background preloader

Lektionsplanering

Facebook Twitter

Lesson plans. The Wright Family – The Canswedian English Teacher. There are so many homophones and homonyms in the English language am I right (adj/adv/)?

The Wright Family – The Canswedian English Teacher

Write? Rite? Wright? English Grammar PDF MaterialsLäxhjälp och undervisning online. Heta samtal utan korrekta svar - Mia Smith. När det gäller att få eleverna att samtala i klassrummet gäller det att hitta ämnen som får eleverna att engagera sig.

Heta samtal utan korrekta svar - Mia Smith

Nyligen hörde jag Fredrik Sandström föreläsa om svenskundervisning och han berättade då att han utgår från diskrimineringsgrunder när han planerar upp sin undervisning, då det engagerar och väcker känslor. Precis så! Det gäller att ställa frågor som inte kan besvaras med jag och nej, frågor som väcker känslor. Här presenterar jag ett sådant upplägg för en av mina klasser. Klassen arbetar med temat This is Me, om att vara tonåring, att beskriva människor på olika sätt, om vänskap. Nästa lektion ville jag låta eleverna arbeta med de tio begrepp som fanns till texten.

Övningen i sig var bra, men eftersom texten var något svår för gruppen ville jag ge dem chansen att fördjupa sig ordentligt i begreppen. X means that…. När eleverna gjort detta gruppvis fick tio elever upprepa en av sina förklaringar inför kamraterna. Yes, I agree.No, I disagree, because…. Free Online English Lessons and Exercises. Free Printable Printable Montessori Learning Materials for Montessori Learning at Home & School.

Main Navigation Free Printable Montessori Materials Please save these free Montessori files to your computer, open in Adobe Reader, and then print (or else the font may not display correctly). 1.

Free Printable Printable Montessori Learning Materials for Montessori Learning at Home & School

Please do not upload any of our files (free or otherwise) to a file sharing center or your own website. Instead, please direct others to this page for their free copy. 2. 3. For over 2000 affordable printable Montessori materials visit our online store. For over 2000 affordable printable Montessori materials visit our online store. Content copyright 2016. Grammar in the News. Columbus Day – WebEnglish.se. Background What is Indigenous Peoples’ Day and why should it replace Columbus Day?

Columbus Day – WebEnglish.se

This article raises awareness of the point of view of the indigenous peoples, whose lives, traditions and fortunes were crossed by the White Man. Warm-up. Struktur: Karusellen – Kooperativt Lärande. I denna struktur kan du använda dig av varierade uppgifter och beroende på uppgiftens karaktär kan det vara samma uppgift på varje bord – så att grupperna hela tiden tar hjälp av vad de andra grupperna skrivit för att utveckla sitt tänkande för varje steg – eller olika uppgifter där de bygger vidare på vad förra gruppen skrev. Primary History Teaching Resources and Printables. Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande. I skolan möter eleverna hela tiden texter att bearbeta och ta in.

Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande

Vi som lärare försöker ofta variera textbearbetningen för att hjälpa eleverna att ta in kunskaperna på bästa sätt. Med strukturen Lyssna och skriv får eleverna träna på att ta till sig innehållet i en text på ett djupare plan då de inte bara lyssnar på texten utan även processar den. Strukturen går att använda med olika sorters texter i olika ämnen. Dela in en text i 3-4 delar med 3-5 nyckelmeningar i varje avsnitt. Dela in eleverna i grupper om 3-4. Läraren läser del 1 av texten högt för hela klassen. Repetera fas 1-4 med de resterande textdelarna tills alla är lästa.

Peek of the week. I encounter students on a weekly basis who say "I hate reading" or "I just can't focus on a book" ...times are changing - a great deal - and it's a fact that teenagers are becoming more digitally literate, but unfortunately more BOOK illiterate.

Peek of the week

I find this to be a necessary part of our digital evolution, however I also see it as a tragic part of a lost era where kids today are finding it hard to focus on a book, or anything else, for a longer period of time. I still remember the books that I read as a nerdy teenager, the books that became a part of my daily life, the books that still linger with me because I was sucked into them and could never leave them, books that haunted me, books that taught me a valuable lesson or two, books that made me realize that there was a different, mesmerizing, world outside of my own room, books that I need to recommend to anyone reading this.

Peek of the week 18 takes a look at GREAT books: Lord of the flies by William Golding. By Kieran Donaghy. Planning Page – WebEnglish.se. WebEnglish.se hopes to make every teacher’s life easier by presenting term plan examples and templates to use together with your students and/or colleagues to plan an enjoyable school year.

Planning Page – WebEnglish.se

Ämnesutvecklarna i Filipstad: Workshop: webbsidor till engelskundervisningen. Tisdag den 30 oktober ska lärarna i Filipstads Kommun som undervisar i engelska få möjlighet att forska i webbsidor som man kan använda i engelskundervisningen.

Ämnesutvecklarna i Filipstad: Workshop: webbsidor till engelskundervisningen

Här nedanför har jag listat webbsidor som man kan använda till den engelskundervisningen. Allt material är gratis. För att få tillgång till allt, behöver man ibland skapa ett konto. en hemsida från det brittiska konsulatet och BBC för lärare med lektionsplaneringar och tips på hur man kan utveckla sin undervisning i engelska. Allt är på det engelska språket. ”flashcards”, “nursery rhymes”, “minibooks”, “stories”. en webbsida med många traditionella sånger och julsånger som man kan lyssna till via datorn med tillhörande text som man kan skriva ut. Delarna “It´s fun to read” och “I´m reading” har bra småböcker där man kan samtidigt lyssna på orden eller korta meningar när man läser. en webbsida med fina "flashcards" (bilder med ordet på engelska) och sagor. Egentligen en webbsida för elever med engelska som modersmål. //Ann. 30-day-challenge – extramural engelska i fokus. Extramural engelska, den engelska eleverna sysslar med utanför klassrummets väggar, är en faktor vi måste ta i beaktande som engelsklärare idag.

30-day-challenge – extramural engelska i fokus

Engelsk temabank - Ninas Språkrum. 50 Beginning Of The School Year Procedures For A Stress-Free Classroom - 50 Beginning Of The School Year Procedures For A Stress-Free Classroom by TeachThought Staff Procedures can make a significant difference the learning of your students.

50 Beginning Of The School Year Procedures For A Stress-Free Classroom -

Organization can lead to student engagement, and student engagement can lead to, of course, learning. 7 Great Activities for the First Day of School. New Year Resolutions Involve students in the creation of a set of classroom new year resolutions to guide you through the coming months. Work together to brainstorm resolutions, and write them on a sheet of chart paper. If necessary, reword them in a positive manner (such as "walk" rather than "don't run"). These may be resolutions for behavioral expectations (take turns) or class goals (learn our times tables). Anglo-Saxon - The History of English (1/10) TED. Beginner Level, Year 1-3. Back to School Thinking... - Teaching Heart Blog Teaching Heart Blog. Tools for Educators - Word Bank Worksheet Maker.

Lesson plans. Kursplaner i A3-format. 30-day-challenge. 200 Free Kids Educational Resources: Lessons, Apps, Books, Websites... Advertisement This collection provides a list of free educational resources for K-12 students (kindergarten through high school students) and their parents and teachers. It features free video lessons/tutorials; free mobile apps; free audiobooks, ebooks and textbooks; quality YouTube channels; free foreign language lessons; test prep materials; and free web resources in academic subjects like literature, history, science and computing.

This newly-released list is a work in progress. Please tell us if we’re missing something good. Lesson plans, printables and other resourses.