background preloader

Skolverket, mitt arbete

Facebook Twitter

Digitala läromedel i fokus: Den saknade länken. Digitala läromedel i fokus: Den saknade länken Inlagd den 16 maj 2017 kl 08:11 i Övrigt – Äntligen finns digitala läromedel, version 1.0, som paketerar både heltäckande innehåll och moderna digitala verktyg för lärande i produkter som vi alla kan inspektera, bedöma och diskutera, säger Åke Grönlund, professor vid Örebro Universitet, välkänd från sina studier av skolan digitalisering.

Digitala läromedel i fokus: Den saknade länken

Samtidigt pekar han på vad som väntar framöver: – Alternativet att läraren själv lägger upp en egen struktur och samlar in material och komponerar en verktygslåda av digitala verktyg är oerhört tidskrävande och resulterar både i ojämn kvalitet och bristande likvärdighet i undervisningen. – Ju mer dessa verktyg används, desto mindre kommer läraren att ägna sig åt att själv producera texter, länklistor och annat. När Guldtrappans jury har rest runt landet på spaningen efter framgångsrik digital skolutveckling har frågan om elevernas – och lärarnas! Varför dröjer genomslaget för de digitala lärresurserna? Elevernas egna programmeringsinstruktioner. Efter förra veckans arbete med att följa en instruktion för programmering byggde vi vidare med att eleverna fick göra egna programmeringar i Schratch Jr som de skrev instruktioner till.

Elevernas egna programmeringsinstruktioner

Efter att jag repeterat strukturen för en en instruktion med hjälp av vår genreplansch och kopplat till hur de följde min instruktion förra veckan fick eleverna sätta igång. Det blev genast full aktivitet i klassrummet. Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering. Jag gillar kontroll!

Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering

Jag gillar att ha goda kunskaper om ämnen jag undervisar i! Men jag gillar utmaningar också! Det var detta som avgjorde att jag tog steget att starta upp ett arbetsområde som jag ännu inte behärskar men som ska tillämpas från och med den 1 juli 2018. Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället.

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017. Call of Duty: WWII could be the most important game of all time for historians. Finally, it seems fans of the military shooter series Call of Duty are going to get what they’ve been wanting for almost a decade: the past.

Call of Duty: WWII could be the most important game of all time for historians

On Friday evening, Activision announced Call of Duty: WWII as the next instalment in the multi-million selling video game franchise, taking it back to the original setting. For several years, the games have been moving forward in time, advancing beyond the near-future setting of the Modern Warfare titles into the space battles of Infinite Warfare, introducing drones, robots and, most controversially, rocket packs, along the way. Cookie error. "En lärare kan göra skillnad" - Pedagog Stockholm. Somliga ämnen ska man fått smak på från hemmet, som till exempel smak för klassisk musik, annars så erövrar man dem sällan senare i livet, säger Per Anderhag och hänvisar till Pierre Bourdieus forskning som pekar på hemmets betydelse för individens val.

"En lärare kan göra skillnad" - Pedagog Stockholm

Men Per Anderhags forskning i naturvetenskap visar att lärare kan göra skillnad. Per Anderhag är FoU-samordnare på utbildningsförvaltningen sedan augusti 2014. Han har en bakgrund som gymnasielärare i biologi och geografi och har doktorerat i didaktik. Forska på din arbetstid När Stockholms stad gav lärare möjlighet att forska på deltid med bibehållen lön sökte Per och tillhör den första kullen licentiater vars studier är finansierade av staden.

Under några år därefter ledde han ämnesdidaktiska FoU-projekt i utbildningsförvaltningens regi samtidigt som han undervisade på Ross Tensta gymnasium. . – Tack vare löneutfyllnadsbidraget från utbildningsförvaltningen fick jag råd att forska, säger Per. Utvecklar Vetenskapens hus Som på en vinprovning. Skärpta krav på digital källkritik i läroplanerna. Skolverket föreslår nya skrivningar i skolans styrdokument som bland annat syftar till att förstärka elevers källkritiska kunskaper.

Skärpta krav på digital källkritik i läroplanerna

Förändringarna beror på att regeringen vill tydliggöra skolans uppgift att stärka elevens digitala kompetens och är en del av uppdraget att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. Statistik & fakta. Stärkt digital kompetens – för alla. Efter satsningarna ITiS och PIM har statens inblandning och intresse när det gäller IKT och digitalisering i skolan och förskolan lyst med sin frånvaro, men nu börjar det hända saker.

Stärkt digital kompetens – för alla

Inte en dag för tidigt. Regeringen gav under hösten 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi. Skolverkets förslag publicerades i april 2016. Sedan var det tyst i nästan ett år. Programmeringskunskaper är inte en fråga om liv och död. Publicerad: 2017-04-07T05:00:15+02:000000001530201704 Programmering i skolan framställs som nödvändigt för att barnen ska klara sig på arbetsmarknaden i framtiden.

Programmeringskunskaper är inte en fråga om liv och död

Det är ett överdrivet påstående. Nu kommer Programmeringen! Nu kommer så programmeringen in i skolan.

Nu kommer Programmeringen!

Inte så där lite försiktigt som vi nog var många som trott utan med buller och bång vad det verkar. In i både matematiken och i olika andra sammanhang. Ett nytt ämne på gymnasiet, kallat tillämpad programmering, med mera. Jag är överraskad över emfasen som genomförandet verkar få. Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Koda i skolan – Nytt läromedel ska få lärare att bli digitala – Kodcentrum. Nyhet 2018 implementeras regeringens beslut att införa programmering och digitalt skapande i läroplanen för grundskolan. Beslutet kommer att påverka tusentals lärare. Twine / An open-source tool for telling interactive, nonlinear stories.