background preloader

Erikabrahamsson

Facebook Twitter

Erik Abrahamsson

Valutapolitik mm

Globalisering. ”Sverige behöver bättre brottsstatistik” Det finns många belägg för invandrades överrepresentation i brott, i förhållande till sin andel av befolkningen, i exempelvis Norge och Sverige.

”Sverige behöver bättre brottsstatistik”

Sarnecki gör det alltför enkelt för sig i sin analys. Tyvärr finns det inte många artiklar eller analyser på detta område, mycket beroende på att Sverige sedan 1994 inte i sin brottsstatistik för någon reguljär statistik över brottslingars nationalitet eller födelseland. Inte heller får Brottsförebyggande Rådet (Brå) längre några uppdrag från regeringen att göra sådana analyser som man gjorde 1996 och 2005 om brottsligheten bland svenskar och invandrare. ”Ökad invandring leder inte till ökat antal brott” Att förklara brottsligheten (och allt annat ont i vårt samhälle) med en ökande invandring är en händelse som ser ut som en tanke när flyktingmottagande och invandring är högst upp på den politiska agendan och så kallade invandringskritiska krafter mobiliserar.

”Ökad invandring leder inte till ökat antal brott”

Som nu eller vid den förra stora invandringsvågen under Balkankrigen. Så låt oss titta lite på logiken i påståendet att invandring orsakar ökad brottslighet i Sverige. Invandrare (och i viss mån även deras barn) är överrepresenterade bland personer som misstänks och lagförs för brott. Överrepresentationen är cirka 2,5 gånger och tycks inte ha förändrats på något dramatiskt sätt sedan 1970-talet trots att karaktären på invandringen har varierat. Invandrarnas överrepresentation i den registrerade brottsligheten kan dock inte utan vidare tolkas som att invandring orsakar en hög brottsnivån. ”Det intressanta är varför vi tolkar siffrorna som vi gör” Sarnecki skriver “Forskningen visar alltså att det som bäst förklarar invandrares överrepresentation i brottslighet är de förhållanden under vilka de lever”.

”Det intressanta är varför vi tolkar siffrorna som vi gör”

Och dessa förhållanden är alltså socioekonomiska bestående av låga inkomster, arbetslöshet, i förekommande fall låg utbildning och ett liv i lågstatusområden i städernas utkanter.

Partier

Syskonbråk som går för långt. – Det ska vara nolltolerans mot syskon som går till fysisk attack och blir våldsamma, säger han.

Syskonbråk som går för långt

En del familjer är lyckligt lottade med syskon som inte bråkar. Men det normala är att syskon kivas och ibland slåss med varandra. Martin Forster betonar att det är viktigt att skilja på vanlig syskonrivalitet och övergrepp. Man har sett i studier att den här typen av våld ofta bagatelliseras. – Det är alltid svårt med gränsdragningen, men när våldet blir systematiskt och pågår under en längre tid, och ett syskon alltid utsätter ett annat syskon och verkligen skadar det syskonet, då är det ett problem, säger Martin Forster.

Samtidigt avfärdas ofta syskonbråk som något normalt. – Man har sett i studier att den här typen av våld ofta bagatelliseras och inte tas på allvar. Det finns ingen statistik i Sverige över hur utbrett syskonvåld är. Andra studier i USA visar att den vanligaste typen av fysiska övergrepp i en familj är mellan syskon och inte mellan vuxna eller mellan förälder och barn. Amerikanska mätningar: Clinton vann mot Trump. 62 procent av tv-tittarna anser att Demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton tog hem den första tv-sända presidentdebatten, enligt nyhetsbolaget CNN:s och opinionsmätningsföretaget ORC:s.

Amerikanska mätningar: Clinton vann mot Trump

Avsändarna poängterar att det finns en risk att mätningen kan vara något partisk till den republikanske rivalen Trumps nackdel. Just CNN hade satt samman en panel, med människor som inte valt sida än i betydelsefulla Florida, och 90 procent tyckte Clinton vann. Frank Luntz, republikans rådgivare och opinionsundersökningsexpert, hade samlat en fokusgrupp där närmare 3 av 4 tycker att Clinton vann. Huffington Post med flera har räknat antal lögner från presidentkandidaterna och sammanställningen visar tills vidare att Trump ljög 16 gånger medan Clinton noterade 0.

Ökat spionage också på Gotland. – Jag kan bekräfta att vi har haft utlandsregistrerade bilar och utländska personer som har kontaktat soldater och ställt frågor om vilka de är, vad de gör, och vilket förband de tillhör, säger Hans Håkansson, chef för hemvärnet, Gotlandsgruppen till SVT Nyheter Öst.

Ökat spionage också på Gotland

Försvarsmaktens ledning vill inte i detalj uttala sig om händelserna på Gotland men säger att man sett ett mönster de senaste åren. – Det vi kan säga är att antalet rapporterade säkerhetsincidenter har ökat de senaste åren. Exempel på det är kontaktförsök, eller individer som rekogniserat kring våra skyddsobjekt och så vidare, säger Jesper Tengroth, pressekreterare vid Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Ökad aktivitet Under tisdagen rapporterade SVT Nyheter om ökad spionverksamhet i norra Sverige. – Varje vecka är det någon säkerhetshändelse som skett av mycket stor eller liten art, chef vid Militärregion nord till SVT.

Också på Gotland har antalet rapporter om sådan här verksamhet ökat. Avvärjd knivattack vid Israels ambassad i Ankara. Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014 - Brå. 2015 Våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan. 2016 12 Kriminella natverk och grupperingar. Trumps stiftelse betalade förlikning. Tidningen har gått igenom stiftelsen Donald J.

Trumps stiftelse betalade förlikning

Trump Foundations juridiska dokument och skatteredovisningar. Stiftelsen finansieras nästan helt av andras pengar, Trump själv har enligt tidningen inte bidragit med några pengar alls till stiftelsen sedan 2009. En av de misstänkta betalningarna är en donation till en välgörenhetsorganisation 2007, en del av en rättslig förlikning med staden Palm Beach i Florida. Trump hade stämt staden sedan han fått 120 000 dollar i böter för att ha uppfört en 24 meter hög flaggstång vid en anläggning, vilket inte var tillåtet. Trumps stiftelse har också gjort transaktioner som ser ut att enbart gynna Trump eller hans affärer, vilket bryter mot reglerna för välgörenhetsorganisationer, uppger tidningen.

Vid ett tillfälle ska organisationen ha betalat 20 000 dollar, 170 000 kronor, för en 1,8 meter hög målning av Trump. Förra veckan meddelade New Yorks åklagarmyndighet att man beslutat att titta på uppgifterna om oegentligheter i stiftelsen.

Samhällsteori

PEARLTREES. Mini Lesson Forest Fires. Ekonomi. Judendom. Partier. Religion. Etik. Internationella realtioner. Migrationsfrågor.