background preloader

Didaktik

Facebook Twitter

Struktur: Karusellen – Kooperativt Lärande. I denna struktur kan du använda dig av varierade uppgifter och beroende på uppgiftens karaktär kan det vara samma uppgift på varje bord – så att grupperna hela tiden tar hjälp av vad de andra grupperna skrivit för att utveckla sitt tänkande för varje steg – eller olika uppgifter där de bygger vidare på vad förra gruppen skrev. Välj en uppgift där det finns många svarsalternativ: Skriv talet 100 på olika sätt, skriv så många ord ni kan i en given ordklass, skriv ner så mycket ni kan om en person/plats/händelse. Karusellen kan användas både för att aktivera elevernas förförståelse, för att fördjupa förståelse, för att sammanfatta och repetera kunskapsområden eller för att få inspiration till nya lösningar.

Inom det Kooperativa Lärandet kallas övningen Brainstorm Carousel. I boken Lyft språket Lyft tänkandet av Pauline Gibbons kallas denna övning Progressiv Brainstorming. Grundstruktur Skapa minst 3 bord som har frågor eller arbetsuppgifter på sig kring ett tema. Variant 2 Roller I "Allmänt" Six ‘useless’ things foreign language teachers do. Recasts Recasts are the most frequent form of feedback that teachers give students in the course of oral interactions.

Six ‘useless’ things foreign language teachers do

They consists of utterances by the teacher that repeat the student’s erroneous utterance but ‘fix’ the mistake(s) without changing the meaning in any way. Example: Student: hier j’ai allé au cinéma Teacher: je suis allé au cinéma Recasts, according to research (e.g. As several studies have clearly shown, recasts do not really ‘work’ as they are not noticed most of the time. The main reason why recasts do not work is that when the learners’ Working Memory is interrupted in the middle of speech production by the correction, it will not rehearse that correction for the time necessary to commit it to long-term memory -because it will be concentrating on resuming the interrupted conversation flow. In view of the little surrender value of recasts in terms of acquisition, interrupting the students to correct them whilst they are talking may do more harm than good.

Like this: Pausr%C3%B6relsekort2. Nya lösningar väcker läslusten. Framför sig har de varsitt exemplar av Gun-Britt Sundströms novell Början, eleverna i ettan på Bygg- och anläggningsprogrammet på Wendesgymnasiet i Kristianstad.

Nya lösningar väcker läslusten

Den handlar om den lilla pojken Noa som växer upp och mobbas genom skolåren. Svenskläraren Jenny Edvardsson läste den högt under en lektion häromdagen, hon vet att hon inte kan räkna med att det blir gjort om hon ger det som hemuppgift. Nu är tanken att eleverna ska ha boksamtal om texten. Fast de första spontana kommentarerna, när Jenny Edvardsson frågar rätt ut vad eleverna tyckte om boken, är: – Tråkig. – Töntig. – Dålig så in i helvete. – Jag fattar ingenting.

Framför de keps- och kapuschongförsedda tonåringarna står en entusiastisk, litteraturälskande svensklärare och viftar med Gun-Britt Sundströms novell. Men först en liten bakgrund. . – Jag gillar utmaningar. Därför nöjer sig inte Jenny Edvardsson med de där första kommentarerna om hur himla dålig och töntig novellen var. Någon annan minns att Noa var bra på bilmärken. What If Everything You Knew About Disciplining Kids Was Wrong? Stödstrukturer för perspektiv och resonemang i engelska. Här kommer några strukturer för att utveckla språket i tal och skrift och få ett djupare perspektiv och resonemang i innehållet.

Stödstrukturer för perspektiv och resonemang i engelska

De kan användas när eleverna ska uttrycka sig om åsikter och upplevelser. Strukturerna kan också användas som strategier för att se hur en åsikt kan förtydligas och utvecklas. Kommunikationen kan varieras och breddas om man synliggör hur man kan göra det. Arbetar man återkommande med dessa i skrivandet och talandet kommer metakognitionen att utvecklas och man får en möjlighet att vidga sin kommunikation. Idén kommer från textkopplingarna och att utveckla ditt resonemang som jag har gjort tidigare samt som en repetition inför de nationella provens muntliga del.

I svenskan finns kunskapskravet resonemang men inte i engelskan men däremot så står det i det centrala innehållet att det ovan ska utvecklas och ligga till grund för undervisningen. 52be00da-b92a-48de-98d6-e0f6cd1b75c0.