background preloader

Affisch-barnkonventionen

Affisch-barnkonventionen
Related:  Mänskliga rättigheter

These 20 powerful photos of kids’ bedrooms will change the way you look at the world Like us on FB: Where Children Sleep is a powerful photo series by English photographer James Mollison. He traveled around the world capturing the differences between the lifestyle of kids from different countries. The discrepancy is quite shocking, as in the series you will find photos of children like Kaya from Tokyo, whose mother spends more than $1.000 a month on her dresses, as well as photos of kids from Brazil or Nepal that barely have a roof over their heads. Save the Children Italy supported the two year long process needed to complete this series that now is also available as a book, where each portrait and bedroom photos are accompanied by an extended caption that tells the story of each child. If you like justsomething.co share this post with your friends via Facebook or Twitter. Anonymous, 9, Ivory Coast Dong, 9, Yunnan, China Indira, 7, Kathmandu, Nepal Ahkohxet, 8, Amazonia, Brazil Bikram, 9, Melamchi, Nepal Alex, 9, Rio de Janeiro, Brazil Bilal, 6, Wadi Abu Hindi, The West Bank

Fakta om barns överlevnad Den viktiga starten i livet De allra första åren i livet är helt avgörande för ett barns framtid – och för byns, stadens, landets och hela världens framtid. Från födseln och fram till tre års ålder pågår den viktigaste fasen i hjärnans utveckling. Den som under den här tiden får kärleksfull omsorg, rent vatten, bra hygien, näringsriktig mat och hälsovård har större chans att överleva, växa upp och utveckla sina fysiska och psykiska färdigheter. Den tysta katastrofen År 2013 dog 6,3 miljoner barn innan de hann fylla fem år. I låginkomstländer dör mer än hälften av dessa barn av infektionssjukdomar som går att förebygga, som lunginflammation, diarré, malaria, mässling, stelkramp och aids. I medelinkomstländer står de vanliga infektionssjukdomarna för runt en tredjedel av dödsfallen och i höginkomstländer bara runt 10 procent (2). Högst barnadödlighet i södra Afrika Den högsta barnadödligheten har länderna i Afrika söder om Sahara där ett av elva barn dör innan de fyller fem. Vad gör UNICEF?

Vilket är världens fattigaste land? | Världskoll Vilket är världens fattigaste land? Fattigdom betyder inte bara att man saknar pengar utan är också en brist på rättigheter, möjligheter och säkerhet. Att vara fattig betyder att inte kunna göra egna val – att inte själv kunna bestämma över hur man ska leva, vad man ska göra, var man ska bo eller vem man ska leva med. Fattigdom kan mätas på olika sätt varav två vanliga sätt är att antingen mäta BNP, det vill säga ett lands totala ekonomiska aktivitet, eller genom att titta på hur mycket pengar varje person lever på om dagen. Eftersom att fattigdom handlar om mer än brist på pengar eller dålig ekonomi kan det vara missvisande att mäta fattigdom genom BNP eller pengar. En kvinna stickar framför sitt hus och bär sin unge på ryggen i Ituri, Demokratiska republiken Kongo, Foto: UN Photo/Martine Perret När man tittar på de resurser som Niger har, bland annat deras uranfyndigheter, skulle man kunna tro att landet är rikt. Jämför Sverige och Demokratiska republiken Kongo här! Se alla artiklar

Photos of Children From Around the World With Their Most Prized Possessions Chiwa – Mchinji, Malawi Shot over a period of 18 months, Italian photographer Gabriele Galimberti‘s project Toy Stories compiles photos of children from around the world with their prized possesions—their toys. Galimberti explores the universality of being a kid amidst the diversity of the countless corners of the world, saying, “at their age, they are pretty all much the same; they just want to play.” But it’s how they play that seemed to differ from country to country. Galimberti found that children in richer countries were more possessive with their toys and that it took time before they allowed him to play with them (which is what he would do pre-shoot before arranging the toys), whereas in poorer countries he found it much easier to quickly interact, even if there were just two or three toys between them. There were similarites too, especially in the functional and protective powers the toys represented for their proud owners. Stella – Montecchio, Italy Pavel – Kiev, Ukraine

Barnarbete i världen – fakta om barnarbete | Världskoll FN:s barnkonvention beskriver barns rättigheter tydligt: till exempel har alla barn rätt till utbildning, lek, vila och fritid samt rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete. Trots det arbetar idag ca 160 miljoner barn i världen – ungefär 10 % av alla barn mellan fyra och 15 år. Barnarbete är vanligast i Asien, Afrika och Latinamerika men förekommer också i andra delar av världen. Fattigdom och olika typer av barnarbete Fattigdom är en vanlig orsak till att många barn under 15 år arbetar. Det finns flera olika typer av barnarbete. I Ryssland och Centralasien arbetar många barn på gatan med att tvätta bilar, putsa skor eller att sälja blommor, tuggummi och tidningar. Konsekvenser av barnarbete Arbetsgivare vinner mycket på att använda barn som arbetskraft. När barn arbetar berövas de sin barndom och sin rätt till utbildning, lek, vila och fritid. Andra konsekvenser av barnarbete kan vara fysiska och psykiska skador. Klicka här för mer om hur barn och unga har det i världen!

Den gröna cykeln Jämställdhet / Genus, Samhälle och politik Tioåriga Wadjda lever i Saudiarabien där mycket är förbjudet för flickor. Att cykla till exempel. Så när hon blir besatt av tanken på att köpa en grön cykel kommer hon att utmana mer än ett tabu. Den gröna cykeln skildrar hur vardagslivet kan te sig för en flicka vars liv styrs av religion, tradition och patriarkala strukturer. Inte minst beskriver den ett feministiskt enkvinnsuppror och är en hyllning till egensinnet, beslutsamheten och drömmen om frihet. Med anledning av filmen och dess handledning har vi även gjort en intervju med Rickard Lagervall, islamolog vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, som berättar mer om det saudiska samhället och kvinnors villkor. Saudiarabien, 2012, Haifaa Al Mansour, 98 min, Filmhandledning utgiven av Svenska Filminstitutet.

Läs hela Barnkonventionen Ett barn är varje människa under 18 år. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Varje barn har rätt att behålla sin identitet. Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt. Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

Barnkonventionen skolmaterial Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Ladda ner materialet direkt nedan eller köp det i unicefbutiken för 100 kronor. Barnkonventionen i en låda Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har vi tagit fram ett material som riktar sig till dig som arbetar i förskolan. Beställ materialet här eller ladda ner materialet direkt nedan. Tio lektioner om barnets rättigheter Med skolmaterialet ”Tio lektioner om barnets rättigheter” vill UNICEF Sverige ge årskurs 3-6 en introduktion till barnkonventionen och presentera barnets rättigheter. Skolmaterial om barns rätt till utbildning Materialet kan laddas ner nedan. Filmer

saudarabiska kvinnors rättigheter Förra helgen trotsade ett 60-tal kvinnor regimen i Saudiarabien och körde bil, trots att det inte är tillåtet. Ett modigt tilltag som uppmärksammades av media världen över. Men från västvärldens politiker var det tyst. Varför ställer vi inte högre krav på kvinnofientliga nationer? Det går inte att ta miste på hur stolt Samia el-Moslimany är. Rent formellt är det förstås inte emot lagen. Ska man tro den kände psykologen och före detta ordföranden för den saudiska högsta domstolen Sheikh Salah al-Luhaydan kan nämligen bilkörning skada de kvinnliga äggstockarna och leda till medicinska skador på nyfödda barn. Den som tycker att det låter absurt ska tänka på att vuxna saudiska kvinnor behöver sin manliga vårdnadshavares signatur (ja, ni läste rätt) för att åka utomlands, börja studera, ta ett jobb, öppna ett bankkonto, eller för att skilja sig. Nu ska det här inte bli en krönika där jag klagar på Saudiarabien, utan snarare en där jag klagar på oss. Byt ut ordet ras mot kön.

Related: