background preloader

Geography

Facebook Twitter

Lekcje w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej. Punkty Informacyjne UE w Warszawie i Wrocławiu organizują bezpłatne lekcje europejskie, które w ciekawy i zrozumiały sposób przybliżą działalność UE. Warszawa Punkt Informacyjny Unii Europejskiej w Warszawie realizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży na następujące tematy: Szkoły podstawowe: • Odkryjmy Europę! • Europa Obywatelska dla najmłodszych. • Podróż po strefie euro. • Zostań wolontariuszem - zmieniaj siebie i świat! Szkoły gimnazjalne/ponadgimnazjalne: • Prawa obywatela w Unii Europejskiej. • Młodzież w Unii Europejskiej. • Co Unia Europejska może Ci zaoferować - studia, wolontariat, kariera. • Poznaj Traktat z Lizbony. • Jak działa Unia Europejska? Instytucje i zadania. • Unia Europejska w świecie - prawa człowieka i pomoc humanitarna. • Wspólna waluta - euro. • Droga do zjednoczonej Europy. Lekcje trwają 90 minut (z możliwością przedłużenia do 120 minut) i są nieodpłatne.

Zainteresowanych prosimy o odesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej na adres e-mail: infopoint-eu@e.pl Wrocław. Windytv / Windyty, wind map & forecast. Ventusky - Wind, Rain and Temperature Maps. Eclipse Calculator – Eclipses in Warsaw, Poland. +1 this page: Follow us on Google+: Like/share this page: Follow us on facebook: Search for a city's next eclipse: Total, partial, annual solar and lunar eclipses... Next eclipse visible in Warsaw – March 20, 2015 — Total Solar Eclipse The animation shows what the eclipse approximately looks like in Warsaw The total phase of this solar eclipse is not visible in Warsaw, but it can be observed there as a partial solar eclipse.

More about the March 20, 2015 — Total Solar Eclipse Time: Friday, March 20 at 10:57 AM CETSun Direction: 165.93° (SSE)Sun Altitude: 37.26° Local times for eclipse in Warsaw on Friday, March 20, 2015 Click on the Sun/Moon symbol in the “Looks like” column to see what the eclipse looks like during the different phases of the event. Times are local for Warsaw (CET - Central European Time). Other eclipses visible in Warsaw Sun & Moon Calculators for Warsaw. Changing face of Europe. OpenStreetMap. Geografia:Gimnazjum – Wolne Podręczniki. Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki Geografia jako nauka. Podstawowe źródła informacjiKształt i rozmiary ZiemiOkreślanie położenia geograficznegoSiatka geograficzna - właściwości równoleżników i południków Współrzędne geograficzne Rozciągłość równoleżnikowa i południkowa Mapa i jej własnościOdwzorowania kartograficzne Proces generalizacji kartograficznej. Skala mapy Kartograficzne metody prezentacji Rodzaje mapMapy ogólnogeograficzne i mapy tematyczne Mapa topograficzna Mapa drogowa Mapa turystyczna Mapa a plan Układ SłonecznyRuch obrotowy Ziemi i jego następstwaRachuba czasu – czas słoneczny, strefowy i urzędowy Międzynarodowa linia zmiany daty Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwaStrefy oświetlenia Ziemi Kalendarz Geosfery Ziemi i ich wzajemne zależnościWewnętrzne procesy geologiczne.

Położenie, środowisko przyrodnicze Ludność i sieć osadnicza Gospodarka Regiony geograficzne. Live_ISS_Stream. Wydawnictwa Edukacyjne WIKING - Portal Edukacyjny - ATLAS GEOGRAFICZNY. Profiler – stwórz profil topograficzny terenu. Import pliku (KML, KMZ, GPX) wczytuje warstwę i profil topograficzny trasy. Czasami niektóre pliki nie tworzą automatycznie profilu! Zoom: 15Licznik markerów: 2Status: REQUEST_DENIEDАzymut: 73°Kursor px: ...Szer. /Dł. geogr.: ...Współrzędne środka mapy: -25.343780041796837, 131.03412500000002Lokalizacja środka mapy: brak danych Jak stworzyć profil topograficzny terenu? Resetuj Znajdź interesujący Cię obszar na mapie Zaznacz kursorem min. 2 punkty (maks. 300) Gotowe – profil terenu zostanie wygenerowany w kilka sekund Umieść kod wykresu na swojej stronie Skopiuj i zachowaj link do wykresu Dodaj trasę i wykres do mapy użytkowników Program Geocontext-Profiler umożliwia wykonywanie profili topograficznych dowolnego miejsca na Ziemi w tym dna mórz i oceanów.

Może mieć szerokie zastosowanie: w naukach przyrodniczych (geomorfologia, hydrografia), do celów edukacyjnych oraz w turystyce – planowanie trasy pieszej, rowerowej, samochodem. Geocontext-Profiler na Twojej stronie? Video: U.S. & World Population Clocks. Flip from YouTube.

Full List. Bromo volcano, Java, Indonesia Wayag Island, Raja Ampat, Indonesia Antarctic expedition of AirPano, Part I Volcano Klyuchevskaya Sopka, Kamchatka, Russia, 2015 Dubai, UAE Iceland, the best aerial panoramas New 7 Wonders of the World Petra, Jordan Great Wall of China Grand tour of Moscow, Russia Barcelona, Spain Everest, Himalayas, Nepal, Part II, December 2012 Santorini (Thira), Oia, Greece Plosky Tolbachik Volcano, Kamchatka, Russia, 2012 Iguazu Falls, Argentina-Brazil. GUS - Główny Urząd Statystyczny. Diary 2011- 2012. Kampinoski Park Narodowy. Piesza wycieczka po Londynie - Szkoła z Klasą 2012. Flood Maps. Worldmapper: The world as you've never seen it before.

Sheppard Software: Fun free online learning games and activities for kids. Freerice.com. Print Free Graph Paper. Profiler – create a topographic profile. Import file (KML, KMZ, GPX) loaded layer and topographic profile of the route. Sometimes, some files do not automatically create a profile! Zoom: 15Counter markers: 2Status: REQUEST_DENIEDАzimuth: 73°Mouse px: ...Lat.

/Lon.: ...Center point: -25.343780041796837, 131.03412500000002Center point location: ... How to make a topographic profile? Reset Find your area of interest on the map Select the cursor min. 2 points (max. 300) Ready – site profile will be generated in seconds Embed the chart on your site Copy and save the link to the chart Add the route to the map Program Geocontext-Profiler allows you to make topographic profiles anywhere on Earth in the seabed and ocean floor.

Within the program, you can find some advanced options that allow you to create a profile along the road, bicycle and pedestrian paths, and measuring the slope angle. Geocontext-Profiler on your website? Video: GEOCONTEXT-GISGoogle Maps JS API V3 – and. Flightradar24.com - Live flight tracker! Free maps, free blank maps, free outline maps, free base maps.