background preloader

Språklek

Språklek
Related:  skrivning

LÄSBINGO Hem En mening och hundra ord Anne-Marie Körling har flera enkla och mycket användbara lektionsidéer på Körlings ord. Jag har testat flera med både bra resultat och nöje. Liksom andra goda grundidéer finns det möjligheter att utveckla dessa idéer åt lite olika håll. Den här kan vi kalla En mening och hundra ord! Jag börjar med att välja en mening för att låta eleverna associera till andra ord. Eftersom de flesta elever gillar gaming lägger jag till ett litet tävlingsmoment – vi ska samla 100 hundra ord på fem minuter! Efteråt får eleverna förklara för varandra hur de associerat. Topp fem associationer – ord som har den logiskt starkaste kopplingen till meningenTopp fem – klurigaste associationerTopp fem – associationer som berör mest Med hjälp av de nya ordmolnen skapar eleverna meningar som de läser för varandra. Sedan går eleverna vidare med att gruppera ord som på något sätt hör ihop. Lektionen är ett ordbad och häftigt tankearbete där ordkedjor bildas och sammanlänkas.

SFFL 50 olika sätt att redovisa en bok Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför:

Stödformer I den här delen kan du hitta information om hur man kan förebygga läs- och skrivsvårigheter samt information om olika stödformer och övningar. Tidig identifikation av läs- och skrivsvårigheter Läs- och skrivsvårigheter inverkar ofta på skolgången, studier och arbetslivet. Därför är det speciellt viktigt att i ett tidigt skede identifiera och ta tag i dessa svårigheter. Att sätta in rätt stöd i ett tidigt skede får en viktig roll. Stöd den fonologiska medvetenheten Stöd benämningen Stöd korttidsminnet Källor Lindgren, U. & Modin, L. (1996). Lundberg, I. & Herrlin, K. (2005). Magnusson, E. & Nauclér K. (1993). Rudland, J. (2007). Svensson, A-K. (2005).

Aktiva eleverna under högläsning Under ett par pedagogiska konferenser har vi behandlat högläsning och diskussionerna har då bland annat kretsat kring att det inte är alla elever som hänger med, förstår eller ens lyssnar under högläsning. Dessa diskussioner har lämnat en bitter eftersmak: Om det alltid är så att vi ”tappar” några elever vid högläsningstillfällena innebär det ju att ganska mycket undervisningstid är bortkastad för dessa elevers del. Någonting behövde göras och som så ofta när något behöver göras vänder jag mig till BFL och det tänkande som genomsyrar dess nyckelstrategier. Det var dags att utveckla mitt användande av nyckelstrategi 2: Att skapa aktiviteter som synliggör lärandet.Ibland får jag intrycket av att det vilar en aura av myspys kring högläsning (och när jag skriver högläsning i detta inlägg avser jag lärarens högläsning). Det är något man kanske ägnar sig åt på morgonen innan eleverna riktigt vaknat till, eller sist på eftermiddagen när de är trötta. Att diskutera 1.

Stöd den fonologiska medvetenheten Öva fonologisk medvetenhet Vid läsning och skrivning är det viktigt att kunna urskilja den minsta betydelsebärande delarna, ljuden och stavelserna. Redan i småbarnsåldern kan barn urskilja ord med en stavelse. I förskoleåldern kan barnen urskilja enskilda ljud i ett ord. Fonologisk medvetenhet kan övas på flera olika sätt. Den fonologiska medvetenheten ökar gradvis genom rim och ramsor, genom att lyssna på hur orden låter och öva sig i att dela upp ord i stavelser och sätta ihop stavelser till ord. Exempel på övningar i fonologisk medvetenhet Ramsor Genom ramsor utvecklar barnet en känsla för språkets melodi, betoning och rytm. Ole, dole, doff, kinkelane, koff, koffelane, binkelbane, ole, dole, doff Använd också ramsor där man kan klappa eller göra andra rörelser. Rim Rim brukar uppskattas av barn redan i tidig ålder. Hitta på rim: Börja med att säga några rimmande meningar. En katt i en ________ En loppa kan ________ En råtta i en _______ En mask i en _______ En björn i ett ________ Pil Far Mål Fågel Bil

Ordprov.se - träning inför Högskoleprovet Gratis material | jitea utbildning Här är lite material att skriva ut. Materialet finns även i vårt digitala läromedelsskafferi. Tryck på bilden och så öppnas pdf:erna. Ex den första bilden på siffran noll innehåller pdf:er med siffrorna 0-9. Siffror Med hjälp av arbetsbladen kan eleverna träna sig på sifferigenkänning. Bokstäver På dessa arbetsblad tränar eleverna sig på att känna igen alfabetets olika bokstäver. Analog klocka Skriv ut klockan och låt eleverna klippa ut den. Grävling Grävlingen finns i tre olika uppsättningar. Prova klockan (Öppnas i ny flik)

TT Nyhetsbyrån Till nytta för alla som skriver TT-språket är en samling skrivregler till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning inom press, radio, tv och nyhetssajter på internet. TT-språket får användas fritt. Det får citeras med angivande av källan. Mediespråksgruppen är en samarbetsgrupp för språkvårdare inom press, radio och tv. Synpunkter? om nyhetsspråket kan du gärna skicka till ttspraket@tt.se. Aktuellt Ska massmedier använda ordet hen?

Related: