background preloader

Unga på nätet

Facebook Twitter

Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare - Barn, unga och medier. När Ungar & medier genomfördes för första gången 2005 användes begreppet högkonsument som ett analytiskt verktyg för att illustrera olika användargruppers medievanor.

Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare - Barn, unga och medier

Begreppet beskriver dem som använder en viss medieform mer än tre timmar en vanlig dag. Sedan dess har andelen högkonsumenter mer än fördubblats. Nedbrutet på årskullar och kön kan andelen högkonsumenter bli ännu större, t.ex. använder 76 % av 15-åriga flickor mobiltelefonen mer än tre timmar/dag och 79 % av 18-åriga pojkar använder internet mer än tre timmar/dag. Gårdagens högkonsumenter är med andra ord i många avseenden dagens genomsnittsanvändare. — Så sent som 2010 använde 4 % av barn mellan 9 och 12 år mobilen mer än tre timmar om dagen. Undersökningen, som upprepas vartannat år och nu genomförts för sjunde gången sedan 2005, omfattar ett representativt urval av barn och unga 0-18 år. Föräldrars bakgrund och utbildning viktiga för barns medievanor. Undersökningen visar också att föräldrars attityder till och regler för barnens medieanvändning varierar både beroende på utbildning och svensk eller utländsk härkomst.

Föräldrars bakgrund och utbildning viktiga för barns medievanor

Den demografiska bakgrundens betydelse varierar starkt beroende på barnens ålder. Därför är analysen indelad i tre åldersgrupper: 5–8 år, 9–12 år samt 13–16 år. – Lite förenklat kan man säga att familjens ekonomi är den faktor som mest påverkar om barnen över huvud taget använder ett medium. Om du inte har en mobil, är det svårt att använda en. Hur man använder medier är istället huvudsakligen relaterat till föräldrarnas utbildning: barn till lågutbildade använder medier längre tid än andra, säger Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd. – Vi har anat att dessa skillnader finns, men nu har vi belägg för våra misstankar, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd. Några axplock ur undersökningen och den demografiska analysen: Teens, Technology and Friendships.

Video games, social media and mobile phones play an integral role in how teens meet and interact with friends This report explores the new contours of friendship in the digital age.

Teens, Technology and Friendships

En årlig studie av svenska folkets internetvanor. Vi tjejer vill också se maffiga och coola ut. Detta är en debattartikel.

Vi tjejer vill också se maffiga och coola ut

Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. Julia Essell, 14: Jämställdhet är viktig – även i dataspelsvärlden Halvnakna kvinnor, miljontals spelare. Vill du som kvinna spela ett onlinespel där din karaktär inte behöver gå runt halvnaken? Vill du inte att din pojkvän ska glo på kvinnokroppar varje gång han loggar in på datorn? Jag är en 14-årig tjej som tillbringar all min fritid framför datorn. Frågan är hur vi ska åstadkomma detta när spel på spel släpps utan någon som helst förändring. Vi kämpar för jämställdheten i vad vi kallar det verkliga livet, men en ungdom i dag spelar tillräckligt mycket för att ta åt sig av spelen.

Jag som tjej kallas en ”kvinnlig gamer”, som man tydligen benämns när man råkar ha en vagina. ”I dataspelen är det lika illa. ”World of Warcraft” och ”Rift” är mer en utgåva av Victorias secret än datorspel. ”GTA V” har bara män i huvudrollen”, skriver han. Räkna-med-de-ungas-röster_DIUrapport4. Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. En skolas organisation och kultur samt de samarbetsformer som utvecklas mellan barn, elever, lärare och annan personal kan understödja, eller motverka, att elever diskrimineras, trakasseras eller kränks.

Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar

Utöver fokus på kränkningsproblematiken behöver arbetet vidgas. Både systematiskt kvalitetsarbete i hela skolans verksamhet och främjande likabehandlingsarbete som en del av ett brett värdegrundsarbete är betydelsefullt. Väl förankrade rutiner för att åtgärda fall av kränkningar är en del av det. Här presenteras åtta fördjupade studier som avser att besvara olika frågor som Utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket 2011) gav upphov till. Antologin inleds med Skolverkets iakttagelser och kommentar samt ett för studierna gemensamt kapitel Bakgrund och metod. Varje studie ger en fördjupad förståelse inom sitt område och kan läsas oberoende av varandra. Här kan du ladda ned och skriva ut varje kapitel.

Skolverkets iakttagelser och kommentar Bakgrund och metod Bakgrund och metod (63 kB) Teach Kids To Be Their Own Internet Filters. ” credit=”flickingerbrad/Flickr It’s becoming less and less effective to block students from websites.

Teach Kids To Be Their Own Internet Filters

When Los Angeles Unified rolled out its one-to-one iPad program, administrators expected to be able to control how students used them both in school and at home. But, not surprisingly, kids are resourceful and students quickly found ways around the security, prompting the district to require students to turn over the devices. Students live in an information-saturated world. Rather than shielding them from the digital world, many agree the most effective way to keep them safe and using the internet responsibly as a learning tool is to teach them how to be their own filters. “If we are not teaching the kids to use the web as a vehicle for enhancing learning and teaching them to be the filter, that’s a dereliction of duty.”

A key to making sure good practices stick is to teach research skills when kids need them. [RELATED READING: Building Good Search Skills: What Students Need to Know] The Digital Lives of Teens: Mobile is Now. Intheirownwords020213. EU Kids Online - EU Kids Online - Research - Department of Media and Communications. Friends nätrapport.