background preloader

Globalisering

Facebook Twitter

Vad är globalisering? · Ekonomihandboken. En global värld.

Vad är globalisering? · Ekonomihandboken

Har den inte alltid varit det? Global betyder ju världsomfattande och det skulle vara mycket märkligt om världen inte omfattade världen. När finans­marknaderna kollapsade 2008 så var det inte i ett land utan i alla länder, ett efter ett. Globaliseringens vinnare och förlorare. Globaliseringens stora vinnare är världens allra rikaste och lejonparten av de 70 procent fattigaste.

Globaliseringens vinnare och förlorare

Förlorare är den fattigare delen av den rikaste fjärdedelen – den globala övre medelklassen. Den globala ojämlikheten minskade under åren 1988-2008, troligen för första gången sedan åtminstone den industriella revolutionen. Den slutsatsen drar Världsbankens ekonom Branko Milanovic i en studie av globala inkomster. ”Under perioden kan vi ha bevittnat den första minskningen av global ojämlikhet mellan världsmedborgare sedan den industriella revolutionen”, skriver han.

Carmen Reinhart: Brexit slår mot globaliseringen. Folkomröstningen i Storbritannien om utträde ur EU har skakat aktiebörser och finansmarknader världen runt.

Carmen Reinhart: Brexit slår mot globaliseringen

Som i tidigare episoder av smittsam finansiell oro drev lämna-rösterna nervösa globala placerare till de vanliga trygga hamnarna. Daniel Gros: Skyll inte på globaliseringen. På båda sidor om Atlanten ökar populismen till höger och vänster.

Daniel Gros: Skyll inte på globaliseringen

Dess främste fanbärare i USA är Donald Trump, troligen Republikanernas blivande presidentkandidat. Ewa Stenberg: Globalisering gör gamla problem nya. Tiggare och föräldralösa barn i svenska städer träffades fram till för några år sedan på i romaner och historieböcker.

Ewa Stenberg: Globalisering gör gamla problem nya

August Strindberg gav en svidande beskrivning av välbärgades allmosor och fattigas utsatthet i Vita bergen i Stockholm i ”Röda rummet”, som kom ut 1879. Sedan gick Sverige från att vara ett av Europas fattigaste länder till att bli en rik välfärdsstat. Fattiga fick rättigheter, tiggeriförbudet avskaffades, barnhemmen lades ned. På andra håll i världen finns den djupa fattigdomen kvar.

Men globaliseringen ger fattiga människor större möjligheter att migrera. Det gör att Sverige åter står inför de vägval man hade för 100–150 år sedan. Regering och opposition har tagits på sängen också när det gäller de drygt 35.000 ensamkommande barn som sökte asyl här under förra året, även om deras situation är annorlunda än tiggarnas.

Det regeringens socialdemokratiska statsråd hittills sagt tyder på att de är på Martin Valfridssons linje. ”Trumps seger ett bakslag för världens fattigaste” Trumps seger i det amerikanska presidentvalet bygger på budskapet att man måste sätta den egna nationens intressen först.

”Trumps seger ett bakslag för världens fattigaste”

Detta är djupt oroande ur ett globalt perspektiv, men det lär också ha negativa ekonomiska konsekvenser för den egna nationens. Sedan andra världskriget har världen präglats av ökande internationellt ekonomiskt utbyte och samarbete, som inneburit ökande frihandel, kapitalrörelser och migration. Perioden har karakteriserats av dramatiska ekonomiska och social framsteg i världen, och fram till det sista decenniet har det funnits ett tämligen brett folkligt stöd för ökad öppenhet och integration. Nu, däremot, finns en motreaktion i USA, England och andra västländer med motstånd mot integration och internationella ekonomiska samarbetsorganisationer. Det finns nu en risk att detta skall underminera den struktur som upprätthållit det globala systemet sedan andra världskriget. ”Trumps seger ett bakslag för världens fattigaste” Trumps seger i det amerikanska presidentvalet bygger på budskapet att man måste sätta den egna nationens intressen först.

”Trumps seger ett bakslag för världens fattigaste”

Detta är djupt oroande ur ett globalt perspektiv, men det lär också ha negativa ekonomiska konsekvenser för den egna nationens. Sedan andra världskriget har världen präglats av ökande internationellt ekonomiskt utbyte och samarbete, som inneburit ökande frihandel, kapitalrörelser och migration. Perioden har karakteriserats av dramatiska ekonomiska och social framsteg i världen, och fram till det sista decenniet har det funnits ett tämligen brett folkligt stöd för ökad öppenhet och integration. Nu, däremot, finns en motreaktion i USA, England och andra västländer med motstånd mot integration och internationella ekonomiska samarbetsorganisationer. Det finns nu en risk att detta skall underminera den struktur som upprätthållit det globala systemet sedan andra världskriget. 36 2 fs. Alla tjänar inte på globaliseringen. Det senaste modeordet i globaliseringsdebatten är "outsourcing".

Alla tjänar inte på globaliseringen

Plötsligt förefaller amerikanerna, som länge var mästare i globalisering, oroliga över globaliseringens negativa effekter på deras ekonomi. Globaliseringens hängivna försvarare är givetvis inte det minsta bekymrade över förlusten av jobb. De betonar att utflyttning minskar kostnaderna - precis som när en teknisk förändring höjer produktiviteten och därmed också vinsten. Det som är bra för vinsten måste vara bra för amerikansk ekonomi. De hävdar att det enligt ekonomins lagar förr eller senare kommer att finnas jobb åt alla som vill ha dem - förutsatt att inte regeringar sätter marknadsmekanismerna ur spel genom att skapa regler om minimilöner och anställningstrygghet eller fackföreningar driver upp lönerna till en orimligt hög nivå.

De som summariskt avfärdar frågan om förlusten av jobb missar ett avgörande faktum: USA:s ekonomi har inte gjort bra ifrån sig. Sakerhetspolitik. Globaliseringens främsta kännetecken är gränslöshet.

sakerhetspolitik

Människor, varor och pengar rör sig idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter än för bara några decennier sedan. Vi blir en allt mer integrerad del av ett globalt ekonomiskt och teknologiskt nätverk. Och allt mer beroende av varandra, vilket de senaste årens finansiella kriser är exempel på. De fick snabbt återverkningar över hela världen. Det har alltid funnits handel mellan länder och samhällen, men aldrig som idag. Samverkande drivkrafter Begreppet globalisering rymmer många olika fenomen, till exempel utbredning av ny informationsteknologi, gränsöverskridande kultur, transnationella företag och ökad handel och rörlighet över gränserna. Liberaliseringen av världshandeln, pådriven av de stora internationella ekonomiska organisationerna, ex. De olika krafterna som driver globaliseringen är i allra högsta grad sammankopplade. Nationalstatens roll Globalisering och säkerhet Globaliseringen syns även i dagens konflikter.