background preloader

Läxor

Facebook Twitter

Adam Simpson - Homework: Should we give it or not? Homework… should we or shouldn’t we?

Adam Simpson - Homework: Should we give it or not?

What are the benefits and what are the drawbacks? Are we really helping our learners develop their language skills or are we merely complicating their lives? Here are my favourite four arguments for and against giving learners homework: The case for #1: Class time isn’t enough and learners need extra practice Homework should, above all else, serve to review and build upon what has been learned in class, or to offer further practice of something that was new and particularly tricky. Research Trends: Why Homework Should Be Balanced. Homework: effective learning tool or waste of time?

Research Trends: Why Homework Should Be Balanced

Since the average high school student spends almost seven hours each week doing homework, it's surprising that there's no clear answer. Homework is generally recognized as an effective way to reinforce what students learn in class, but claims that it may cause more harm than good, especially for younger students, are common. Here's what the research says: In general, homework has substantial benefits at the high school level, with decreased benefits for middle school students and little benefit for elementary students (Cooper, 1989; Cooper et al., 2006).

While assigning homework may have academic benefits, it can also cut into important personal and family time (Cooper et al., 2006). Stor brist på kunskap om läxor. Det finns många åsikter om läxor – men vad säger forskningen egentligen?

Stor brist på kunskap om läxor

Tre experter reder ut forskningsläget. Man kan säga två saker om forskningen om läxor: 1. Den existerar knappt. 2. ”Mina barn ska inte ha läxor” En dag tröttnade Stefan Wennberg på att hans barn fick meningslösa läxor.

”Mina barn ska inte ha läxor”

Då anmälde han deras skola till skolinspektionen.– Jag har meddelat lärarna att mina två barn inte ska ha några läxor i fortsättningen. Hittills har det gått bra. Barnen klarar studierna bra. Stefan är lärare och undervisar i en förskole­klass. Under ett år levde han och hans fru isär och hade barnen varannan vecka. Recept på en god läxa. Läxor är en ständig källa till debatt, senast när kommunpolitiker i Hallstahammar ville göra skolan läxfri.

Recept på en god läxa

Det fick dåvarande utbildningsminister Jan Björklund att hota om lagstiftning till läxornas försvar. I skollag och styrdokument står det ingenting om läxor och inte heller inom lärarkåren finns någon enighet när det gäller läxans vara eller icke vara. Ett vanligt argument mot läxor är risken att de försämrar likvärdigheten. Barn med välutbildade föräldrar kan helt enkelt räkna med mer hjälp. Nu har Skolverket tagit fram stödmaterialet ”Läxor i praktiken” för att bringa lite ordning. Helena Kvarnsell, lärare i matematik och NO i årskurs 7–9 på Björknässkolan i Nacka, tar läxdebatten med ro.

Läxor och läxhjälp. För att läxan ska bli ett stöd för elevernas lärande är det viktigt att läxor, när de används, hänger ihop med undervisningen, förbereds, förklaras och följs upp i undervisningen på ett bra sätt.

Läxor och läxhjälp

Genom att tänka igenom hur läxorna förbereds, konstrueras och följs upp kan läraren se till att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra läxorna. En illa förberedd läxa riskerar att leda till att elevens hemförhållanden får större betydelse. Läxor i praktiken. "Ge lärarna fullt mandat att besluta om läxor" Ska det finnas läxor i skolan?

"Ge lärarna fullt mandat att besluta om läxor"

Det finns idag en nationell diskussion som engagerar. Den heta diskussionen handlar om två olika ställningstaganden: för eller mot läxor. Politiker menar att läxor i skolan ska vara politiska beslut. Alliansen förordar enhälligt läxor och har initierat läxläsningsstöd med avdragsrätt. Privata företag med läxläsningsstöd som affärsidé växer upp som svampar ur jorden. Apropå läxförbud - är nästa steg att politiker bestämmer läkares ordinationer? - Håkan Tallgren. Om ambitiösa och kämpande elever lär sig mindre, minskar skillnaderna i skolan.

Apropå läxförbud - är nästa steg att politiker bestämmer läkares ordinationer? - Håkan Tallgren

Är det en eftersträvansvärd form av jämlikhet? Frågan måste tydligen ställas, trots att Skollagen säger att alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt. Debatten om läxförbud i skolan har seglat upp igen, i en ny kommun. Det anmärkningsvärda är att det är röda partier som driver frågan. Partier till vänster skapades ur insikten att de fria marknadskrafterna måste tyglas.

S i Hallstahammar vill utreda läxförbud. Skolvärlden har tidigare rapporterat om att Socialdemokraterna i Svedala ville införa läxfrihet – ett förslag som röstades ned av den borgerliga majoriteten. – Alla föräldrar kan inte eller har inte tid att hjälpa sina barn med läxor, men om man lägger läxläsningen på skoltid så får alla samma förutsättningar.

S i Hallstahammar vill utreda läxförbud

Självklart vill vi inte in och peta i verksamheten och naturligtvis vill vi ha utbildad personal till att göra detta, sa Hellén Boij-Ljungdell (S), som stod bakom förslaget, då till Skolvärlden. Nu har läxfrågan kommit på den politiska agendan även i Hallstahammar, rapporterar Sveriges Radio. Också här är det Socialdemokraterna som tagit initiativet, men här har de majoritet i kommunen. Partiet vill tillsätta en utredning för att se om Hallstahammar kan bli den första läxfria kommunen från och med nästa år. Men utbildningsminister Jan Björklund hävdar att läxor inte är något som kommunpolitiker ska besluta om, trots att skolan är kommunaliserad. Mer än bara läxor. Gupea_2077_18413_1. Lärare behöver problematisera kring läxor. Examensarbete%20Ht%202009. FULLTEXT01. Skolan behöver lägga större vikt vid läxornas kvalitet - Lärarutbildningar vid Stockholms universitet.

Hemläxors nytta inte självklar. John Hatties metastudie ”Synligt lärande” har fått ett stort genomslag i den svenska och internationella skoldebatten.

Hemläxors nytta inte självklar

Hattie är professor i utbildningsvetenskap vid University of Melbourne i Australien. I fokus för debatten har varit införandet av evidensbaserade och effektiva undervisningsmetoder. Så, vad säger Hatties metastudie om hemläxors relevans för elevers lärande? Den övergripande slutsatsen är att effekten av hemläxor är positiv men låg. Men ju yngre eleverna är desto mindre är de positiva effekterna, menar Hattie.

Vad säger statistiken? Hatties sammanställning av forskningsresultaten om hemläxors effekt på elevers lärande består av flera metastudier med sammanlagt över 100 000 elever.