background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg. De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen.

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg

Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål. De svarta skorna, del 1: Kyrkogården 21 mars kl 05:00 - Novellklubben. Flash Fiction – ett undervisningstips!

Under de senaste två veckorna har eleverna fått arbeta med mikronoveller (igen).

Flash Fiction – ett undervisningstips!

Senast var det när eleverna skrev på bloggen Hjälten och jag, förra årets spännande litteraturprojekt. Hur som helst – jag formligen älskar det formatet då det verkligen handlar om att laborera med språket. När eleverna får ett begränsat antal ord (i det här fallet 75) och ändå ska följa novellens dramaturgiska kurva så kräver det en känsla för vilka ord som ska vara med och vilka som ska väljas bort. Det leder alltid till intressanta språkliga diskussioner med eleverna i klassrummet.

Det har även triggat dem så pass att vi har hört dem diskutera i korridorerna mellan lektionerna hur de ska bygga upp sina texter. I svenska och engelska. Åsa Edenfeldt – Strategier för lärande. Kasta ett getöga och att ha häcken full – här är sanningen bakom svenska fraser. 1. ”Rubb och stubb” Detta uttryck som betyder hela rasket eller alltihop kommer från lantbrukets skördande.

Kasta ett getöga och att ha häcken full – här är sanningen bakom svenska fraser

Bara stubbåker återstår när säden har skördats och rubb var ett dialektalt uttryck för fjolårets stubb. Med rubb och stubb menades årets och fjolårets stubb. Tema skräck. Franskenstein del 3, Bildpromenad och micronoveller – Läraren Jennie. Vad ser ni?

Tema skräck. Franskenstein del 3, Bildpromenad och micronoveller – Läraren Jennie

Vad ser du? Snö. Vad ser du? Jag ser ett träd. Jag ser nakna, grå träd. Security Check Required. Finlandssvensk komiker avslöjar något väldigt konstigt om hur vi svenskar pratar. Sahlin: Jag läste inte en enda bok som tonåring - Jönköpings-Posten. Den här krönikan var från början tänkt att handla om hur viktigt det är att barn och ungdomar läser skönlitteratur.

Sahlin: Jag läste inte en enda bok som tonåring - Jönköpings-Posten

Jag menar, det saknas ju inte skäl för en sådan text. Rapporterna har de senaste åren duggat tätt om svenska barns och ungdomars sviktande läsning och läsförståelse. Ett brev hem - om emigranter och immigranter. Syftestexten från ämnet svenska om anges nedan tycker jag omringar det område som jag tänker kan vara en ingång i svenskan i vår – att tolka och förstå brev som skrivits hem från människor på flykt under historiens gång och kunna koppla det till egna erfarenheter och upplevelser.

Ett brev hem - om emigranter och immigranter

Jag delar här utkastet till den planering jag satt ihop under dagen och du får givetvis använda den eller ändra och lägga till som du vill så länge du anger källan. Jag skulle också bli glad av om ni delar andra ingångar på uppgifter som ni får genom att ta del av det jag satte ihop. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. TEXTTYPER. Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson. Språk är makt.

Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson

Språket är jag. Språket är tankens dräkt. Genom språket förstår vi, genom språket gestaltar vi vad vi förstått. Vi vet idag genom forskningen att många av elevernas svårigheter i skolan är sprungna ur brister knutna till språket. Eleverna behöver ökad textrörlighet och litteracitet, mer omfattande vokabulär och kontinuerlig träning i att kunna ta till sig allt mer avancerad och fackspecifik text. Livets lotteri – ett skrivprojekt. Nedan följer delar av en variant på Boken om mig (som vi övergett för länge sedan då den inte riktigt ”tog fart”).

Livets lotteri – ett skrivprojekt

Den här varianten har vuxit fram under de senaste åren och blir tydligare och bättre för varje år som går. Varje del föregås av gemensamma övningar (t ex läsning av texter, identifiering av typiska inslag i texterna och idésamlande), parvisa resonemang och en hel del tänkande. Värna om språket. Ett kunskapskrav som har utmanat mig är ”eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk”.

Värna om språket

Utmaningen har legat i att göra de didaktiska frågorna vad, hur och varför, med betoning på varför-frågan, meningsfulla och begripliga för eleverna. Eleverna går i årskurs 6, armar och ben är överallt och hormonerna spritter i kroppen, framme vid WB står jag och skall motivera till intresse av språkbruk i Sverige och Norden? Hur ska jag få dem intresserade av t.ex. värmländskan, rikssvenskan, skånskan och lulemål? Att ”bara” presentera kunskapskravet räcker inte, jag måste hitta en annan ingång. Lektion 1. Hanna Fahl: Det är tydligen bara på första april som källkritiken lever. Detta är så intressant: första april har blivit inverterad.

Hanna Fahl: Det är tydligen bara på första april som källkritiken lever

Det är, helt plötsligt, den enda dagen på året när människor inte går på falska nyheter. Gard uppe, bullshitdetektor aktiverad, skeptisk blick på omvärlden. Nä, inte kan väl? Svensklärarna Public Group. Konsten att skriva referat med ämnesrelaterat språk. När eleverna ska skriva eget arbete eller rapporter ingår det att återge andras tankar och idéer i en sammanställning som kan vara ett referat.

Just denna aspekt att återge någons åsikter finns också ofta prövat i de nationella proven i svenska där eleverna ska beskriva och förklara vad någon tycker på skrivdelen utifrån häftet de läst till läsförståelsen. När de återger ska eleverna använda ett ämnesrelaterat språk. Eleverna ska uppge källan och använda referatmarkörer när de återger personens tankar och för texten framåt med ett ämnesrelaterat språk. Att skriva filmmanus. Film är ju fantastiskt roligt. Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus. För att resultatet ska bli riktigt bra kan eleverna skriva Storyboards, men det är svårt och mycket tidskrävande. Dessutom är min erfarenhet att eleverna ändå gör ändringar och improvisationer när de väl filmar. Men ska filmen bli bra förutsätter det att manuset bygger på en trovärdig och genomförbar historia.

Niornas filmarbete detta läsår startade redan i höstas då eleverna skrev en novell. The Danger of a Single Story. Hur uppfattar vi människor från andra länder, städer, områden, intressesfärer och med annan etnicitet, religion och sexualitet utan att egentligen ha en aning om hur de är? Här en film som illustrerar vad ”förutfattade meningar” är: Ett TED-talk som idag (dagarna efter att nazister tågat runt i Borlänge) är viktigare än någonsin att ta del av – A Single Story – en autentisk levnadshistoria med hisnande insikter och budskap. Vi tillbringar hela våra liv omgivna av andra människor som är ungefär som oss själva, påverkar och blir påverkade utan att kanske fundera så mycket på att vi förmodligen är och tycker ganska lika. Men hur många vänner och bekantskaper har vi utanför intressesfären, grannskapet, hemstaden och Sverige? Att koppla samman dåtid, nutid och framtid. I det förra inlägget beskrev jag hur jag tänkte använda bilden på Tess Asplund som utgångspunkt för att diskutera och reflektera kring de mänskliga rättigheterna.

Det är sällan jag har 25 elever i samma rum, en måndag eftermiddag med solen lockandes utanför fönstret, som lyssnar så uppmärksamt som de gjorde när jag läste artikeln om Tess symboliska handling i Borlänge den 1 maj 2016. Den spontana reaktionen var: Va? Nazister? I Sverige? År 2016? Sverige växer som språkrike. Nu har det stora spektaklet i Globen avgjorts. Fel låt vann, glädjetårar eller likgiltighet? Oavsett vad du tycker om gårdagens resultat; en del av tävlingen var avgjord redan för flera veckor sedan. En språklig kamp som nu fått blixtbelysning i en ny bok av lingvisten Mikael Parkvall. De senaste dagarna har 42 låtar tävlat i två semifinaler och en final i Eurovision song contest.

Vi har fått höra bosniska, franska, grekiska, bulgariska, makedonska, italienska, krimtatariska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska, engelska och engelska. Svensklärarna Public Group. Maria Wiman: Mina elever har blivit hårdhudade - Medieormen. Åsa Söderström - Åsa Söderström a actualisé la photo du... Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT. Facebook. Ann-Charlotte Marteus: Vi kan bli ett gäng svengelska fåntrattar.

I Sverige råder svensk lag. Hur talar makten? En dekonstruktion av Almedalstal. Hur talade makten i Almedalen 2016? Avspark för Svenska 1 - Robin Smith. Utan skönlitteratur haltar skolan. Svenska språket. And migration. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang - UR Skola. Leaving Facebook... Från historia till nutid - olika verk/olika medier. The Snowman, Muet (25 min.) Ison -När jag inte hade nåt.

Svenska (åk 6-9) Canva översikt på texttyper. Ison -När jag inte hade nåt. Pälsen. Mitt Hjärta - Kortfilm 2014. Berättargrepp. Noveller. Noveller. Svenska. Skönlitteratur. Svenska. Parafraser/Fan fiction - t ex Jag ringer mina bröder. Litteraturhistoria.