background preloader

Klimaændringer

Facebook Twitter

Carbondioxid i atmosfæren - Del I: Hvor langt over det naturlige CO2 niveau er vi? – Københavns Universitet. Dette er en teoretisk undersøgelse, som egner sig til nødundervisning som gruppearbejde.

Carbondioxid i atmosfæren - Del I: Hvor langt over det naturlige CO2 niveau er vi? – Københavns Universitet

I denne undersøgelse udforsker du, hvor usædvanligt det moderne CO2-niveau er sammenlignet med det naturlige niveau gennem de sidste 800.000 år. Du får mulighed for selv at arbejde med grafer over CO2 og sætte tal på CO2-udviklingen siden industrialiseringen, som tog fart for ca. 170 år siden. Du arbejder med CO2-data fra is, der er hentet fra området ved Sydpolen (Antarktis). Isen indeholder små bobler af gammel luft, som bl.a. vikingerne og neandertalerne indåndede, da de levede.

Geografi – Københavns Universitet. Sådan har du aldrig set Danmarks drivhusgasser før - miljoogklima.dk. »Et Sankey-diagram siger mere end tusind lagkagediagrammer,« lyder mottoet friskt fra den anonyme ophavsmand Phineas på det i øvrigt anbefalelsesværdige site sankey-diagrams.com.

Sådan har du aldrig set Danmarks drivhusgasser før - miljoogklima.dk

Begejstringen knytter sig til, at fidusen ved et sankey-diagram altså er, at selve størrelsen af pilene og flowet kommunikerer statistik om mængderne i et størrelsesforhold. Untitled. Global Climate Risk Index 2021. Earth Temperature Timeline. Global Report on Internal Displacement 2020. Climate Planet Foundation. Through a vibrant mix of pictures, visuals and animations, the Climate Planet film breaks down the basic principles of climate science.

Climate Planet Foundation

Klimaet netop nu: Se, hvor meget vi belaster Jorden, mens du læser. Behandling af personoplysninger ved brug af cookies DR’s brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores privatlivspolitik, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder her.

Klimaet netop nu: Se, hvor meget vi belaster Jorden, mens du læser

Hvad er en cookie? En cookie er en lille fil, der bliver gemt på din computer, tablet, mobil eller andet elektronisk udstyr, når du besøger DR’s digitale tjenester. Det er smart, for så kan vi genkende dig ved næste besøg og tilpasse visningen til dine behov. Vi husker også, hvis du tidligere har logget ind. Aktuelle skovbrande i USA 12sept 2020.

Klimaaktivisme

DMI Klimaatlas Danmark rapport v2019a. Global temperature change from 1850-2018. Our choices about future carbon dioxide emissions will determine how far the spiral will expand. Today is two years since the original climate spiral appeared. Thanks again to @janfug for the inspiration. Surface air temperature for September 2019. Ny klimarapport fra FN: Klimakrisen kræver massiv omlægning af landbrug og mindre kød. Det er under et år siden, at en alarmerende konklusion fra FN’s klimapanel, IPCC, satte verdenssamfundet under massivt pres for at bremse konsekvenserne af den globale opvarmning.

Ny klimarapport fra FN: Klimakrisen kræver massiv omlægning af landbrug og mindre kød

At nå Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader vil kræve »hastige og vidtrækkende omstillinger uden fortilfælde af enhver side af samfundet«, advarede klimapanelet sidste efterår. På den baggrund understreger FN’s klimapanel nu i en ny rapport, som blev offentliggjort torsdag formiddag i Genève, at der skal ske seriøse forandringer i den måde, hvorpå verden producerer fødevarer og i øvrigt udnytter planetens arealer.

Store arealudvidelser inden for landbrug og skovbrug samt øget produktivitet har understøttet fødevaresikkerheden for det stadig stigende befolkningstal, skriver klimapanelet. Men »disse ændringer har medført øgede globale udledninger af drivhusgasser, tab af naturlige økosystemer og faldende biodiversitet«, fortsætter forskerne. Ny opgørelse kortlægger Danmarks CO2-udslip: Danske skibe i udlandet udleder den største mængde drivhusgasser. Det er hverken danskernes forkærlighed for kød eller hang til eksotiske rejser, der sviner mest på klimabarometret, men derimod danske containerskibe i udlandet, der blandt andre internationalle transportformer står for 42 procent af vores samlede udledning af drivhusgasser.

Ny opgørelse kortlægger Danmarks CO2-udslip: Danske skibe i udlandet udleder den største mængde drivhusgasser

Det viser nye tal fra 2017 offentliggjort af Danmarks Statistik. Det er især brændstof brugt til international transport af danske skibe, der udleder den største mængde drivhusgas - men også fly og lastbiler er blandt de store syndere. Direktør i miljøorganisationen Det Økologiske Råd Claus Ekman er ikke overrasket over, hvor stor en andel international transport udgør af de udledte drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter. »Vi har en ret stor shippingsektor i Danmark. Så det er ikke noget nyt. Danske husstande har EU’s femtestørste CO2-aftryk. Marketing-cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider.

Danske husstande har EU’s femtestørste CO2-aftryk

Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører.

1,5 graders opvarmning

Fakta om Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug. I dette faktaark kan du få et overblik over blandt andet, hvor de danske drivhusgasser stammer fra, og hvor vi får vores energi fra. 6. december 2018 kl. 8:00 Udslippet af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter toppede i 2006 og faldt derefter hvert år frem til 2015.

Fakta om Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug

I 2016 steg det for første gang i ti år bl.a. pga. af en kold vinter og stigende udslip fra international transport foretaget af danske virksomheder. I 2017 faldt udslippet igen, så udslippet af drivhusgasser lå 3 pct. under niveauet fra 1995. Himalayas gletsjere smelter langt hurtigere end hidtil antaget. Søger du information om DR's persondatapolitik Læs mere om DR's persondatapolitik (www.dr.dk/service/drs-persondatapolitik) Hvad er en cookie?

Himalayas gletsjere smelter langt hurtigere end hidtil antaget

Når du besøger dr.dk eller anvender DR's apps, lagres der cookies på din computer, mobil eller tablet. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser for at kunne genkende din computer, mobil eller tablet ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder bl.a. information om brugerindstillinger, login, og hvordan tjenesten benyttes. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies og slette eksisterende cookies fra din computer, mobil eller tablet. Forstå fænomenet: Tipping Points. Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider.

Forstå fænomenet: Tipping Points

Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører. Navn: cookie Udbyder: .onaudience.com Formål: Anvendes til at understøtte annonceringsfunktion. IPCC - Is limiting global warming to 1.5°C feasible? What... Untitled. GCP CarbonBudget 2018. CO2 i atmosfæren har nået sit højeste punkt i menneskets historie og i 3 millioner år. Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører. Navn: pid Udbyder: .smartadserver.com. Ny rapport: Verdens CO2-udledning har aldrig været højere. Søger du information om DR's persondatapolitik Læs mere om DR's persondatapolitik (www.dr.dk/service/drs-persondatapolitik) Hvad er en cookie?

Når du besøger dr.dk eller anvender DR's apps, lagres der cookies på din computer, mobil eller tablet. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser for at kunne genkende din computer, mobil eller tablet ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder bl.a. information om brugerindstillinger, login, og hvordan tjenesten benyttes. Væksten driver verdens CO2-udledning til nye højder. Før klimatopmøde – her er WMO’s dystre tal om drivhusgasser: DMI. I 2017 er niveauet af drivhusgasser i atmosfæren nået en ny rekordhøjde. Og der er ingen tegn på, at trenden ændres. Det er en af konklusionerne i den årlige status om drivhusgasudledning fra FN-organet for vejr og klima, WMO, som offentliggøres i dag.

Untitled. Opvarmningen af verdenshavene bliver mere og mere ekstrem. Søger du information om DR's persondatapolitik Læs mere om DR's persondatapolitik (www.dr.dk/service/drs-persondatapolitik) Hvad er en cookie? Når du besøger dr.dk eller anvender DR's apps, lagres der cookies på din computer, mobil eller tablet. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser for at kunne genkende din computer, mobil eller tablet ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder bl.a. information om brugerindstillinger, login, og hvordan tjenesten benyttes.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies og slette eksisterende cookies fra din computer, mobil eller tablet. Hvordan undgår jeg cookies? Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer, mobil eller tablet eller modtage en advarsel, før der gemmes cookies. Global opvarmning: Verdenshavenes temperatur stiger hurtigere, end vi troede. Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører. Vandet kan stige med over to meter i år 2100 - og sende millioner på flugt. Indenfor to generationer kan stigende temperatur og smeltende is betyde, at vandstanden i verdenshavene kommer til at stige voldsomt.

En ny ekspertvurdering fordobler havniveaustigningerne til over to meter i år 2100 - hvis vi ikke reducerer vores udledning af drivhusgasser. I 2013 vurderede FN's klimapanel IPCC, at havniveauet globalt set ville stige én meter i år 2100, hvis menneskeheden ikke skruede ned for udledningerne. Havvandsstigninger på over to meter vil dog kræve temperaturstigninger, som langt overskrider målsætningerne i Paris-aftalen. Den seneste uges klimanyheder viser, at det ikke går den rigtige vej. Investeringer i fossile energikilder fortsætter, og udledningerne stiger globalt set. Forskerne ved mere nu. Scientists really aren’t the best champions of climate science. Uret tikker: Klimaforskere giver os kun 17 år til at forhindre katastrofen.

En femtedel af planeten har overskredet klimagrænsen på 1,5 grader. Forskelle i solindstråling pga. Jordens elipseformede bane. Ocean Currents (Part 5): Ekman Transport & Upwelling / Downwelling. Fakta om Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug. I dette faktaark kan du få et overblik over blandt andet, hvor de danske drivhusgasser stammer fra, og hvor vi får vores energi fra.

From Emissions To Global Warming with Line Chart. Camp Fire: The Terrifying Science Behind California’s Massive Blaze.

El Nino

Redrawing the Map: How the World’s Climate Zones Are Shifting. As human-caused emissions change the planet’s atmosphere, and people reshape the landscape, things are changing fast. The receding line of Arctic ice has made headlines for years, as the white patch at the top of our planet shrinks dramatically. The ocean is rising, gobbling up coastlines. Plants, animals, and diseases are on the move as their patches of suitable climate move too. Sometimes, the lines on the map can literally be redrawn: the line of where wheat will grow, or where tornadoes tend to form, where deserts end, where the frozen ground thaws, and even where the boundaries of the tropics lie. Monash simple climate model. Sandet i Sarasvati. Figur - kulstofkredsløbet.

I går skete der en form for mirakel. På... - Gregers Andersen. Nedbring din CO2-udledning - vælg klimavenlig transport. Untitled. GCP : Global Carbon Project : Homepage.

Havet stiger

Klimakonsekvenser i Bangladesh OD 2017. Klimaændringer ANTARKTIS. Lærervejledning KLIMAFORANDRINGER i globalt og politisk perspektiv. Global Carbon Atlas. Jesper Theilgaard om klimaet: Toget er kørt. Når Jesper Theilgaard sidder med sin morgenkaffe og læser dagens avis klør han sig i håret. Han læser om klimaets tilstand, politisk stilstand og afmagten overvælder ham. Alligevel tager han ud af døren og rundt i Danmark for at formidle, hvor galt det står til med klimaforandringerne. Professor: Jordens ressourcer er vores valuta. Skybrud.

Klimaændringer i Arktis