background preloader

KAMRATREPSONSMALLAR FÖR SKRIVNING VID FORMATIV BEDÖMNING

Facebook Twitter

Responsmallar, sk pre flight-checklist inom svenska. De används inom nyckelstrategin att akrivera eleverna som lärresurser för varandra, för att tydliggöra för eleven och lära av sina och andras misstag.

Det underlättar också rättningsbördan för lärare. Person- och miljöbeskrivning.doc. Responsark recension.doc. Responsark självbiografi.doc. Responsark krönika.doc. Responsark brev.doc. Responsark dikt.doc. Responsark berättelse.doc. Lathund vid skrivande.doc. Responsark argumentation.doc. Texttyper. Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande. En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . . Blogg , Dramatik , Fabel (2) , Insändare , Krönika , Kåseri , Lyrik , Poesi , Dikt , Novell , Prosa , Roman och Sonett . . Debattinlägg , Debattartikel , Essä (essay) , Hypertext , Journalistisk text , Inlägg , Manifest/Programskrift , Recension och Reklamtext .

Denna typ av text handlar om att framhäva sig själv som bäst lämpad för ett visst arbete. Det gäller att skriva "representativt", vilket innebär att språket måste vara bearbetat på så vis att arbetsgivaren får uppfattningen av att du är seriös och en tillgång för företaget. Uppbyggnad = strukturerad Språk = Formell texttyp Stil = professionell Läs mer om: Arbetsansökan . En text som drivs aven tes, ett ställningstagande. Mer info om: Responsark nyhetsartikel.doc - Google Drev.

Matriser i Wordformat skrivning och läsning