background preloader

KAMRATREPSONSMALLAR FÖR SKRIVNING VID FORMATIV BEDÖMNING

Facebook Twitter

Person- och miljöbeskrivning.doc. Responsark recension.doc. Responsark självbiografi.doc. Responsark krönika.doc. Responsark brev.doc. Responsark dikt.doc. Responsark berättelse.doc. Lathund vid skrivande.doc. Responsark argumentation.doc. Texttyper. Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande.

texttyper

En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . . Blogg , Dramatik , Fabel (2) , Insändare , Krönika , Kåseri , Lyrik , Poesi , Dikt , Novell , Prosa , Roman och Sonett . . Debattinlägg , Debattartikel , Essä (essay) , Hypertext , Journalistisk text , Inlägg , Manifest/Programskrift , Recension och Reklamtext . Denna typ av text handlar om att framhäva sig själv som bäst lämpad för ett visst arbete.

Responsark nyhetsartikel.doc - Google Drev.

Matriser i Wordformat skrivning och läsning