background preloader

Distanční výuka |Remote Distance Teaching

Facebook Twitter

COVID-19 & Children : Rapid Research Response. Matematika. InovatIvní výukové aktIvIty pro rozvoj dovedností pro 21. století. Objevitelé: inspirace. Zdroje a služby knihoven. Online. Úniková hra v MS Teams. Články. Courses. Distanční vzdělávání pro učitele (Michal Černý, Dagmar Chytková, Pavlína Mazáčová, Gabriela Šimková) Porovnání komunikačních platforem - Google Sheets. Open and distance learning: trends, policy and strategy considerations - UNESCO Biblioteca Digital. Distance learning with Microsoft Teams for education. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - Představujeme Bezpečnostní standard pro videokonference. Nejen kvůli nedávné karanténě, ale i kvůli čím dál větší oblibě práce z domova spojili síly experti z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) a vytvořili Bezpečnostní standard pro videokonference.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - Představujeme Bezpečnostní standard pro videokonference

Dokument nabízí velké množství rad, doporučení a příkladů, jak zabezpečit videokonferenční hovory. Dokument je využitelný nejen pro instituce státní správy či samosprávy, ale i pro soukromé firmy či neziskové organizace, které chtějí mít nastavené bezpečné prostředí pro komunikaci se svými zaměstnanci, spolupracovníky či partnery. „Krize spojená s pandemií koronaviru ukázala a ještě více posílila naši závislost na komunikačních technologiích. Zaměstnanci firem i úřadů se ze dne na den museli přesunout na home office, což nebývalým způsobem vyzdvihlo důležitost bezpečné komunikace, kterou je obtížné narušit nebo odposlechnout.

Videokonference bezpečně. Webový portál k výuce na dálku MŠMT. Doporučení pro zajištění výuky distanční formou v době omezení činnosti vysokých škol Omezení prezenční výuky na vysokých školách dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 201 představuje významnou výzvu pro zajištění vzdělávací činnosti vysokých škol.

Webový portál k výuce na dálku MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto vysokým školám doporučuje v maximální možné míře využít nástrojů distančního vzdělávání. Tento článek shrnuje relevantní materiály, odkazy a doporučení pro zajištění výuky v distanční formě a je vytvořen zejména na základě podkladů poskytnutých samotnými vysokými školami. Ke spolupráci na dalším rozšiřování tohoto přehledu jsou zváni jak zástupci pracovišť vysokých škol zajišťujících podporu distanční výuky, tak samotní akademičtí pracovníci a další odborníci. Děkujeme všem, kdo se podělí o další zkušenosti a doporučení a vloží je do otevřeného dokumentu, na základě kterého bude obsah článku dále aktualizován.

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, MŠMT ČR. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ byla dne 19. 10. 2020 schválena Vládou ČR.

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, MŠMT ČR

S2030+ ke stažení Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ Úkolem Strategie 2030+ je jasně stanovit směr rozvoje školství a priority investic na dalších deset let. Cílem je modernizovat vzdělávací systém Česka v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, připravit ho na nové výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají. Strategie 2030+ má dva hlavní strategické cíle. Český učitel ve světě technologií. Co dál s online výukou a digitálními nástroji z pohledu učitele.

Všichni jsme nedávno prošli mimořádnou situací a skokově zavedli online výuku.

Co dál s online výukou a digitálními nástroji z pohledu učitele

Zatímco někteří teprve registrovali první učitelské účty v G Suite, my už se dívali do budoucnosti. Pojďte se zamyslet nad tím, co ze vzdálené výuky můžeme používat i v běžném v životě školy a hlavně – co dál s online výukou. Tentokrát z pohledu učitele. S podporou Grow With Google vznikla série krátkých videonávodů. Inspiraci v nich našli správci ICT, ředitelé, učitelé, studenti i rodiče. Podpořili jsme stovky učitelů a zavedli služby Google a kompletní G Suite pro vzdělávání na mnoha školách.

Tři týdny debaty Shodli jsme se, že online výuka a obecně digitální technologie by měly pokračovat i v běžném provozu školy. Následující video a text je výsledkem dlouhodobé debaty a komunitní práce Google User Group a Google Edu Group Brno. Práce na celém projektu trvala tři týdny. 2 hodiny natáčení Tři týdny debaty jsme koncentrovali do krátkého scénáře, ze kterého vznikla série čtyř 5minutových videí. Collection of Remote Learning Resources and Activities. 42 Distance Learning and Inspiring Resources for Educators. Asynchronous, Remote, & Flipped Classroom E-Book – Google Drive.

Dokáže koronavirus zavést technologie do výuky skokem? Jak už to tak bývá, „všechno zlé je k něčemu dobré“.

Dokáže koronavirus zavést technologie do výuky skokem?

Množí se zprávy o tom, jak školy zavřené díky epidemii houfně zavádějí místo prezenční výuky výuku distanční. Zatím se dlouhodobé zavírání odehrává hlavně v Asii – v Číně, Jižní Koreji, Japonsku, Singapuru, Vietnamu, … [1]. Je ale zřejmé, že se to asi bude v blízké budoucnosti týkat i nás. Detaily jsou docela zajímavé.

Přechod na online výuku je věc dost komplikovaná, a má-li se navíc uskutečnit skokem, vyžaduje mimořádné nasazení ze strany učitelů. Výhodu mají ty firmy, které již mají s online výukou zkušenosti a disponují dostatečnou nabídkou vhodných digitálních materiálů či celých kurzů (např. americká K12). Spomocník se personalizací výuky zabývá již dlouho. Mnoho škol se o pedagogicky hodnotný přechod na online výuku vyvolaný koronavirem pokouší i přesto, že na placenou podporu nemají finance. Typickým příkladem může být čínská Dalian American International School.

Závěr je možná dosti nepříjemný: Free Science Resources for Labs. Teaching in the context of COVID-19. Mr. Vacca's Distance Learning Tutorial Toolkit 2020. Principy a cíle otevřeného vzdělávání. Když se řekne „otevřené vzdělávání“, většině lidí se zřejmě vybaví vzdělávání, které mezi přístup k němu a tím, kdo by ho chtěl konzumovat, neklade žádné zbytečné překážky.

Principy a cíle otevřeného vzdělávání

Jde o vzdělávání, kterého se může účastnit každý, kdo chce. V českém prostředí k tomu přibývá ještě jedna silná složka – totiž společné vzdělávání, tedy takové vzdělávání, které je silně inkluzivní. Obojí může mít – a v politickém diskurzu skutečně také má – své významné kritiky. Vzdělávání je přece určené jen těm „vzdělavatelným“, potřebujeme jasnou a efektivní segregaci dobých od slabých (aniž bychom ovšem přesně věděli, co to znamená), je třeba držet určitou kvalitu (opět nijak nedefinovanou) atp.

Nejde o diskusi novou – například ve Spojených státech je problematika afirmativních akcí (v češtině se častěji užívá pojmu pozitivní diskriminace) na úrovni univerzit silně diskutována již od konce šedesátých let minulého století. MS Teams. Best Practices: Online Pedagogy. Distanční vzdělávání v době koronaviru. Doporučení pro zajištění výuky distanční formou v době omezení činnosti vysokých škol, MŠMT ČR. Článek se od 24. 3. 2020 neaktualizuje!

Doporučení pro zajištění výuky distanční formou v době omezení činnosti vysokých škol, MŠMT ČR

Aktuální soubor doporučení pro zajištění výuky distanční formou v době omezení činnosti vysokých škol​ najdete na webu Omezení prezenční výuky na vysokých školách dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 201 představuje významnou výzvu pro zajištění vzdělávací činnosti vysokých škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto vysokým školám doporučuje v maximální možné míře využít nástrojů distančního vzdělávání. Tento článek shrnuje relevantní materiály, odkazy a doporučení pro zajištění výuky v distanční formě a je vytvořen zejména na základě podkladů poskytnutých samotnými vysokými školami. Ke spolupráci na dalším rozšiřování tohoto přehledu jsou zváni jak zástupci pracovišť vysokých škol zajišťujících podporu distanční výuky, tak samotní akademičtí pracovníci a další odborníci.

Výuka online na ZŠ a SŠ

Pro zajištění online výuky využijte podporu oddělení CŽV. Vzhledem k dočasnému omezení kontaktní výuky na ZČU mohou vyučující využít nástroje a systémy pro on-line výuku včetně technické a metodické podpory oddělení celoživotního a distančního vzdělávání.

Pro zajištění online výuky využijte podporu oddělení CŽV

Obecná doporučení pro on-line vzdělávání v době epidemie – infografika (zpracovaná CŽV) Zajištění asynchronní online výuky: Při zajištění asynchronní výuky se učitel a student připojují do online systému flexibilně v časech, které jim jednotlivě vyhovují. Učitel zpravidla připraví texty či odkazy na primární zdroje, zadání úkolů pro jednotlivce či skupiny studentů, otevře odborně či organizačně zaměřená diskusní fóra atd. Výhodou speciálních systémů pro řízenou výuku online (např. Na Západočeské univerzitě v Plzni je k dispozici na univerzitní úrovni LMS Moodle. Pokud si potřebujete oživit způsob autorské práce v LMS Moodle nebo s on-line výukou zcela začínáte, je k dispozici on-line kurz Autorská práce v LMS Moodle.

Google Classroom (virtuální třída) – návod (Aktualizace 18. 3. 2020) 30+ digital escape rooms (plus a step by step guide for creating your own) - Ditch That Textbook. Escape rooms are a fun adventure where you solve puzzles to escape from the room in a short amount of time.

30+ digital escape rooms (plus a step by step guide for creating your own) - Ditch That Textbook

I love creating physical escape rooms in my classroom. They are fun and they get the students up and moving in the classroom. However, there are a few drawbacks to physical escape rooms. I have large classes, so usually I need two sets running at the same time. Even with two escape room sets, not everyone will solve every clue. Teaching, Tech and Twitter: eLearning Choice Boards: A step-by-step guide to creating resources you can use tomorrow!

With the VERY sudden need for eLearning resources teachers and parents can become easily overwhelmed.

Teaching, Tech and Twitter: eLearning Choice Boards: A step-by-step guide to creating resources you can use tomorrow!

As a technology teacher on special assignment and a parent of a second-grader (who is now at home for the next month), I can definitely relate. I know we all want to create meaningful online lessons and activities for our students, however, just like in the classroom we need some ready to use materials to fill in the gaps as we create. Choice boards are an excellent option for teachers during those first days of eLearning when we are getting our bearings or for parents who want extra options at home. 50 elearning activities, templates and tutorials - Ditch That Textbook. Elearning - Ditch That Textbook. Schools all over the world are closing their doors due to health concerns. So many of them are turning to eLearning, distance learning, remote learning. Trying to make sense of it? Trying to just keep your head above water?

We've got you covered. Coronavirus Information for Higher Ed. Skip to main content Alert Top Message Due to concerns about COVID-19, the AAUP office has transitioned to telework. Please contact staff by email. Resources for Institutes of Higher Education. Tools, Publications & Resources. Quick Start Guide to Remote Teaching. Understanding that the evolving nature of the COVID-19 situation may disrupt current teaching plans and many faculty members may need to pivot from their on-campus or blended courses to online or remote delivery methods, the Office of eLearning (OeL) is providing immediate training and resources to help faculty and students transition to these amended delivery modes.

We encourage faculty across the system to become familiar with tools and tips that can support teaching and communications online, in the event that it becomes necessary. The Office of eLearning has collected resources and information for faculty, students and staff across all four universities: KeepLearning.umsystem.edu Access guides and tips for quickly converting courses as well as webinar and training information. TeachingTools.umsystem.edu. Teaching Effectively During Times of Disruption. COVID-19.