background preloader

Batxillerat i 4t d'ESO

Facebook Twitter

Geografia. El bloc de 2n de batxillerat. Font: Geografia.

Geografia. El bloc de 2n de batxillerat

Batxillerat. Ed. Vicens Vives L’ONU està formada per tots els països que accepten els principis establerts en la Carta de les Nacions Unides (1941) i que es manifesten disposats a col·laborar en la seva organització i en el seu finançament. Història 4t d'ESO. BLOG DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. Retos en la Red. Memoria de España - RTVE.es. Eduard Vives Toro – Història, Història de l'art, Geografia, Ciències Socials.

DEMO E-DUCATIVA CATEDU. DEMO E-DUCATIVA CATEDU. Història 2. Selecat - Examens de Selectivitat de totes les materies anys 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018. Btx treball recerca. Selectividad Historia. Cathalaunia. Academia.edu - Share research. Recursos ccss batx. Bloc funcionant amb el WordPress. L’assignatura HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA s’avalua de manera CONTÍNUA.

Bloc funcionant amb el WordPress

Això significa que la nota de la 1a Avaluació és el resultat de tots els tests, els exàmens i treballs, més la valoració del comportament a les classes, des de l’inici de curs fins la data de la 1a. avaluació. Així mateix, la nota de la 2a Avaluació també és el resultat de tots els tests i tots els exàmens, etc. de TOT EL CURS, des del primer dia de setembre fins la data de la 2a avaluació. Igualment, la nota de la 3a Avaluació és la nota Final i és el resultat de TOTA LA FEINA DE TOT EL CURS, de setembre a maig.

Per a cada avaluació, la nota de l’examen trimestral pesa un 40%, l’altre 40% és la mitjana dels tests i exàmens anteriors, i un 20% és la mitjana dels exercicis i notes de comportament a classe. Exàmens trimestrals Els tres exàmens trimestrals es confeccionen exactament igual que les proves de la selectivitat (PAU), són exàmens de la selectivitat de cursos anteriors. Tests 5 respostes correctes: 10 Els treballs. Hispania. Asignaturas. Claseshistoria. Espacio dirigido al estudiante de Bachillerato y Secundaria. StoryMap. Combina mapes i contingut per explicar coses. - BETA PORTAL ICGC. Els mapes permeten visualitzar i comprendre fets que passen sobre el territori.

StoryMap. Combina mapes i contingut per explicar coses. - BETA PORTAL ICGC

Comuniquen informacions tan de caire físic com socioeconòmic. Una de les missions d'aquest Institut és facilitar-vos la realització i publicació dels vostres mapes, on es combinen els nostres mapes de base amb la vostra informació. L'eina Instamaps n'és un bon exemple. Amb tot, més enllà del mapa, podem generar discursos més rics que expliquin fets, fenòmens i històries complexes. Avui us presentem la nostra eina d'StoryMap que us permet combinar diferents mapes amb text, fotografies, vídeos, etc. i explicar, per exemple, la història d'un país, una notícia, comparar diferents fenòmens físics o evidenciar els desequilibris territorials d'una determinada variable socioeconòmica.

El treball escrit - Treball de Recerca. 1.- Aspectes formals Modalitats de presentació: El treball haurà de presentar-se mecanografiat en paper i en suport digital. · Presentació en suport digital.

El treball escrit - Treball de Recerca

S’haurà de lliurar al tutor un CD amb el treball en un arxiu PDF. El disc haurà d’anar identificat amb el nom i cognoms de l’alumne, el curs i el títol del treball. Alhora, el disc s’haurà de presentar en una capsa de plàstic, a la qual també s’haurà d’incorporar la identificació de les dades del treball. El treball s’haurà d’imprimir per ambdós costats dels fulls de mida DIN A4 i en blanc i negre, sempre que sigui possible.

Caldrà presentar l’original i una còpia. . · El text es presentarà justificat.· S’utilitzarà, preferiblement, el tipus de lletra “Times New Roman” 12 , “Arial” 11, “Verdana”11 o similars. 2.- Estructura. DidDoc. Barcelona menestral, 1854-1936 by Barcelona llibres. CESIRE CERES. GRECOL és un projecte de cooperació i innovació de bones pràctiques.

CESIRE CERES

El projecte coordinat per l’IOC, durant el període 2014-2017, ha elaborat material didàctic i activitats d’aprenentatge sobre ciutadania europea en format OER Open Educational Resources. El material està organitzat en 5 mòduls que es poden utilitzar de forma conjunta o individual abastant els següents temes: Identitat Europea, Institucions Europees i les seves funcions, Mobilitat Europea: treballar, estudiar i viure a Europa,Diversitat Cultural: treballar en un ambient multicultural iac Projecte Final: Proposta de casos. GRECOL es pot consultar i utilitzar en 8 llengües diferents. Els materials s’han creat seguint la proposta de Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA),Universal Disseny for Learning,(UDL) del Center for Applied Special Technology (CAST) web del projecte: Ciències Socials. Geografia, Història i Història de l'Art. Vmvitutia:historia_2n_batxillerat - Espai Web Cooperatiu IES CAN PUIG. Només coneixent el passat sereu capaços d'entendre el present i d'avançar-vos al futur.

vmvitutia:historia_2n_batxillerat - Espai Web Cooperatiu IES CAN PUIG

Ja sabeu que em podreu trobar a vvitutia@xtec.cat “El poder se tiene mientras se ejerce, y su única legitimidad es la entrega total al servicio de los demás”, Adolfo Suárez (1932-2014), primer president espanyol en democràcia. Abans de començar el curs cal saber… Continguts nuclears que l'alumne/a haurà d'assolir per superar la matèria Les arrels històriques (de la Prehistòria al 1808) Audiovisual: La crisi de l´Antic Règim Història de Catalunya 1 amb el Dragui: de la Prehistòria als romans (segle III) Història de Catalunya 2 amb el Dragui: Inicis de l´Edat Mitjana i naixement de Catalunya (segles IV-X) Index General classes virtuals d'Història de la professora Caty González. PRIMER DE BATXILLERAT (Hª de Món Contemporani)

Index General classes virtuals d'Història de la professora Caty González