så långt att Linnéa Ahlqvist ställde honom mot väggen. När det var dags för Pontus att göra sina val vände han sig därför först till henne. -Vi hade haft ett litet samtal och efter det så valde jag att lägga mer tid på de andra. Högskoleprovet hösten 2014: Orddelen. Malinsklipp Genre Flash Fiction. Romantik uppgift. Rätta skiljetecken.

5 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1.

Rätta skiljetecken

Bara stor bokstav i 2 uppgifter med tips som tog 10 sekunder. 6 timmar sedan: Någon hade problem på nivå 1. Bara stor bokstav i 2 uppgifter med tips som tog 36 sekunder. 6 timmar sedan: En elev hade problem på nivå 1. Bara stor bokstav i 2 uppgifter med tips som tog 15 sekunder. Rätta skiljetecken. Någon fick alla rätt på nivå 8.

Rätta skiljetecken

Punkt och komma i 2 uppgifter med tips. 5 sekunder sedan efter 2 minuters spelande. En elev hade problem på nivå 38. Punkt, frågetecken i 5 uppgifter utan tips. 5 sekunder sedan efter 53 sekunders spelande. Någon fick alla rätt på nivå 6. Språket på väg - ett bedömningsstöd i svenska. Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling.

Språket på väg - ett bedömningsstöd i svenska

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna. Materialet laddas ned via länkarna nedan. Matriserna i Språket på väg finns också i wordformat för dig som vill använda dem digitalt. TalasomTED 2017 - del 1 - Årstaskolan.

Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT – Josef Sahlin. Det har blivit som ett mönster att jag (ibland tillsammans med kollegor) varje vår drar igång ett undervisningsprojekt som utmanar vad skola kan vara.

Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT – Josef Sahlin

Denna vår var det dags för källkritikprojektet riktigtsant.se. Det blev kalasbra, men något som bliv minst lika bra utan att vara särskilt nyskapande var novellarbetet på temat flykt. Förutom fantastiska berättelser av alla elever i åk 6 på Årstaskolan så var arbetet lätt att koppla till kunskapskrav och det lirade bra ihop med nationella proven. Ingenting kändes stressigt och jag upplevde att alla elever hajade vad de höll på med. Så här gick det till: Jag ville att eleverna skulle vara förberedda på själva formen på ett nationellt prov i svenska. Eleven kan skriva olika slags texter med ... innehåll och ... fungerande struktur samt ... språklig variation. Eleverna skrev och fick mejla in texten efter ca 80 minuter. Eleverna hann olika många texter på ca 45 minuter. Lektionen efter fick eleverna förbättra sina egna noveller.